Overlæge, Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Fuldtidsjob
Graduate/trainee
Østsjælland

Overlægestillingen ved Urologisk Afdeling ønskes besat 01.03.20 eller snarest derefter. Ansættelse efter kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og gerne med erfaring med robotassisteret radikal prostatektomi. Overlægen skal indgå i afdelingens prostatacancerteam, evt. med teamlederfunktion afhængigt af kvalifikationer.

Sjællands Universitetshospital
Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 810.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital Køge udbygges frem til 2024 til regionens hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital er over de seneste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere samt en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ledelse
På Sjællands Universitetshospital er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Urologisk Afdeling
Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland på matriklerne i Næstved og Roskilde.

Afdelingen på Næstved-matriklen foretager overvejende basisurologi i et dagkirurgisk set-up. På Næstved-matriklen råder afdelingen over 10 dagkirurgiske senge.

Afdelingen på Roskilde-matriklen modtager al den akutte urologi i Region Sjælland og varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL samt børneurologi. Derudover udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Siden september 2018 har afdelingen hjemtaget den højtspecialiserede funktion, radikal prostatatektomi i formaliseret samarbejde med OUH.

Urologisk Afdeling, Roskilde, råder over 38 senge fordelt på to sengeafsnit. Efter behov kan disponeres over senge på Anæstesiologisk Afdelings intensivafsnit samt senge i Pædiatrisk Afdeling.

Urologisk Afdeling disponerer over 17 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 12 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit, et leje per uge i Roskilde.

Der er en stor ambulant cystoskopi-virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler.

Afdelingen råder over ambulatoriefaciliteter med i alt 23 ugentlige undersøgelses-/behandlingsrum til speciallæge i Roskilde. I Næstved rådes over 17 ugentlige undersøgelses/behandlingsrum.

Derudover er etableret sygeplejeambulatorium inkl. urodynamisk laboratorium samt faciliteter til ambulante fleksible cystoskopier på begge matrikler.

Afdelingen har adgang til ESWL-behandling i Roskilde.

Afdelingen råder over moderne endourologisk udstyr inkl. Holmium-laser samt avanceret udstyr til perkutan nyrestensbehandling og til laparoskopisk urologi. Siden efteråret 2012 har afdelingen på Roskilde-matriklen foretaget robotassisteret urinvejskirurgi.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.11.19
Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af:

 • 1 ledende overlæge
 • 16 overlæger
 • 9 afdelingslæger
 • 10 1.- reservelæger/hovedforløb i urologi
 • 16 reservelæger, heraf otte i introstilling, seks i KBU og to i uklassificerede stillinger

Samlet lægelige stab er på 52.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

  • I weekender varetages bagvagten af afdelingslægerne/overlægerne
  • Overlægerne deltager i beredskabsvagt/tilkaldevagt bag hoveduddannelseslægerne
  • Afdelingslægerne indgår i bagvagten på hverdage sammen med hoveduddannelseslægerne
  • To-skiftet forvagt med to forvagter i fremmøde
  • Der er ikke vagt på matriklen i Næstved.
  Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer
  Overlægestillingen ønskes besat med overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og med specifik kompetence inden for behandling af prostatacancer, herunder gerne erfaring med robotassisteret radikal prostatektomi. Overlægen skal indgå som speciallæge i afdelingens prostatacancerteam. Ved de rette kvalifikationer evt. varetage teamlederfunktionen. Det forventes at overlægen har speciallægekvalifikationer til at udrede og behandle prostatacancerpatienter på alle niveauer, herunder deltage i MDT. Det forventes ligeledes, at ansøgeren er indstillet på at bidrage til den fortsatte udvikling af afdelingen.

  Undervisning
  Urologisk Afdeling har undervisningsforpligtigelse og undervisningsstillinger som led i:

  • Klinisk basislægeuddannelse, 6 stillinger
  • Introduktionsstilling i urologi, 8 stillinger
  • Speciallægeuddannelsen i urologi med 10 stillinger i samarbejde med Rigshospitalet/Herlev Hospital

  Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende til enkeltstillingsklassifikationerne.

  Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område i Urologisk Afdeling.

  Sjællands Universitetshospital er universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Urologisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater og et forskningslektorat. Urologisk Afdeling forventes at medvirke aktivt i gennemførelsen af den prægraduate undervisning. Også i forbindelse med de lægestuderendes uddannelse lægges vægt på høj kvalitet og tilfredshed.

  Forskning
  Afdelingen er forskningsaktiv. Urologisk Klinisk Forskningsenhed startede i 2017, hvor der er tilknyttet et forskningslektorat, to Ph.d.-studerende og en sekretær. En stor andel af lægerne i afdelingen er forskningsaktive med samarbejde både nationalt og internationalt.

  Ansøgning
  Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulige dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægefaglige kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender vurdering af de syv kompetencer i den faglige bedømmelse.

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for overlæger.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest, som indhentes før ansættelsen.

  Ansøgningsfrist: 28. januar 2020

  Ansøgningsfrist: 28. January 2020

  Sjællands Universitetshospital, Roskilde


  Login for at se hele opslaget

  Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

  Log ind med sociale medier


  Log ind med din karriereprofil

  @


  Glemt kode Ny bruger

  Ansøgningsfrist d. 28.01.2020
  Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

  Fuldtidsjob
  Graduate/trainee
  Østsjælland
  Administration
  Medicinal & Sundhed
  Forskning & Udvikling
  Ledelse & Planlægning
  Medicinal & Sundhed
  Naturvidenskab
  Socialvæsen  Region Sjælland - hurtigt overblik


  Region Sjælland
  Region Sjælland
  Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

  Placering
  Alleen 15
  4180 Sorø
  Logo: Region Sjælland
  Efterspørgsel efter nye talenter

  Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


  Nyeste tweets
  Henter tweets...
  LinkedIn

  Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


  Webside

  Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

  www.regionsjaelland.dk


  Region Sjælland i Google

  Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.  https://nyuddannet.dk/job/1450710/
  Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
  HPT