Få opslag som dette inden alle andre

KLINISK SYGEPLEJESPECIALIST TIL SPÆNDENDE STILLING I NYBORG

Region Syddanmark


På Kirurgisk Afdeling A arbejder vi evidensbaseret med vores sygepleje men vi vil gerne blive bedre.

Derfor ønsker vi os Kliniske Sygeplejespecialister på alle afsnit i afdelingen, herunder også Endoskopicenteret på Nyborg Sygehus.

Stillingen som Klinisk Sygeplejespecialist er på 37 timer om ugen og med ansættelsesstart fra den 1. maj 2021.

Stillingen som Klinisk Sygeplejespecialist er en kombinationsstilling, hvor du vil få dage til det kvalitetsudviklende arbejde og de øvrige dage er du med i klinikken.
Det kliniske arbejde spiller en afgørende rolle og vi har derfor konstant fokus på, at styrke sygeplejen og udvikle den sygeplejefaglige kvalitet til gavn for afdelingens patienter. Du skal derfor have lyst til, at arbejde med udvikling i den daglige klinik og til at støtte op om de nøglepersoner der allerede er ansat.

Som Klinisk Sygeplejespecialist skal du være medansvarlig for udvikling af den kliniske evidensbaserede praksis og facilitere implementering af de nyeste udviklings- og forskningsresultater. Aktuelt har vi flere udviklingstiltag og projekter i gang i hele afdelingen og vi begynder i løbet af året at udarbejde kompetencekort på tværs i hele Afdeling A, som et redskab til uddannelse, oplæring og klinisk kompetencevurdering af den nyansatte sygeplejerske.

Du vil i samarbejde med Oversygeplejersken og Afdelingssygeplejersken blive en vigtig medspiller, der skal udarbejde, igangsætte og implementere lokale mål og initiativer for fagudvikling, kvalitet og patient sikkerhed.

Endoskopiafsnittet i Nyborg er et dagafsnit med ambulatoriefunktioner og vi har åbent på hverdage fra kl. 7.30 til 18.00. Vi hører sammen med Kirurgisk Ambulatorium i Svendborg og har samme leder. Du kan forvente at være begge steder når udviklingsinitiativer/projekter tilsiger det.

I klinikken vil du primært være i Endoskopicenteret på Nyborg Sygehus, men vi hjælper hinanden på tværs af matriklerne ved behov f.eks. ved ferie.

Vores kerneområde er udredning og kontrol af patienter med sygdomme inden for øvre- og nedre gastroenterologi. Afsnittet uddanner løbende sygeplejestuderende og SSA-elever.

Sygeplejen hos os er karakteriseret ved korte patientforløb og korte kontakter, hvor gode kommunikative færdigheder, empati og en god instrumentel sygepleje vægtes højt. Der er rig mulighed for at prøve sig selv af i alle facetter af sygeplejen.

Hvad kan du forvente af os

 • Individuel introduktion og oplæring til endoskopi specialet
 • Et spændende og selvstændigt job, med fleksibel arbejdstilrettelæggelse og indflydelse på egne arbejdsopgaver
 • En travl og dynamisk arbejdsplads med fokus på kvalitet, nytænkning og faglig udvikling
 • Ønske om at igangsætte sygeplejefaglige udviklingsprojekter
 • En afdeling der har egen forskningsenhed
 • Arbejde i en afdeling, hvor der er fokus på det gode patientforløb, hvor patienter og pårørende oplever sig set, hørt og inddraget
 • Et åbent og positivt arbejdsmiljø, hvor vi har det godt med hinanden og hvor vi bruger hinandens forskellige faglige og personlige erfaringer og kompetencer i samarbejdet omkring patienten, og hvor vi støtter hinanden såvel fagligt som personligt
 • Fagligt kompetente, engagerede og anerkendende kolleger

Vi søger en Klinisk Sygeplejespecialist der

 • Kan identificere og prioritere kliniske problemstillinger i samarbejde med Afdelingssygeplejerske og kollegaer i afsnittet
 • Er initiativrig og arbejder metodisk og analyserende mhp. at implementere sygepleje, udviklingstiltag og forskningsresultater i vores afsnit
 • Indgå i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige Kliniske Sygeplejespecialister, Afdelingssygeplejerske, Sygeplejeforskere, Udviklingssygeplejersker og Oversygeplejerske
 • Deltager aktivt i afdelingens Vækstforum for projektinteresserede medarbejdere
 • Har teamånd gode samarbejdskompetencer

Uddannelseskrav

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Master i klinisk sygepleje (MKS) eller kandidatgrad i sygeplejevidenskab (Cand.cur.) eller sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san) eller anden relevant masteruddannelse
 • Der henvises til Kirurgisk Afdeling A’s funktionsbeskrivelse for Klinisk Sygeplejespecialist https://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=379250

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse.

Det er derfor vigtigt, at medsende en fuldstændig oversigt over uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt dokumentation for erhvervserfaring og uddannelse.

​Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.

Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.

Ansøgning:
Der er ansøgningsfrist mandag den 8. marts 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 10.

​Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks Jobportal.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at rette henvendelse til Afdelingssygeplejerske Sussanne Risby på mobil 30 55 91 41 eller mail til eller Oversygeplejerske Susanne Barren på .

OUH´s internetside, Facebook og Linkedin kan du læse mere om afdelingen​.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 08.03.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://nyuddannet.dk/job/1640483//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo
HPT