Få opslag som dette inden alle andre

Demenskonsulenter til Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus

Region Syddanmark


Esbjerg & Grindsted Sygehus søger 2 demenskonsulenter med tværgående funktioner. En til Fælles Akutmodtagelse (FAM) og en til Medicinsk Afdeling for Nyre, Hormon, Ældre og Diætister (B2.1)

I forbindelse med implementering af indsatserne i Demensvenligt Sygehus søger Esbjerg Sygehus to engagerede og udadvendte sygeplejersker med funktion som demenskonsulent fra den 1. april 2023. Demenskonsulenten indgår 50 % i det kliniske arbejde i afdelingen og 50 % i funktionen som demenskonsulent. Udover at demenskonsulenten vil være fast tilknyttet enten til FAM eller B2.1, vil der være tværgående opgaver for hele Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Demenskonsulentens arbejdsopgaver er tæt knyttet til ansvaret for og implementeringen af indsatserne ift. Demensvenligt Sygehus. Som eksempler på indsatser kan nævnes non-farmakologiske tiltag og personcentreret behandling og pleje.

Lidt om FAM:
Vi er en Fælles Akutmodtagelse, som har fokus på at skabe gode akutte patientforløb af høj kvalitet og samtidig sikre psykologisk og faglig tryghed blandt personalet. Vi er godt i gang med at implementere det akutmedicinske speciale i FAM og samtidig vægter vi det tværfaglige samarbejde højt. Vi har et stort fokus på at videreudvikle kvaliteten inden for modtagelse og behandling af de akutte patienter, hvilket fordrer, at vi også prioriterer at optimere rammerne for demensindsatsen.

Lidt om B2.1:
På B2.1 Medicin arbejder alle faggrupper sammen om at skabe det bedste forløb for patienten i tæt samarbejde med både patient og pårørende. Ofte med sygeplejersken som den primære tovholder. Vi er specialiserede i behandling og pleje af patienter inden for det endokrinologiske og nyremedicinske speciale. Desuden har vi specialiserede kompetencer og ressourcer til behandling og pleje af patienter inden for DÆMP, Den Ældre Medicinske Patient. Afdelingen varetager pleje og behandling af 22 patienter inden for de tre specialer, heriblandt også alment medicinske patienter.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver for demenskonsulenten:

 • Demenskonsulenten bliver den centrale og ansvarlige person for implementeringen af indsatserne i forhold til Demensvenligt Sygehus.
 • Støtte afdelingernes personale til at identificere kritiske kliniske problemstillinger i patientforløb for patienter med demens, i samarbejde med demensambassadørerne.
 • Rådgive, vejlede og supervisere afdelingernes personale i forbindelse med særlige problemstillinger i patientforløb med patienter med demens, i samarbejde med demensambassadørerne.
 • Vejlede personalet til kritisk refleksion over praksis og foreslå metoder til pleje og behandling af patienter med demens og dennes pårørende.
 • Planlægge, tilrettelægge og gennemføre undervisning af fast- og nyansat personale samt elever og studerende.
 • Undervise afdelingernes personale i anvendelse af støttende og beroligende hjælpemidler til mennesker med demens/kognitiv svækkelse.
 • Bistå til koordinering ved særlige komplicerede patientforløb for patienter med demens, herunder samarbejde med de tværsektorielle udskrivningskoordinatorer og kommunernes demens-koordinatorer/konsulenter.
 • Tæt samarbejde med afdelingernes demensambassadører med henblik på at optimere viden, færdigheder og handlekraft inden for pleje og behandling til patienter med demens.

Kvalifikationer og kompetencer:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske.
 • Sundhedsfagligt og pædagogisk velfunderet med en klinisk baggrund, helst inden for demensområdet.
 • Har interesse i udvikling af sundhedsvæsenet og være opdateret på nyeste faglige viden inden for demens.
 • Har gode kommunikative evner og er fleksibel i sin opgaveløsning og samtidig handlekraftig og resultatorienteret.
 • Har, eller ønsker at gennemføre en uddannelse inden for demensområdet.
 • Kan gennem dialog etablere relationer med patienter med demens og dennes pårørende, samt kollegaer og samarbejdspartnere i afdelinger og kommuner.
 • Bidrager positivt til forandringer og kan arbejde projektorienteret, herunder bidrage til udviklingen af funktionen.
 • Udviser engagement, er empatisk, har positiv indstilling og er handlekraftig.

Vi tilbyder:

 • God og målrettet introduktion til funktionen.
 • Netværk med kommunale og regionale demenskonsulenter.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling i samarbejde med kompetente kollegaer.
 • Velfungerende arbejdsklima, hvor vi også interesserer os for hinanden.
 • Godt samarbejde med velfungerende tværfaglige teams.
 • Stærkt tværsektorielt samarbejde.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børneattest forud for ansættelse.

Stillingen er en fast stilling på op til 37 timer med ansættelse 1. april 2023 eller efter aftale.

For yderligere oplysninger om stillingen og aftale om besøg i afsnittene rettes henvendelse til:
B2.1 Medicin: Konstitueret Oversygeplejerske Birgitte Ammitzbøll Jensen på 40128906/Chefsygeplejerske Christine Elmsted på 24946884

FAM: Oversygeplejerske Helle Steenholdt Skovgaard på 79182219

Ansøgning:
Ansøgningsfrist den 19. februar 2023. Skriv gerne om du søger FAM og/eller B2-medicin i din ansøgning. Ansættelsessamtaler afholdes d. 22. februar 2023.

VI glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Medicinsk Afdeling for Nyre, Hormon, Ældre og Diætister

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske med specialfunktion

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Esbjerg

Ansøgningsfrist: 19-02-2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 19.02.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
IT - Software
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Nyeste tweets
Facebook feed

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://nyuddannet.dk/job/2217434//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
HPT