Assistant Professor / Associate Professor in Innovation --- Lektor/adjunkt i Innovation

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn

Frist 30. september 2019

Se dansk version af opslaget nederst

DTU Diplom at the Technical University of Denmark, invites applications for a position as Assistant Professor / Associate Professor in Innovation, within the Department for Design, Mechanical Engineering and Production Engineering. DTU Diplom, located at the DTU Ballerup Campus, offers Bachelor Engineering programs, with an international focus, preparing engineering students for careers in a globalized world.

The position focuses on teaching and supervision of students in the field of innovation, business development, processes and change management. Companies need innovative employees in order to remain competitive. We educate our students to become innovation engineers, who can translate new ideas into practical and usable solutions, in close collaboration with industry. The position includes development and execution of innovation projects with industry and development of new teaching methods and new courses.

Responsibilities and tasks
The position includes lecturing and supervision of students in the field of innovation, inspiring and supporting them for their future career. The educational concept is based on the CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) format. Student assignments and projects are carried out in collaboration with business and industry as well as with research and educational institutions, nationally and internationally. The main language of teaching is Danish, and certain courses and supervision may be in English.

Your teaching and development responsibilities cover the following subjects:

 • Innovation processes, technology, product and process development
 • Entrepreneurship and business development
 • Industrial design, concept development, user and customer requirement, prototyping
 • Change management, organizational development and group processes
 • Project management from idea to commercial and practical solutions

Collaboration with industry is important at DTU Diplom, and you must develop relations with companies, industry associations and government institutions to support this. Some of these collaboration projects require external funding, and therefore your tasks include applying for financial support for these projects.

In addition, you must be prepared to expand your teaching competencies to meet DTU's future needs.

Qualifications
We expect that you hold a Master’s degree in engineering or science, and possibly a PhD and furthermore we expect the following:

 • Several years of relevant high-level professional experience
 • Knowledge, experience and competences within innovation, industrial development and commercialization
 • Experience with communication and teaching, with small and large groups of students, in innovation processes and associated subjects, at Bachelor’s or Master’s degree level
 • Experience with student supervision, course development and education planning
 • Experience with research and development, research collaboration and funding
 • International experience

Assessment
In the assessment of the candidates, consideration will be given to:

 • Innovation activities, including commercialization and collaboration with industry
 • Experience with teaching, student supervision, course planning and development of teaching methods
 • Excellent communication skills
 • International experience and international scientific publications

We offer
DTU is a leading technical university, globally recognized for the excellence of its research, education, innovation and scientific advice. We offer a rewarding and challenging job in an international environment. We strive for academic excellence in an environment characterized by collegial respect and academic freedom and responsibility.

Salary and terms of employment
The appointment will be based on the collective agreement with the Confederation of Professional Associations and the Career Structure for Bachelor Engineers. The allowance will be agreed with the relevant union.

The place of work is DTU in Ballerup.

Further information
Further information may be obtained from Head of Section Frank Ebskamp, +45 3196 4942.

You can read more about DTU at www.dtu.dk.

Application procedure
Please submit your online application no later than 30 September 2019 (local time).

Applications must be submitted as one PDF file containing all materials to be given consideration. To apply, please open the link "Apply online", fill out the online application form, and attach all your materials in English in one PDF file. The file must include:

 • Application (cover letter)
 • CV
 • Documentation of previous teaching as well as research and development
 • List of publications
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Diploma (MSc/PhD)

In the field “Please indicate which position you are applying for”, please indicate whether you are applying for the position as Associate or Assistant Professor.

Applications and enclosures received after the deadline will not be considered.

All qualified candidates irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.

DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 6,000 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society, and our 11,200 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government and public agencies.

Dansk version

DTU Diplom ved Danmarks Tekniske Universitet søger en lektor/adjunkt i Innovation i Afdeling for Design, Maskinteknik og Produktion. DTU Diplom, der er placeret på DTU Ballerup Campus, tilbyder diplomingeniøruddannelser med internationalt fokus, der forbereder ingeniørstuderende til en karriere i en globaliseret verden.

Stillingen omfatter undervisning og vejledning af studerende inden for innovation, forretningsudvikling, processer og forandringsledelse. Virksomheder har brug for innovative medarbejdere for at forblive konkurrencedygtige. Vi uddanner vores studerende til at blive innovationsingeniører, der kan omdanne nye ideer til praktiske og brugbare løsninger, i tæt samarbejde med industrien. Stillingen omfatter udvikling og implementering af innovationsprojekter sammen med virksomheder samt udvikling af nye undervisningsmetoder og nye kurser.

Arbejdsopgaver
Arbejdsområderne omfatter undervisning og vejledning af kommende diplomingeniører inden for Innovation. Uddannelseskonceptet er baseret på CDIO formatet (Conceive, Design, Implement, Operate). Studenteropgaver og projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet og forsknings- og undervisningsinstitutioner i ind- og udland. Undervisningssproget er dansk. Nogle kurser og vejledning kan være på engelsk.

Vi søger en underviser, der har en bred erfaring inden for innovation og industriel udvikling, som kan varetage undervisningen inden for et eller flere af områderne:

 • Innovationsprocesser, teknologi, produkt- og procesudvikling
 • Entreprenørskab og forretningsudvikling
 • Industriel udvikling, konceptudvikling, bruger- og kundekrav, prototyper og design
 • Forandringsledelse, organisationsudvikling og gruppeprocesser
 • Projektledelse fra idé til kommercielle og praktiske løsninger

Samarbejde med industrien er vigtig hos DTU Diplom, og du skal udvikle samarbejdsrelationer med virksomheder, brancheforeninger og offentlige institutioner. Nogle samarbejdsprojekter vil kræve ekstern finansiering, som det vil være din opgave at søge.

Du skal desuden være indstillet på at udvide dine undervisningskompetencer i forhold til DTU’s fremtidige behov.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er uddannet civilingeniør eller lign. og evt. har en Ph.D., og at du derudover har:

 • Flere års relevant erhvervserfaring på et højt professionelt niveau
 • Viden, erfaring og kompetencer inden for innovation, industriel udvikling og kommercialisering
 • Erfaring med formidling og undervisning, med mindre og større grupper af studerende, i innovationsprocesser og tilknyttede fag, på bachelor- eller kandidatniveau
 • Erfaring med vejledning, kursusudvikling, planlægning og koordinering
 • Erfaring med forskning og udvikling, forskningssamarbejde og finansiering
 • International erfaring

Bedømmelse
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på:

 • Erfaring med innovationsaktiviteter, herunder kommercialisering og samarbejde med industrien
 • Erfaring med undervisning, vejledning, kursusplanlægning, udvikling af undervisningsmetoder
 • Gode kommunikations- og formidlingsevner
 • International erfaring og videnskabelige publikationer

Hvad tilbyder vi dig
DTU er et førende teknisk universitet, anerkendt globalt for ekspertise inden for forskning, uddannelse, innovation og videnskabelig rådgivning. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø. Vi stræber efter høj faglighed i et miljø præget af kollegial respekt og akademisk frihed og ansvar.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.

Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus.

Tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Frank Ebskamp, frebs@dtu.dk, +45 31964942.

Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning (på engelsk) senest den 30. september 2019.

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som én PDF-fil, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk i én PDF-fil:

 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Dokumentation for undervisning, forskning og udvikling, samt eventuel pædagogisk efteruddannelse
 • Publikationsliste
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Eksamensbevis (M.Sc. / Ph.d.)

Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Om DTU
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 30.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ph.d. & forskning
Storkøbenhavn
Marketing & Business
Maskin & Design
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Produktion, Logistik & Transport
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
Naturvidenskab
Politik & Samfund
Produktion
Rådgivning & Support
Teknik
Undervisning
Økonomi & ForvaltningDanmarks Tekniske Universitet (DTU) - hurtigt overblik


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd.

Placering
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Logo: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Henter feed...
Billeder fra Instagram
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.dtu.dk


Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://nyuddannet.dk/job/1382222/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT