Erhvervsspecialister til SKAT Ejendom

SKAT

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Vestsjælland
Østsjælland

Vil du være med til at bygge fundamentet til den nye Vurderingsstyrelse? Kan du omsætte data, model-beregninger og lovgivning til effektive værktøjer til vurdering af erhvervsejendomme? Så er du den er-hvervsspecialist, vi leder efter.

Som erhvervsspecialist i SKAT Ejendom vil du være med til at sikre udvikling og implementering af ejen-domsvurderinger for erhvervsejendomme, herunder effektive forretningsgange og instrukser.

Deltagelse i udvikling af nyt ejendomsvurderingssystem
Udviklingsarbejdet af de nye ejendomsvurderinger foregår i Implementeringscenter for Ejendomsvurde-ringer (ICE), der er i gang med at opdatere og forbedre alt fra lovgivning, modeller og data til forretnings-processer og udvikling af et helt nyt it-system. Dine første opgaver vil være at bistå ICE med forretnings-analyser og afklaringer inden for erhvervsejendomme, herunder omsætte dette til en praksis, der kan understøtte en sikker og effektiv drift i den kommende Vurderingsstyrelse.

Du vil blive ansat i SKAT Ejendom, men vil indtil sommeren 2018 være udlånt til ICE’s kontor for Processer og Implementering. Kontoret beskæftiger sig med et centralt område, der har en høj grad af politisk be-vågenhed, og hvor tempo og forandringer er en del af hverdagen. Opgaverne i kontoret spænder fra at designe effektive og lovmedholdelige vurderingsprocesser til at designe og implementere den nye drifts-organisation. Den vigtigste opgave vil således være at få etableret det rette grundlag for den kommende Vurderingsstyrelse herunder sikre, at processer og instrukser implementeres sikkert og effektivt i den nye styrelse. Du vil være forandringsagent for implementeringen heraf.

I dit daglige arbejde i ICE vil du få ansvar for at bidrage til flere delprojekter. Du vil få en bred snitflade både internt og eksternt i organisationen, og jobbet stiller derfor store krav til dine samarbejdsevner.

I ICE kommer du til at arbejde inden for følgende områder for erhvervsejendomme:

 • Forretningsanalyse og afklaringer, herunder procesdesign og procesdokumentation.
 • Kravstillelse til it-understøttelse i form af krav, procesbeskrivelser, user stories og user cases.
 • Udarbejdelse af instrukser og støtteværktøjer til at vurdere erhvervsejendomme.
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til styregruppe og en række styrende og koordinerende fora.

På sigt vil du komme til at arbejde med følgende opgaver omkring vurdering af erhvervsejendomme i den nye Vurderingsstyrelse:

 • Besvarelse af principielle spørgsmål om erhvervsejendommes værdiansættelse.
 • Vejledning og sparring med sagsbehandlere.
 • Koordinering af faglige opgaver på tværs af enheder i driftscentre for erhvervsejendomme.
 • Instruering i vurderingsfaglige emner.
 • Konkret sagsbehandling af komplicerede sager.

Forventninger til den kommende erhvervsspecialist
Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:

 • Erfaring med procesoptimering, kvalitetsforbedring og effektivisering.
 • Erfaring med digitaliseringsprojekter og kravspecificering i et agilt miljø.
 • Erfaring med implementering af nye it-systemer, herunder instrukser og værktøjer.
 • Undervisningserfaring.
 • Kendskab til vurdering af erhvervsejendomme.

Du har en relevant videregående uddannelse fx inden for samfundsvidenskab, eksempelvis cand.polit, cand.jur eller cand.merc.jur. Alternativt har du en uddannelse inden for ejendomsbranchen. Vi søger kandidater med et par års erfaring, men nyuddannede kan også komme i betragtning. Det er særligt vig-tigt, at du har en stor analytisk kapacitet og evner at gennemføre analyser og forretningsafklaringer til brug for både udarbejdelse og beskrivelse af arbejdsprocesser samt kravstillelse til systemudviklingen. Ligledes er det vigtigt, at du kan udarbejde instrukser for området.

Du har stor interesse for at omsætte komplicerede informationer, processer og strategier til klare og for-ståelige beskrivelser og beslutningsoplæg. Som person er du robust, beslutningsdygtig og løsningsorien-teret. Du arbejder struktureret og kan hurtigt danne dig et overblik over komplicerede sager, samtidig med at du har øje for detaljen. Du trives i et travlt og dynamisk miljø og evner at planlægge, prioritere og realisere dine leverancer - også under et til tider stort arbejds- og tidspres. Endelig har du en skarp pen, kan prioritere dit stof og formulere dig kort og præcist.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Sluseholmen 8B, 2450 København SV, men vil i løbet af 2018 blive en lokation i Roskilde.

Adressen som du vil være udlånt til, er indtil videre Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 Kø-benhavn K.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest onsdag d. 27. septem-ber 2017. Samtaler forventes afholdt løbende, og tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. december 2017.

Ønsker du yderligere oplysninger kan de fås ved kontakt til kontorchef Lone Holm Munk på tlf. 72 37 49 79.

Der vil eventuelt i rekrutteringsforløbet indgå en personprofilanalyse og en logisk test. Der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Om Skatteministeriets koncern og Vurderingsstyrelsen
Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser under Skatteministeriet, som får ansvar for hver sin kerneopgave. De nye styrelser oprettes inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, der tilsammen skal sikre langt størstedelen af statens indtægter.

Ejendomsvurderingsområdet bliver fra 1. juli 2018 placeret i en ny Vurderingsstyrelse, der forventes be-mandet med ca. 600-650 medarbejdere. Vurderingsstyrelsens kerneopgave er, at sikre mere retvisende vurderinger af ejendomme og grunde i Danmark, samt begrunde og forklare vurderingerne over for bo-ligejerne og derigennem sikre mere gennemsigtige ejendomsvurderinger. Du kan læse mere herom på www.fra1til7.dk.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Løbende ansøgningsfrist

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Vestsjælland
Østsjælland
Administration
Jura
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
IT - Software
Jura
Politik & Samfund
Økonomi & Forvaltning
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 12.09.2017, sidst opdateret d. 12.09.2017
SKAT - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


SKAT
SKAT
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Hele Danmark. Hovedkontor i København.
Branche

Stat, Politik & Samfund

Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i samfundets udvikling, er et job i centraladministrationen måske noget for dig.

Logo: SKAT
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Digital Designer i SKAT
Digital Designer i SKAT
Rie Scheuermann Christensen laver lige præcis det, hun gerne vil. Som Digital Designer i SKAT er hun brugerens advokat, når der skal udvikles digitale løsninger.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
www.linkedIn.com/company/skat

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.skat.dk/job

SKAT i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://nyuddannet.dk/job/1055591/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT