Få opslag som dette inden alle andre

Klinisk Sygeplejespecialist til A3, Dagafsnit og ambulatorium, Kirurgisk Afdeling A, OUH søges med tiltrædelse pr. den 1. april 2021

Region Syddanmark


Kirurgisk afdeling A har et ønske om at have Kliniske Sygeplejespecialister på alle sengeafsnit og dagafsnit, derfor søger afsnit A3 nu en kollega med denne funktion. Vi søger derfor en Klinisk Sygeplejespecialist i en fast stilling på 37 timer om ugen pr. den 1. april 2021 eller snarest muligt.

Vi arbejder på at styrke arbejdet med udviklingen og udbredelsen af evidensbaseret sygepleje.

Vi ønsker derfor en klinisk sygeplejespecialist, der kan være medansvarlig for udviklingen af den kliniske evidensbaserede praksis og kan facillitere implementering af nyeste udviklings- og forskningsresultater. Aktuelt har vi flere udviklingstiltag og projekter i gang i hele afdelingen. Blandt andet SNAK OM, der omhandler hvordan sygeplejersken kan anvende fællesbeslutningstagen og inddrage patienten endnu mere i egen medicinsk behandling. Dernæst er vi i gang med at udarbejde kompetencekort på tværs i hele Afdeling A, som et redskab til uddannelse, oplæring og klinisk kompetencevurdering af den nyansatte sygeplejerske.

Afsnit A3 er et dagafsnit med ambulatoriefunktioner, herunder dagligt stomiambulatorium. Afsnit A3 har åbent på hverdage fra kl. 6.30 til 20.00.

Vi varetager udredning, pleje, behandling og kontrol af patienter med sygdomme inden for øvre og nedre gastroenterologi. Afsnittet uddanner løbende sygeplejestuderende og SSA-elever. Afsnit A3 modtager patienter med kroniske benigne og maligne lidelser.

Sygeplejen på A3 er karakteriseret ved korte patientforløb og korte kontakter, hvor gode kommunikative færdigheder, empati og en god instrumentel sygepleje vægtes højt. Der er rig mulighed for at prøve sig selv af i alle facetter af sygeplejen. Kontinuiteten af sygeplejen sikres ved, at sygeplejerskerne er inddelt i to grupper, der fortrinsvis beskæftiger sig med enten øvre eller nedre gastroenterologi.

Vi søger en Klinisk Sygeplejespecialist, som:

 • Kan identificere og analysere kliniske problemstillinger samt initiere udviklingstiltag i samarbejde med afsnittets personale, afdelingssygeplejerske, sygeplejeforskere, og udviklingssygeplejersker
 • Har lyst til at arbejde med at styrke vores patienters forløb igennem afsnit A3
 • Har lyst til at arbejde med afsnit A3’s funktion og sætte dem i spil i forhold til Nyt OUH
 • Kan medvirke til at understøtte igangværende sygeplejefagligeudviklings- og forskningsprojekter
 • Er initiativrig og medvirker aktivt i implementeringen af udviklingstiltag og forskningsresultater
 • Arbejder evidensbaseret
 • Kan planlægge og udføre undervisning for kollegaer
 • Kan varetage supervision af personalet med udgangspunkt i deres forudsætninger
 • Er motiveret for og kan indgå i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige kliniske sygeplejespecialister, afdelingssygeplejerske, sygeplejeforskere, udviklingssygeplejersker og oversygeplejerske, hvor der er mulighed for faglig- og klinisk sparring
 • Du bliver en del af Vækstforum i Kirurgisk afdeling A. Gruppen består blandt andre af kliniske sygeplejespecialister, forskningssygeplejerske og sygeplejeforsker

Vi tilbyder dig som Klinisk Sygeplejespecialist på afsnit A3:

 • Alsidig sygepleje inden for det kirurgiske dagafsnit, ambulantfunktioner og i 7-døgnsafsnit
 • At godt kollegaskab og et godt arbejdsmiljø med plads til grin
 • Udviklingsorienterede kollegaer
 • Timetal er 37/ugen – eller efter aftale
 • Varierende vagtplacering inden for åbningstiden, herunder mulighed for 12 timers vagter
 • Hver 3. weekend på et afdelingens to 7-døgnsafsnit
 • Mulighed for at medvirke til og udvikle funktionen klinisk sygeplejespecialist i samarbejde med afdelingssygeplejersken
 • Synlig og nærværende ledelse på daglig basis

Kvalifikationer:

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Master i klinisk sygepleje (MKS), kandidatgrad i sygepleje (Cand.Cur), sundhedsfaglig kandidat (Cant.Scient.San)
 • Bred klinisk erfaring, herunder ønskes og prioriteres organkirurgisk erfaring
 • Gerne erfaring fra klinisk sygeplejespecialiststilling
 • Erfaring med undervisning og formidling
 • Kan håndtere komplekse problemstillinger ud fra din viden og erfaring, og er teoretisk velfunderet med udtalte analytiske evner

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Det er derfor vigtigt, at medsende en fuldstændig oversigt over uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt dokumentation for erhvervserfaring og uddannelse.

​Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.

Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.

Ansøgning:
Der er ansøgningsfrist fredag den 29. januar 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 10. februar 2021.

Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks jobportal.

​​

Vil du høre nærmere om afsnit A3 er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Katrine Linn Hansen på mobil: 51 67 73 97 eller mail: eller Stedfortræder Jette Kundal på mobil: 51 54 90 21 eller mail: , eller eventuelt lave en aftale om at komme på et uformelt besøg.

Hvis du vil høre om hvordan det er at være Klinisk Sygeplejespecialist på Kirurgisk Afdeling A er du velkommen til at kontakte Klinisk Sygeplejespecialist på afsnit A1, Line Abrahamsen på mail:

OUH´s internetside, Facebook og Linkedin kan du læse mere om afdelingen​.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (29.01.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://nyuddannet.dk/job/1625743//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT