Få opslag som dette inden alle andre

Sygeplejerske søges til Demensklinik Fyn, Svendborg

Region Syddanmark


Er du på udkig efter et job med høj faglighed og selvstændighed, så har vi en stilling som sygeplejerske i Demensklinik Fyn i Svendborg pr. 1/1- 2023 eller efter aftale.

Vi er et team på ca. 15 engagerede læger, sygeplejersker, psykologer og sekretærer, som brænder for det tværfaglige samarbejde i forbindelse udredning og behandling til patienter med demenssygdomme. Vi er under hele forløbet i tæt dialog med såvel patient som pårørende og samarbejder desuden med kommunernes demenskoordinatorer.

Demensklinik Fyn udreder og behandler patienter med demenssygdomme
Demensklinik Fyn er en integreret del af Neurologisk afdeling, som i samarbejde med psykiatrien og geriatrien udreder patienter med demens. Klinikken blev som led i Den Nationale Demenshandleplan for demensudredningen 2025 pr. 1.april 2020 samlet i en stor Demensenhed med beliggende på demensvenligt sygehus OUH Svendborg.

Klinikken tager imod patienter fra Fyn og øerne til udredning og behandling. Huntingtonklinikken er specialemæssigt en del af Demensklinik Fyn, men har til huse på Odense-matriklen.

Udredning af patienter med mistanke om demens foregår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og sekretærer, hvor der tages afsæt i et fælles udarbejdet patientforløbsprogram. Sygeplejersken har selvstændige funktioner i klinikken i forhold til såvel udredningen som opfølgningen. Klinikken har regions- og højt specialiseret funktion inden for området.

Vi afholder ugentlig tværfaglig konference i Demensklinikken og månedlig teammøde. Der samarbejdes tæt med kommunerne demenskoordinatorer, hjemmeplejen og praktiserende læger omkring patienterne demensforløb.

Demensklinikken er aktiv i udvikling og forskning på såvel nationalt og internationalt niveau. Klinikkens projekt- og øvrige sygeplejersker deltager og inddrages aktivt i disse projekter.

Afdeling N er organiseret i teamstruktur med tværfaglig teamkoordinatorledelse bestående af den teamansvarlige ledende overlæge, ledende lægesekretær og oversygeplejerske. Afdelingens forskningskoordinerende oversygeplejerske har også tilstedeværelse i demensklinikken. Klinikken har uddannelsesfunktion af læger, psykologer og sygeplejestuderende.

Du får en bred introduktion til det neurologiske speciale
Stillingen er på 37 timer ugentligt med 2/3 del af arbejdstiden i Demensklinik Fyn og den restende 1/3 del i vores akutte sengeafsnit Neurologisk afdeling N Odense. Arbejdstiden ligger som udgangspunkt mellem kl. 8-16 i Demensklinikken. I sengeafsnittet tilrettelægger du arbejdstiden i samarbejde med vagtplanlægger, hvor du har dine weekendvagter enten hver 3. eller 5. weekend jævnfør afdelings principper.

Hvis du har et ønske om at udelukkende at arbejde i Svendborg, er det muligt at lægge 1/3 del af din ansættelse på vores neurologiske rehabiliteringssengeafsnit NR.

Er du nyuddannet eller ikke erfaren i specialet, sørger vi for, at du får en grundig introduktion og oplæring såvel i Demensklinik Fyn som på sengeafsnittet.

Du får en grundig introduktion til sengeafsnit N, hvor samarbejde og udvikling er i fokus
Sengeafsnit N modtager patienter i aldersgruppen fra 18 år og derover til udredning for almen neurologisk lidelse fra hele Fyn og de omkringliggende øer. Afsnittet har på nuværende tidspunkt 25 senge, hvoraf 6 er observationssenge. De forskellige forløb sikrer en arbejdsdag, der ofte er forskellig fra dagen før - alt efter om det er forløb og patienter, der har behov for ro og kontinuitet, eller akutte forløb hvor en behandling skal startes hurtigst muligt. Du får med andre ord mulighed for at udvikle mange aspekter i din sygepleje. Der arbejdes med tildelt patientpleje, hvor du har stor indflydelse på, hvordan din og patientens dag ser ud.

Det akutte sengeafsnit er en afdeling, som er i udvikling med dygtige og engagerede kolleger, der vil sørge for at give dig en grundig introduktion til afdelingen og til specialet. Vi sætter pris på åbenhed, humor og positivitet i hverdagen og kan tilbyde dig et udfordrende og varieret arbejde inden for den akutte neurologi. Du vil derfor modtage særskilt introduktion til speciale og arbejdsopgaver på sengeafsnittet, hvor du på samme vis som i demensklinikken vil blive modtaget og inddraget i det kollegiale faglige fællesskab og samvær.

Vi tilrettelægger din introduktion i det neurologiske speciale med en grundig oplæring i vores sengeafsnit de første måneder af din ansættelse, inden du starter i ambulatoriet. Det er vigtigt for din overordnede forståelse for patientforløbene, at du ved, hvordan tingene foregår i hele afdelingen, og ikke kun i ambulatoriet.

Du vil få tilbudt at deltage i tilrettelagte temadage og undervisning tilrettelagt begge steder.

Afdelingen har en supervisor tilknyttet på fuld tid, som står for systematisk supervision til personalet, så arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel kan understøttes bedst muligt.

Hvem er du:
Sygeplejerske med interesse for demensområde, som har lyst til at indgå i et dynamisk tværfagligt samarbejde - gerne med erfaring fra demensområdet i kommunalt regi/gerontopsykiatrien eller neurologien/geriatrien.

Dine arbejdsopgaver som sygeplejerske i demensklinikken vil indebære:

 • at du er en del af et tværfagligt team, som udreder patienter for demens
 • at du er medvirker til udredning og iværksætte af evt. behandling mod demens, samt efterfølgende opfølgning af den pågældende medicin
 • at du har et tæt samarbejde med patient, pårørende og primær sektor i det videre forløb, indtil patienten afsluttes fra klinikken – herunder formidle kontakten til demenskoordinator og hjemmesygeplejerske
 • at rådgive patienten og pårørende således, at familien fungerer bedst mulig med sygdommen.
 • at du indgår i et tæt tværfagligt arbejdsfællesskab, hvor vi også deler de mere praktiske orienterede opgaver i at få klinikken til fungere
 • at du deltager i nye udviklingstiltag og opgaver, som vi i fællesskabet sætter i gang

Som sygeplejerske i demensklinikken og på sengeafsnittet får du:

 • en grundig introduktion med specifikt introduktionsprogram til begge specialer og sidemandsoplæring af erfarne kolleger
 • engagerede kolleger med fokus på høj tværfaglig opgaveløsning
 • højt fagligt niveau med fokus på den enkelte patients forløb og behov
 • et godt tværfagligt arbejdsmiljø
 • mulighed for udvikling og uddannelse
 • et job med stor selvstændighed og ansvar
 • stor medindflydelse på egen arbejdsplan
 • mentor ordning med skyggeplan under oplæringsperioden
 • en kollegagruppe, hvor vi værner om et rigtig godt arbejdsmiljø med humor og et godt socialt fælleskab
 • løbende opfølgning og evaluering ved klinisk sygeplejespecialist/oversygeplejerske

Vi søger en sygeplejerske, som:

 • har interesse for demensområde, og som har lyst til at indgå i et dynamisk tværfagligt samarbejde - gerne med erfaring fra demensområdet i kommunalt regi /gerontopsykiatrien eller neurologien/geriatrien
 • udviser fagligt og personligt engagement, stabilitet og fleksibilitet samt ikke mindst interesse for at arbejde med den kognitivt udfordrede patient. Erfaring inden for specialerne er ikke påkrævet – det vil dog være en stor fordel begge steder, hvis du er vant til samarbejde med primær sektor
 • trives med selvstændigt arbejde, kan skabe struktur og overblik og kan holde flere bolde i luften
 • har gode samarbejdsevner og kan bidrage til fleksible tværfaglige arbejdsgange
 • er god til hurtigt at skabe en tillidsfuld kontakt med patienter og pårørende
 • er omhyggelig og ansvarlig i forhold til de opgaver du stilles overfor
 • kan bidrage til et godt kollegialt arbejdsmiljø både fagligt og socialt

Løn- og ansættelsesforhold:
Aflønningen sker efter overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Region Syddanmark. Hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger:
Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lene Schroll Kromann, Demensklinik Fyn, tlf. 2172 1801 eller oversygeplejerske Maria Lenius, Sengeafsnittet tlf. 2496 1558.

Hvis du har lyst til at komme på besøg og se afdelingen, så ring meget gerne til en af ovennævnte.

Har stillingen vakt din interesse, er du meget velkommen til at sende en motiveret ansøgning med CV og dokumentation for autorisation. Vi foretrækker at modtage ansøgningen elektronisk.

Ansøgningsfristen søndag d. 27. november 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Neurologisk Afdeling N

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Svendborg

Ansøgningsfrist: 27-11-2022gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 1 dag (27.11.2022)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://nyuddannet.dk/job/2166357//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT