Hospitalsfysiker i medicinsk fysik søges til forskningsfokuseret klinisk stilling ved Afdeling for Medicinsk Fysik i Vejle

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Østjylland

En fast stilling som hospitalsfysiker ved Afdeling for Medicinsk Fysik, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus søges besat per 1. september 2018 eller snarest derefter. Du skal være i gang med eller have afsluttet hospitalsfysikeruddannelsen indenfor det onkologiske grenspeciale – gerne med Ph.D. indenfor stråleterapi eller medicinsk fysik. Stillingen indgår i afdelingens forsknings- og udviklingsstrategi, og 25 % af arbejdstiden er derfor dedikeret til forskningsprojekter.

Dine opgaver
I stillingen afsættes 25 % tid til forskning i afdelingens RTforskerteam, som har en tværfaglig sammensætning af stråleterapeuter, onkologer og hospitalsfysikere. Teamet har til formål at drive klinisk fokuseret forskning indenfor stråleterapi på højt niveau.

Øvrige opgaver vil primært ligge indenfor planlægning og kvalitetssikring af strålebehandling i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale samt udvikling af nye metoder til strålebehandling og i mindre grad dosimetri, implementering og drift af udstyr.

Vi søger
En fysiker med erfaring i og interesse for forskning og evidensbaseret strålebehandling, gerne med en baggrund som Ph.D. indenfor onkologi og stråleterapi. Vi vil være specielt interesserede i ansøgere med viden om håndtering af komplekse, elektroniske datasæt, såsom billeddata og dosisplandata. Der vil derfor blive set positivt på erfaring med billedbehandling, programmering, databaser og IT.

Derudover skal du være ambitiøs, ansvarlig, resultatorienteret og kvalitetsbevidst. Vi forventer, at du er god til både at samarbejde samt arbejde selvstændigt. Du skal have flair og interesse for at tilegne dig ny viden og omsætte den i praksis.

Om afdelingen
I Afdeling for Medicinsk Fysik bliver du en del af en dynamisk gruppe bestående af 10 fysikere, 4 elektronikteknikere og 6 radiografer, der arbejder i et tværfagligt miljø med andre personalegrupper indenfor sundhedssektoren.

Afdelingen udfører strålebehandling for Region Syddanmark, som har et patientgrundlag på 1,1 mio. patienter, og vi arbejder til stadighed med at kunne tilbyde nye og bedre behandlinger til patienterne.

Vi råder over egen CT- og MR-skanner, 5 moderne acceleratorer til ekstern strålebehandling og udfører desuden MR-vejledt intrakavitær brachyterapi. Vi arbejder med en række moderne teknikker indenfor intensitetsmodellerede, billedvejledte, tidsopløste samt åndedrætsstyrede behandlinger.

Kontakt
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Klinisk ansvarlig Cheffysiker Martin Berg: 7940 6800, martin.berg@rsyd.dk eller Teknisk ansvarlig Cheffysiker Bjarke Mortensen, 7940 6816,bjarke.mortensen@rsyd.dk

Ansøgning
Ansøgninger modtages kun elektronisk via HR-manager senest fredag den 18. maj 2018 kl. 12. Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 4. juni 2018.

Medical physicist for clinical position focusing on research within radiotherapy, Vejle Hospital (English version)

The Department of Oncology, Department of Medical Physics, Vejle Hospital, is seeking to employ a full time medical physicist as per September the 1st 2018 or as soon as possible thereafter. You have started or completed your degree as a medical physicist within oncology, and if you have a PhD in radiotherapy or medical physics, this would be a plus. The position forms part of our department's research and development strategy.

Tasks
The position involves 25 % research within the department’s RT research team, which is a multidisciplinary team formed of radiotherapy nurses, oncologists and medical physicists. The purpose of the team is to run high level, clinically focused research.

Other tasks primarily include planning and quality assurance of radiation treatment, in close cooperation with the other staff members, and development of new methods. To a lesser degree the position will involve dosimetry, implementation and operation of equipment.

Preferred profile
A physicist with experience and interest in research and evidence based radiotherapy; potentially a PhD within the subject. We would be especially interested in applicants skilled in handling complex datasets such as imaging and dose plan data. Applicants experienced in image processing, programming, databases and IT are therefore preferred.

You need to be ambitious, responsible, result oriented, and quality-conscious. We expect you to have good cooperative skills combined with the ability to work independently. You are eager to gain new knowledge and translate it into clinical practice.

About us
Department of Medical Physics is a dynamic group counting 10 physicists, 4 electronics engineers, and 6 radiographers cooperating with other healthcare staff in a multidisciplinary environment.

We receive patients for radiation treatment from the Region of Southern Denmark, which has a basis of 1.1 million patients, and we aim at constant improvement of the treatment.

As to equipment we have a CT and MRI scanner and 5 modern accelerators for external irradiation. Also, we perform MR-guided intracavitary brachytherapy and apply modern techniques for intensity modulated, image guided, 4D, and breath-hold controlled treatments.

Contact
Further information on the position can be obtained by contact to:

Head of Medical Physics, Clinical Practice, Martin Berg: +45 7940 6800, martin.berg@rsyd.dk or Head of Medical Physics, Technical Practice, Bjarke Mortensen, +45 7940 6816, bjarke.mortensen@rsyd.dk

Application
Applications are accepted only through the HR-manager system. Please submit your application by Friday May the 18th 2018 at 12 noon. Interviews will take place at Vejle Hospital on Monday June the 4th 2018.


Løbende ansøgningsfrist

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Østjylland
IT
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Teknik & Teknologi
Data & analyse
Forskning & Udvikling
IT - Software
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
TeknikRegion Syddanmark - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://nyuddannet.dk/job/1153081/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT