1. Et studierelevant job

Det er vigtigt, at du gennem din studietid har et relevant job, der kan opbygge dine kompetencer. Måske skal du lave noget helt lavpraktisk som f.eks. at scanne fakturaer eller lave kopiopgaver, men det giver dig en forretningsforståelse og et indblik i organisationer, som du får brug for på et senere tidspunkt. Det er en klar fordel at have haft et studiejob, og det er ofte en adgangsbillet til et fremtidigt job

2. Hellere få end for mange studiejobs

Set med en kommende arbejdsgivers øjne ser det bedst ud, hvis dit CV max tæller to til tre længerevarende studiejobs gennem din studietid. Det viser, at du har tilegnet dig viden og kompetencer inden for forskellige relevante områder, men at du samtidig ikke har shoppet rundt fra det ene job til det andet. Det er fint at have korte studiejobs som juleassistance eller pakkejobs, men det er de længerevarende studiejobs, der for alvor tæller på CV’et.

3. En LinkedIn-profil

En god idé er at oprette en LinkedIn-profil, så snart du starter på en videregående uddannelse. Profilen er dit online CV. Sørg for at din profil hele tiden er opdateret med dine specifikke kompetencer. Jo mere detaljeret den er, jo større sandsynlighed er der for, at du bliver fundet af en potentiel arbejdsgiver. Det gælder også i forhold til studiejobs. Brug et professionelt portrætfoto og ikke et feriebillede for at understøtte seriøsiteten.

4. Et godt netværk

Netværk bliver en stadig vigtigere faktor, når du skal finde et job. Derfor handler det om at skabe sig et godt netværk allerede i studietiden, som du kan sparre med. Tidligere studiekammerater kan også blive guld værd på længere sigt, når du måske har godt gang i karrieren, men drømmer om at prøve noget nyt eller måske står uden job. I mange stillingsopslag bliver det efterspurgt, at du har et fagligt og relevant netværk.

5. Et helt menneske

Virksomhederne vil gerne ansætte ’det hele menneske’ i dag, og derfor er det vigtigt, at dit CV afspejler, hvem du er. Også i din fritid. Tænk over, hvad du ønsker at signalere med de fritidsaktiviteter, du skriver på. Dyrker eller har du f.eks. dyrket sport på konkurrenceplan, viser det, at du er målrettet, kan prioritere og går efter resultater. Arbejder du som frivillig i lektiecaféen på den lokale skole, viser det, at du er engageret og god til at lære fra dig. Al forskning viser, at har man et aktivt fritidsliv på den ene eller anden måde, vil man også være et større aktiv for arbejdspladsen. Undgå at skrive at du godt kan lide at gå i biografen eller være sammen med venner. Det siger ikke noget konkret om, hvem du er.

6. Et professionelt menneske

Dit CV skal være strømlinet og ikke fyldt med alle mulige effekter og farver. Det er indholdet, der tæller, og det handler om at signalere professionalisme og seriøsitet. Det gør du bedst ved at have et så stringent CV som muligt. Før i tiden måtte et CV max fylde en side. I dag må CV’et gerne være to til fire sider, så det giver et bedre indblik i, hvem du er som ansøger.

7. At din lyst driver værket

Dit CV vil fremstå stærkt, hvis det viser, at der har været en rød tråd i de ting, du har foretaget dig i din studietid. Hvis du f.eks. har taget supplerende kurser, været på studieophold i udlandet eller har deltaget i faglige netværk. Det viser alt sammen, at du har haft en plan. Og så er det vigtigt, at en kommende arbejdsgiver fornemmer, at du har uddannet dig inden for det, du synes er allermest interessant. Det er vigtigt, at dit engagement og drive skinner igennem i dit CV.

8. Hvis du vil være leder

Drømmer du allerede nu om at blive leder, skal det afspejles i dit CV. Du skal vise, at du har det teoretiske fundament på plads, kender de grundlæggende ledelsesmæssige principper og har en indgående økonomiforståelse. Samtidig er det også vigtigt, at du har haft ’hands on’ og har praktisk erfaring fra det virkelige liv. Og så skal dit CV afspejle, at du er god til at skabe resultater. Det kan være på studiet, i fritiden eller i et studiejob.