Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet: Fakultetsdirektør til Det Humanistiske Fakultet

Genitor APS

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


Fakultetsdirektør til Det Humanistiske Fakultet
Det Humanistiske Fakultet søger en resultatorienteret, driftssikker og organisatorisk tænkende fakultetsdirektør, der kan varetage den samlede administrative ledelse af fakultetet. Efter en periode med økonomisk konsolidering og fokus på administrativ optimering, gennem fusioner og rationaliseringsprocesser, har fakultetet rustet sig til en fortsat udvikling, hvor vi bidrager til universitetets udvikling og samlede opgaveløsning, og til at møde en stigende samfundsinteresse og de medfølgende øgede forventninger fra bl.a. fonde, organisationer, studerende og fra politisk hold.

Fakultetsdirektørens opgave er stor og kompleks, og forventningerne til dig er derfor mange. Ud over omfattende erfaring med ledelse og økonomistyring på højt niveau vil vi lægge vægt på dine relationelle evner og dine evner til at formidle administrative, organisatoriske og økonomiske dagsordener på en måde, der giver mening for fakultetets mange forskellige medarbejdere og studerende.

Din rolle
Fakultetsdirektøren er et knudepunkt i beslutningsprocesser, som skal bindes tæt sammen og gennemføres effektivt og korrekt med inddragelse af medarbejdere og studerende – fra øverste politiske niveau til den daglige drift på fakultetets seks institutter eller i den fælles administrative organisation, Fakultetsservice. Denne centrale rolle kræver en høj grad af systematik, tålmodighed og organisatorisk helhedsforståelse.

I Fakultetsservice bliver du øverste leder for ca. 80 medarbejdere og ledere i Uddannelse & studerende, Forskning og Impact, Kommunikationsafdelingen og Økonomicentret. Du varetager den daglige ledelse af Ledelsessekretariatet, der bl.a. sørger for ledelsesbetjening, indkøb, journalisering, juridisk bistand og er den drivende kraft i strategiske og organisatoriske processer.

Læs mere om KU’s strategi 2023.

Det er fakultetsdirektørens opgave administrativt at understøtte dekanatets faglige, strategiske og politiske mål og på daglig basis indgå i samarbejde og sparring med dekanatet.

Du kommer til at referere til dekanen for Det Humanistiske Fakultet og vil fungere som bindeled mellem Fakultetsservice og de seks institutters administrative ledelser. Du bliver ligeledes et vigtigt bindeled på administrativt niveau mellem Det Humanistiske Fakultet og de øvrige fakulteter/enheder på Søndre Campus og mellem Fakultetsservice og de tværgående serviceenheder, der understøtter fakultetet på bygnings- og serviceområdet, HR-området og it-området.

Kvalifikationer og profil
Vi ønsker os en dygtig og målrettet leder med høje ambitioner på fakultetets vegne, et veludviklet organisatorisk fokus og personlig integritet. Som leder skal du involvere alle slags samarbejdspartnere, studerende og medarbejdere i strategiske processer og være god til at håndtere problemer, før de vokser sig store. Du skal kunne trives i en travl og vidtforgrenet organisation med mange aktører og dagsordener og have modet til at igangsætte forandringsprocesser og gennemføre beslutninger.

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse, solid ledelseserfaring (gerne fra en politisk styret organisation), erfaring med økonomistyring på et højt niveau, erfaring fra arbejde i en videnstung institution, handlings- og beslutningskraft – samt engagement, forståelse for værdien af medinddragelse og evnen til at lytte.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker som en kontraktansættelse på åremålsvilkår for en periode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. I henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC er det fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, hvortil der efter nærmere aftale kommer åremålstillæg og kvalifikationstillæg. Pensionsbidraget udgør 17,1%.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til dekan Kirsten Busch Nielsen på telefon 3532 3602 eller partner i Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231.

Ansøgningen skal indeholde et fyldestgørende CV og en højst 3 siders redegørelse for din motivation for at søge stillingen, inklusiv tanker og idéer om fakultetets udvikling med hensyn til administration og organisation de kommende år. Desuden bedes du redegøre for din ledelsestilgang til stillingen.

Send en elektronisk ansøgning til Københavns Universitets Jobportal via knappen nedenfor. Ansøgningen skal være universitet i hænde senest den 20. januar 2021. Første samtalerunde afholdes mandag den 1. februar. Anden samtalerunde afholdes torsdag den 11. februar. Herimellem vil der være et testforløb. Tiltrædelse 1. maj 2021.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund at søge stillingen.

Om det Humanistiske Fakultet
Fakultetet er med sine 8.500 studerende, ca. 820 forskere, undervisere og ph.d.-studerende samt godt 250 administrative medarbejdere et af de stærkeste miljøer for humanistisk forskning og uddannelse i Norden. Fakultetet består af seks institutter med seks studienævn, der samlet tilbyder knap 80 uddannelser på bachelor- og kandidatniveau samt et stort antal tilvalgsprogrammer. Vi er samlet på universitetets Søndre Campus på Amager sammen med fakulteterne for Jura og Teologi. Læs mere på www.hum.ku.dk

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Ansøg

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Genitor APSgem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 3 dage (20.01.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Administration
Humaniora
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Administration
Human Resources
Jura
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Topledelse
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Genitor APS - hurtigt overblik


Placering
Langebrogade 6E, 3. tv.
1411 København K
Logo: Genitor APS
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://genitor.dk/


Genitor APS i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://nyuddannet.dk/job/1546301//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT