Adjunkt til forskning og udvikling inden for organisatorisk læring, Forsvarsakademiet

Forsvaret

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn

Adjunkt til forskning og udvikling inden for organisatorisk læring, Forsvarsakademiet

Adjunkt til forskning og udvikling inden for organisatorisk læring, Forsvarsakademiet

Kunne du tænke dig at tage del i organisatoriske læringsprocesser med et forskningsbaseret udgangspunkt i et professionsfagligt uddannelsesmiljø? Kunne du endvidere tænke dig at tage del i udviklingen af de ledelsesmæssige og organisatoriske aspekter af, hvordan den militære profession og organisation skaber viden og læring, som understøtter Forsvarets enheder i at være parat til morgendagens udfordringer? Og har du lyst til at spille en central rolle i et inspirerende forsknings- og udviklingsmiljø? Så kan du være på vej til dit næste job i Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet.

Om os
Instituttet udvikler og styrker Forsvarets kompetencer til ledelse- og organisationsudvikling. Instituttet giver enkeltpersoner og myndigheder adgang til forskningsbaseret viden om ledelse- og organisationsudvikling i militær sammenhæng og medvirker til, at denne viden omsættes til anvendelse i praksis, og at erfaringer fra praksis nyttiggøres ved udviklingen af det teoretiske grundlag.

I instituttet benytter vi både kvantitative og kvalitative metoder, hvor den kvalitative metode dog for nærværende er mest anvendt. Aktions- og praksisnær forskning er meget anvendt, hvor vi er optagede af, at den skriftlige forskningsproduktion går hånd i hånd med at bidrage til, at praksis kan arbejde med flere perspektiver på deres udfordringer, som udvider deres repertoire af handlemuligheder.

Vi er placeret på Svanemøllens Kaserne på Østerbro og har mange spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Hverdagen er varieret, og vi har fleksible arbejdsforhold. Vi har et fagligt miljø, hvor vi som oftest både kan fordybe os i tingene og få afprøvet teorier i praksis. Vi har et godt sammenhold og der er mange erfarne kolleger, som er interesserede lyttere og sparringspartnere, når en sag skal vendes.

Om stillingen
Du bliver en vigtig del af det institut, der gennemfører forsknings- og udviklingsopgaver inden for militær ledelse, organisation og styring. Her vil du få en varieret og udviklende hverdag med en stor samarbejdsflade i Forsvaret. Du vil komme til at løse en række forskellige opgaver relateret til instituttets opgaveportefølje, herunder forsknings-, udviklings- og uddannelsesopgaver. Undervisning på Forsvarets akkrediterede uddannelser, Den Militære Diplomuddannelse og Masteruddannelsen i Militære Studier, og andre af forsvarets kurser vil indgå i din opgaveportefølje.

Vi ønsker at styrke instituttets forsknings- og udviklingsprofil inden for feltet organisatorisk læring, herunder eksempelvis indenfor forskningsområderne læring og forandringsprocesser, organisatorisk resiliens, samarbejde og konflikter i organisationer og implementering af organisatorisk læring.

Hvordan forbereder vi de militære ledere og enheder på fremtidens professionelle opgaver, når der er usikkerhed om opgavernes beskaffenhed? Hvordan opretholder vi en evne til at kunne lede og føre i meget forskellige typer af operationer med høj usikkerhed, uklare opgaver/mål og hurtigt omskiftelige situationer med perioder af både høj og lav intensitet? Disse spørgsmål kræver praksisnære svar, der bygger på kvalitativ og kvantitativ forskning. Vi ønsker derfor, i samarbejde med praksis, at udbygge vores forskningsbaserede viden på området, der kan være med til at understøtte vores uddannelse af officerer og den militære praksis.

I stillingen er der en forventning til, at du arbejder på at opbygge et internationalt samarbejde med relevante samarbejdspartnere og institutioner. Som en del af dette samarbejde forventes det, at der opbygges et solidt kendskab til, hvordan der arbejdes med organisatorisk parathed ved de udenlandske militære enheder vi oftest opererer sammen med.

Vi søger at skabe en stærk kobling mellem vores forskning, udviklingsopgaver og uddannelsesaktiviteter, så der vil være rig mulighed for samarbejde på tværs i instituttet med mange forskellige fagligheder, der alle har det til fælles, at de brænder for at gøre en forskel for organisationen og for professionen. Ligeledes søger vi at skabe samarbejde på tværs af Forsvarsakademiets institutter, hvilket giver mulighed for at arbejde tværdisciplinært med professionen og den militære organisation i fokus.

Du vil få rige muligheder for at formidle resultaterne af dit arbejde gennem publiceringer, undervisning, konferencer, seminarer o. lign.

Om dig
Du har en ph.d. grad inden for en relevant samfundsvidenskabelig disciplin. Du brænder for at arbejde med en traditionsrig profession både på et teoretisk og et praktisk plan. Du er stærk metodisk og har erfaring med at designe og gennemføre kvalitative undersøgelser, som fx feltstudier. Vi forventer at du har en bred indsigt i og interesse for professions- og ledelsesteori. Du er drevet af at koble forskning med udvikling i tæt relation til de berørte aktører. Det er en fordel, hvis du allerede har et vist fagligt kendskab til Forsvaret. Du er parat til at gå foran og tage ansvar for at forsknings- og udviklingsaktiviteter integreres i Forsvarsakademiets uddannelser.

Du kan formidle/undervise på diplom- og masterniveau, og finder det interessant at fordybe dig i ledelses-, organisations- og professionsteoretiske perspektiver, som du formidler til de studerende med en pædagogik, der gør det muligt for de studerende at koble teori og egen praksis.

Du arbejder selvstændigt og systematisk og kan bevare overblikket og kvaliteten, selv når der er tale om projekter med stor kompleksitet.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. Afhængigt af dine kvalifikationer, vil det være muligt at forhandle et tillæg. Dertil kommer en arbejdsgiverbetalt pension på 17,1%.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdt.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Michael Pingel Hansen på telefon 7281 7551.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til HR konsulente ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaar Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019, og ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse 1. januar 2020.

Vi vil bede sige om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Efter ansøgningsfristens udløb vil et bedømmelsesudvalg foretage en vurdering af ansøgernes kvalifikationer. På den baggrund vil et antal kandidater blive indbudt til samtale.

Som en del af din ansøgning skal du fremsende følgende:
- Motiveret ansøgning og CV
- Forskningsplan for de næste 3-5 år (max 3 sider) indenfor relevant forskningsfelt
- Relevante diplomer og eksamensbeviser
- En liste med udgivne publikationer. Er du medforfatter, fremsendes der et co-author statement
- Op til 5 udvalgte publikationer.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket, hvor du bedes vedhæfte ansøgningen og CV.
Øvrige bilag jf. ovenstående bedes fremsendt pr. mail til FAKjob@fak.dk

Ansøgninger som ikke opfylder ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Se mere om Forsvaret som civil arbejdsplads på www.Forsvaret/karriere.dk
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 01.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn
Human Resources
Humaniora
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Forskning & Udvikling
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
UndervisningForsvaret - hurtigt overblik


Forsvaret
Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Placering
Lautruphøj 1-5
2750 Ballerup
Logo: Forsvaret
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.forsvaret.dk


Forsvaret i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://nyuddannet.dk/job/1381622/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT