Statistikkerne viser, at kurser for ledige er med til at åbne døren til arbejdsmarkedet for mange jobsøgere. Kurserne er ofte praktisk funderede, så du foruden en teoretisk ballast bliver rustet til at løse helt konkrete og målbare opgaver for din kommende arbejdsgiver. Her kan du læse mere om, hvordan et kursus kan være vejen ud af ledighed.

Ulempen ved mange kursusforløb er dog, at de er dyrere end et normalt husholdningsbudget bryder sig om. Derfor kan det være en god idé at undersøge, om du kan få et kompetencegivende kursus betalt via a-kassen eller jobcenteret.

Hvem kan få betalt et kursus?

Reglerne for tildeling af betalte kurser er indviklede, og udfaldet af din kursusansøgning vil afhænge af netop din individuelle situation. Fx har kursets niveau og din uddannelsesbaggrund stor betydning, ligesom det fx også spiller ind, om du er på dagpenge eller kontanthjælp.

Er du på dagpenge, er det i første omgang a-kassen, der tager stilling til din kursusansøgning. Men falder deres beslutning ikke positivt ud, har du mulighed for at søge hos jobcenteret i stedet. Hvis du er på kontanthjælp, er der ingen a-kasse involveret i beslutningsprocessen, men kun jobcenteret.

Tjek positivlisterne

I første omgang anbefaler vi dig at tjekke udvalget af kurser for ledige, som det er muligt at få betalt. Disse kurser finder du på de såkaldte regionale positivlister, som er fortegnelser over godkendte kurser i de enkelte landsdele.

På grund af arbejdsmarkedets regionale skævhed er nogle kurser kun tilskudsgodkendte i visse dele af landet, da der fx ikke er mangel på den type medarbejdere i andre landsdele.

Frem med de gode argumenter

Når du har fundet et kursus med relevans for dig, er det tid til at gennemtænke, hvordan netop dét kursus kan øge dine jobmuligheder. Jo bedre dine argumenter er, jo større er chancen for, at du får kurset bevilget.

Du kan fx:

  • undersøge, i hvor mange aktuelle jobopslag der efterspørges disse kompetencer.
  • spørge dit netværk, om de på deres arbejdsplads mangler disse kompetencer.
  • finde avisartikler eller andet researchmateriale, der underbygger påstanden om, at du øger din jobværdi ved at tilegne dig netop disse kompetencer.
  • kontakte kursusudbyderen og spørge ind til forventede job- og evt. praktikmuligheder ifm. deltagelse på deres kursus.

Kontakt a-kassen eller jobcenteret

Når du er færdig med din research, er det tid til at kontakte a-kassen, hvis du er på dagpenge, og jobcenteret hvis du er på kontanthjælp. Herefter vil de vejlede dig om det videre forløb.

Vi krydser fingre for, at du er en af dem, der får bevilget et kursus!