Speciallæge til Bedøvelse og Intensiv, Patienternes Akutsygehus Kolding, Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Sydøstjylland

Vil du være en del af et engageret speciallæge fællesskab, hvor kollegialitet og samarbejde vægtes højt?

Vil du være en del af en ambitiøs afdeling med høj faglighed, hvor forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling indgår aktivt i dagligdagen?

Vi søger 2 overlæger/afdelingslæger pr. 1/10 2019 eller efter aftale:

 • Én anæstesiologisk orienteret speciallæge, der har mulighed for at blive en del af afdelingens børneanæstesihold
 • En intensiv orienteret speciallæge

Kan du identificere dig med strategien ”patienten først”, kan du blive en del af vores velfungerende team, hvor samarbejde mellem læger og sygeplejersker er i højsæde, og hvor faglighed, sammenhæng og forbedringer med sigte på det gode patientforløb er en del af dagligdagen.

Hvem er vi?

Lægegruppen er et ungt kollegie bestående af 23 speciallæger og 10 læger i uddannelsesstillinger. Samlet er vi ca. 220 medarbejdere i afdelingen.

Afdelingen har en hastig voksende forskningsaktivitet og aktuelt 2 forskningslektorer, hvoraf den ene er forskningsansvarlig overlæge for intensiv/præhospitalt samt 4 ph.d. forløb – to der snarligt afsluttes og to der påbegyndes primo 2020.

Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og er en eftertragtet uddannelsesafdeling for både studerende og yngre læger.

Stillingen
er med vagtforpligtelse. Vagten dækkes af 2 speciallæger i tilstedeværelsesvagt, der varetager hhv. anæstesi og intensiv terapi, en speciallæge med kompetence i børneanæstesi (tilstedeværelses- eller tilkaldevagt) samt en yngre læge.

Vi forventer, at du

 • har gode samarbejdsevner og indgår aktivt i det faglige fællesskab med afdelingens læger og øvrige personale
 • er åben, troværdig, tillidsvækkende og samtidig målrettet med gennemslagskraft
 • er fagligt ambitiøs og kommunikativ velfunderet
 • vægter patientsikkerhed, evidensbaserede behandlingsprincipper højt
 • er speciallæge i anæstesiologi

I fællesskab med afdelingens øvrige speciallæger forventer vi, at du kan:

 • bidrage til effektiv drift med fokus på faglig kvalitet, patienttilfredshed samt patient- og pårørende inddragelse
 • værne om og udbygge samarbejdet tværfagligt og mellem læger fra alle sygehusets specialer
 • bidrage til ny viden og implementere denne
 • bidrage aktivt til gode uddannelsesforhold for studerende og uddannelsessøgende læger samt afsnittets øvrige personale

Vi tilbyder

 • At du kan blive en del af en fagligt kompetent og engageret lægegruppe med fokus på trivsel for alle

• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

• Supervision og undervisning, der understøtter dine karrieremæssige mål, eks. deltagelse i forløbet ”karriereboost”, UL-kurser, SSAI uddannelse og/eller diplom i europæisk regi.

• Deltagelse i lederudviklingsprogram ved Sygehus Lillebælt

• Mulighed for tjeneste ved Akutlægebil Kolding

Fakta om afdelingen

Afdelingen består af:

 • Anæstesiafsnit på central operationsgang med ansvar for anæstesi til ortopædkirurgi, karkirurgi, organkirurgi samt gynækologi og obstetrik. Der foretages ca. 9000 anæstesier årligt heraf 70 % akutte.
 • Intensivt afsnit med 13 senge
 • Korttids- og Opvågningsafsnit med 4 akutte døgnsenge
 • Dagkirurgisk afsnit med ansvar for ca. 3.300 anæstesier årligt.
 • Akutlægebil Kolding, døgnbemandet med ca. 15 læger
 • Anæstesi til regional tandpleje
 • Enhed for klinisk simulation er forankret i afdelingen

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Foreningen af Yngre Læger og er omfattet af Lokal løndannelse

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Jane Stab Nielsen direkte telefon 7636-3106/2629-0693 eller mail: jane.stab.nielsen@rsyd.dk.

Ansøgning

Dit CV bedes udfærdiget i overensstemmelse med de 7 lægeroller. Se ”Vejledning vedr. faglig bedømmelse af overlæger”, www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest d. 23. august 2019 via linket Faktaboksen i højre side.

Vi afholder ansættelsessamtaler d. 28. august. Du kan forvente, at samtalen tager udgangspunkt i en case. Casen udleveres, når du møder til samtalen, og du får en kort forberedelsestid.

Ved ansættelse på Sygehus Lillebælt er det obligatorisk at indhente personlige referencer. Du vil i forbindelse med en samtale blive bedt om at udfylde samtykkeerklæring til indhentelse af referencer.

I forbindelse med en ansættelse kan du forvente, at der indhentes §36 børneattest.

Kolding Sygehus er Trekantsområdets topmoderne Akutsygehus for 300.000 borgere og en del af Sygehus Lillebælt. Sygehus Lillebælt er visionært, fremadskuende og ikke bange for at gå nye veje.

Videnskabeligt byder Sygehus Lillebælt på et stimulerende miljø med 45 PhD-studerende og 16 kliniske professorer.


Ansøgningsfrist d. 23.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
NaturvidenskabRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://nyuddannet.dk/job/1362907/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT