Få opslag som dette inden alle andre

Klinisk udviklingsterapeut - fysioterapeut til Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg, G-ophæng

Region Syddanmark


Vores kliniske udviklingsterapeut har fået mulighed for at skrive en ph.d. Derfor søger vi en fysioterapeut med relevant kandidatuddannelse inden for det sundhedsfaglig felt til en stilling som klinisk udviklingsterapeut i G-ophænget, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus.

Vil du være med til at udvikle fysioterapien på sygehuset og den tværfaglige rehabiliterende tilgang i samarbejde med engagerede kolleger ­- så er det lige dig vi mangler.

Stillingen er ledig til besættelse 01.04.2023 eller snarest muligt og er på 37 timer/uge.

Du ansættes på Geriatrisk afdeling, som dækker opgaver i Geriatrisk Sengeafsnit, afd. M/FAM og afd. V/Intensiv. Arbejdet foregår primært på hverdage, der er weekendvagt hver 5.uge samt helligdagsvagter efter rul.

Klinisk Udviklingsterapeut (14,8 timer/ugl.)
Som klinisk udviklingsterapeut skal du:

 • Sikre, ved involvering af relevante ergoterapeuter og samarbejdspartnere, at informations og infonet materiale er opdateret.
 • Koordinere og igangsætte udviklingsaktiviteter på tværs af Geriatrisk afdeling, samt afdelinger i G-ophæng. Du vil have tæt samarbejde med den kliniske udviklingsterapeut for ergoterapeuter, samt de kliniske sygeplejespecialister på Geriatrisk sengeafsnit og i Geriatrisk Klinik Der ud over er der tæt samarbejde med terapeutansvarlig leder og afdelingsledelsen.
 • Være tovholder på ”Faglig udvikling” som afholdes 1 x om måneden.
 • Deltage i planlægning og udførelse af den terapeutansvarlige afdelings faglige temadage.
 • Deltage i relevante fora i afdelingen (Patientsikkerhedsmøde, Forbedringsteammøde)
 • Tage initiativ til og drive forskellige mindre og mellemstore kvalitets-, udviklings- og forbedringsprojekter med afsæt i den Syddanske Forbedringsmodel.
 • Dokumentere status på udviklingstiltag i egen terapeutansvarlig afdeling
 • Samarbejde i faglige netværk med henblik på videndeling og udvikling af ergo- og fysioterapifaget
 • Samarbejde med den terapeutansvarlige afdelingsledelse og OUH ´s KompetenceCenter for Rehabilitering (KCR) om udviklings- og undervisningsinitiativer

Link til funktionsbeskrivelse for kliniske udviklingsterapeuter: https://infonet.regionsKliVi fyddanmark.dk/?DokID=577237

Klinisk Fysioterapeut (22,2 timer/ugl.)
Som fysioterapeut i G-ophænget skal du indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, herunder læger, plejepersonale, ergoterapeuter, diætister m.v.

Fysioterapeutens hovedopgaver er knyttet til patientarbejde såvel indlagte som ambulante patienter.

Hovedopgaverne er:

 • at vurdere patientens behov for genoptræning (GOP) og videre rehabilitering
 • at sætte mål for og planlægge behandlingen i samarbejde med patienten
 • at udføre fysioterapeutisk behandling med udgangspunkt i undersøgelse og vurdering
 • at vurdere patientens funktionsniveau i forhold til hjemmets indretning
 • at vurdere patientens kognition og ressourcer.
 • at vurdere behov for og udføre respirationsfysioterapi
 • at afdække og udføre profylaktiske og sundhedsfremmende foranstaltninger
 • at informere og rådgive patienter, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
 • at introducere og oplære nye medarbejdere og studerende
 • at udføre funktionsmålinger på udvalgte patientgrupper
 • at vurdere behov for relevante behandlingsredskaber og vejlede/instruere patienten i at bruge disse (f.eks. gangredskaber) samt bestille behandlingsredskaber

Andre opgaver:

 • At deltage i afdelingens faste møder, undervisning mv.
 • At deltage i ad hoc udvalg og arbejdsgrupper.

Vi søger en fysioterapeut der

 • Har afsluttet en relevant kandidatuddannelse.
 • Trives med en omskiftelig hverdag, kan lide at arbejde selvstændigt og kan prioritere mellem arbejdsopgaver
 • Er fagligt velfunderet
 • Er ivrig efter at udvikle sin faglighed og at formidle den
 • Indgår som en dynamisk og professionel tværfaglig samarbejdspartner
 • Er god til at formulere sig skriftligt og mundtligt
 • Er god til at implementere nye tiltage, og inddrage kolleger og andre samarbejdspartner i processen
 • Gerne må have sygehuserfaring
 • Har en særlig interesse for at arbejde med geriatriske patienter
 • Har kendskab til og erfaring inden for demens
 • Er bevidst om sin terapeutiske rolle, kernekompetencer og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient
 • Kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø
 • Udviser engagement og stabilitet
 • Har en anerkendende, tillidsfuld og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere

Om os
Du vil blive en del af en gruppe, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement i form af udvikling og sparring, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene. Terapeutgruppen er præget af god kommunikation og godt samarbejde.

Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team, hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på patienten og opgaveløsningen.

Vi arbejder med et værdisæt, hvor vi sætter patienten først. Det betyder, at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.

Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Oversygeplejerske/leder for terapeuterne Stine Ishøj 6320 1200 / 6320 1207

Klinisk Udviklingsterapeut (fysioterapeut) Jeppe Philip 2181 0993

Ansøgningsfrist er den 17.02.2023, kl. 8.00.
Samtalerne forventes afholdt den 21.02.2023 om formiddagen.
Afdeling: Geriatrisk Afdeling G Svendborg

Stillingsbetegnelse: Udviklingsterapeut

Arbejdstid: Primært dagtid og vagt hver 5. weekend

Arbejdssted: Svendborg

Ansøgningsfrist: 17-02-2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.02.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Storkøbenhavn
Sønderjylland
Øresundsregionen
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Sprog, Media & Kommunikation
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://nyuddannet.dk/job/2214435//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT