Fagligt kompetent og engageret underviser (studieadjunkt) til Skov- og landskabsingeniøruddannelsen i Jylland

Københavns Universitet (KU)

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Nordsjælland
Østjylland (Aarhus)

Skovskolen har brug for en ny kollega, der brænder for undervisning og formidling af fagligt stof til både studerende og erhvervet. Du har tilstrækkelig erfaring, viden og engagement til at fungere som ansvarlig for undervisning og udvikling af kurser. Samtidigt vil du få en central rolle i forbindelse med koordinering af aktiviteter tilknyttet uddannelsen. Jobbet fordrer stor selvstændighed, samarbejdsevner og engagement.

Konkret søger vi en stærk faglig profil til at indgå i underviserstaben og bidrage til et uddannelses- og udviklingsmiljø med fokus på praksisnær landskabsforvaltning og skovdyrkning. De primære undervisningsopgaver vil være i forbindelse med skov- og landskabsingeniøruddannelsen, men der kan også blive tale om opgaver tilknyttet andre af skolens uddannelser og kurser. Studiekoordinatorrollen omfatter en koordinerende funktion, hvor du vil være kontaktpunkt mellem studieledelsen og underviserstaben på Eldrupgård.

Denne stilling er den første, der er i opslag i forbindelse med at skov- og landskabsingeniøruddannelsen fra 2020 også udbydes fra Skovskolens jyske afdeling (Eldrupgård). Derfor er dette en unik mulighed for at være med til at sætte sit præg på det studiemiljø, der nu skal etableres på Eldrupgård.

Stillingen ønskes besat fra 1. juni 2020 eller snarest derefter.

Arbejdsstedet:

Din arbejdsplads vil være Skovskolen. Skovskolen er en praksisnær uddannelsesinstitution med cirka 70 ansatte, som arbejder med uddannelser og kurser indenfor for skov, byens grønne områder, landskab, friluftsliv og formidling. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver, udbyder efteruddannel­ses­kurser på alle ni­veauer inden for fagområderne og udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed.

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). IGN har en stærk tradition for tværfagligt samarbejde både internt og eksternt og er med til at løse de store udfordringer med klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne. Vi forsker og underviser i jordens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske, kemiske og biologiske miljøer og deres samspil med samfund og mennesker. Vi rådgiver myndigheder og virksomheder samt bidrager med viden og færdiguddannede kandidater til en bæredygtig fremtid.

Stillingsindhold:

Jobbet omfatter:

 • Undervisning på en række af uddannelsens kurser.
 • Koordinering og planlægning af uddannelsens aktiviteter (i samarbejde med studieleder)
 • Vejledning af bachelorstuderende.
 • Faglig udvikling af uddannelsen generelt.
 • Øvrige opgaver i relation til de grønne ingeniøruddannelser på Skovskolen.
 • Vejledning og særlig pædagogisk støtte til studerende omfattet af SPS-ordningen.

Kvalifikationer
Vi forventer, at vores nye kollega har:

 • Relevant videregående uddannelse, eksempelvis som skov- og landskabsingeniør, forstkandidat eller naturforvalter.
 • Erfaring med ingeniørfaglige discipliner – økonomi, ledelse og teknik – i relation til skovdyrkning, naturpleje eller naturforvaltning.
 • Erfaring med - eller lyst til - at undervise studerende på professionsbachelor niveau.
 • Fagligt engagement, som bidrager til udbygning af Skovskolens erhvervskontakter og faglige profil på feltet, i særdeleshed i Jylland.
 • Struktureret og velorganiseret tilrettelæggelse af dagligdag og undervisningsforløb.
 • Skriftlig og mundtlig gennemslagskraft.
 • Lyst til at dygtiggøre sig fagligt såvel som pædagogisk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansættelsen vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation.

Er du akademiker vil ansættelsen ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Lønnen er minimum Kr. 349.360 inkl. tillæg (+17,1% pension)

Er du skov- og landskabsingeniør eller har anden relevant uddannelse er stillingen omfattet af Fællesoverenskomst mellem Finansminsteriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører/Have- og parkingeniører. Basislønnen er kr. 354.551 (+18 % pension)

Løn fastsættes efter principperne om ny løn, hvor der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Efter senest 5 år og 6 måneder skal studieadjunkten indstille sig til faglig bedømmelse med henblik på at overgå til varig ansættelse som studielektor, da man ikke kan være ansat som studieadjunkt i mere end 6 år.

Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Eldrupgård, Eldrupvej 2, 8963 Auning som tjenestested. Der må påregnes lejlighedsvise arbejdsdage på Skovskolen, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Du indgår i Skovskolens samlede gruppe af undervisere med reference til studielederen for skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om job, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til Skovskolens forstander Thomas Færgeman på tlf. 31 65 31 00 eller uddannelseschef og studieleder Rasmus Brodersen på tlf. 21 22 89 34.

Ansøgning
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag ved at klikke ’Apply Now’.

Ansøgningen skal være bilagt:

 • CV
 • Dokumentation for relevant uddannelse
 • Hvis muligt beskrivelse og dokumentation for undervisningserfaring og kvalifikationer:
  • Erfaring med vejledning af professionsbachelor-, bachelor- og kandidatstuderende
  • Undervisningserfaring
  • Formel pædagogisk uddannelse
 • Dokumentation for maksimalt 5 relevante forskningsmæssige eller undervisningsmæssige arbejder, som du ønsker inddraget i bedømmelsen

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 14. april 2020

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 20

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 14-04-2020

Ansættelsesdato: 01-06-2020

Arbejdstid: Fuldtid

Afdeling/Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 14.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Nordsjælland
Østjylland (Aarhus)
Landbrug & Natur
Naturvidenskab
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Arkitektur & Design
Forskning & Udvikling
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Naturvidenskab
Rådgivning & Support
Teknik
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKøbenhavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://nyuddannet.dk/job/1487048/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT