Få opslag som dette inden alle andre

Kvalitets- og forbedringskoordinator søges til Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Region Syddanmark


Psykiatrisk Afdeling Odense søger en dynamisk, ambitiøs og positiv kvalitets- og forbedringskoordinator, 37 timer ugentligt fra den 1. februar 2024.

Vores dygtige kollega gennem mange år har fået nyt job. Vi søger derfor hendes afløser, som kan fortsætte det vigtige arbejde ift. forbedring, kvalitetssikring og udvikling ift. udredning, pleje og behandling af mennesker med psykiske lidelser.

Afdelingen har gennem de sidste år arbejdet målrettet med at højne forbedringsarbejdet i alle afsnit og teams. Vi er rigtig godt på vej, men har brug for dig til at understøtte, fastholde og udvikle de faglige indsatser i et tværfagligt samarbejde med fokus på udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse.

Vi søger dig, som har følgende kvalifikationer:

 • sundhedsfaglig uddannelse suppleret med relevant videreuddannelse og/eller Advanced Lean Training (ALT-uddannelse)
 • viden om og erfaring med kerneopgaven i psykiatrisk afdeling
 • erfaring med kvalitets- og forbedringsarbejde
 • gode samarbejds- kommunikations- og formidlingsevner
 • du kan motivere, engagere samt sikre følgeskab i opgaverne
 • du arbejder systematisk
 • møder dine kolleger på en anerkendende måde
 • har fokus på medarbejderudvikling og motivation og fungerer som sparringspartner og vejleder
 • har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring
 • har eller er indstillet på at tage uddannelsen som forbedringskonsulent

Vi tilbyder:
I tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere i senge- og lokalpsykiatri, udviklingssygeplejerske og arbejdsmiljøkoordinator, vil du opleve en spændende hverdag, med fokus på at sikre patienter den bedst mulige udredning, behandling og pleje. Vi har en god struktur i arbejdet med data - og forbedringstavler jv. Den Syddanske forbedringsmodel.
Du vil blive en del af en stor og velfungerende stabsfunktion, med gode muligheder for faglig sparring, samt mulighed for at præge og videreudvikle en afdeling med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
Du har i høj grad indflydelse på planlægning af dine opgaver og fleksibilitet i din arbejdsdag. Ligesom der er gode muligheder for relevant efter- og videreuddannelse.

Kvalitetskoordinatorens ansvarsområde:
I samarbejde med afdelingsledelsen, mono- og tværfaglige og tværsektorielle grupper, er du ansvarlig for kvalitetssikring og udvikling i relation til overordnede målsætninger for Psykiatrisygehuset og Psykiatrisk Afdeling Odense.

Dine arbejdsopgaver vil derfor (bl.a.) være:

 • Ledelsesfacilitering; bidrage til kobling mellem Den Syddanske Forbedringsmodel og ledelsesdelen
 • medvirke til implementering af retningslinjer
 • facilitere workshops/workshopleder ift. forbedringsspor
 • understøtte datadrevet ledelse, herunder tavledrift, tavlecoaching
 • facilitere og/eller afvikle interne og eksterne audits. I forbindelse med akkreditering vil du have en central rolle
 • patientsikkerhedsansvarlig, herunder håndtering af utilsigtede hændelser med evt. tilhørende analyser
 • patienttilfredshedsundersøgelser (LUP), herunder medvirke til opfølgning, planlægning og koordinering af afledte kvalitets- og udviklingstiltag
 • ressourceperson på kvalitet- og patientsikkerhedsområdet
 • hygiejneansvarlig, herunder afvikle hygiejneaudits og arbejdet med afledte tiltag
 • implementere, fastholde og monitorere iværksatte kvalitets- udviklings- og forbedringstiltag
 • deltagelse i introduktion af nye medarbejdere ift. patientsikkerhed og kvalitet-/forbedringsarbejde i afdelingen
 • deltagelse i forum for kvalitetskoordinatorer
 • bindeled mellem Forbedringsteamet i Psykiatrisygehuset og afdelingen

Om Psykiatrisk Afdeling Odense:
Afdelingen behandler voksne i alderen 18 år og opefter og har 7 sengeafsnit, samt 1 stor lokalpsykiatri med specialiserede teams. Vi er regionens universitetsafdeling og har en stor forskningsenhed som samarbejder med SDU.
Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Afdelingen har rygepolitik, som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Yderligere information:
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Chefsygeplejerske Rikke Sveistrup, tlf.nr. 99448901, e-mail

Eller Cheflæge Sonja Rasmussen, tlf.nr. 9944 8902, e-mail

Praktiske oplysninger:
Ansøgningsfrist: Mandag den 18. december 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 21. december 2023, formiddag.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske med specialfunktion

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 18-12-2023gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 18.12.2023
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Bemærk, at vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.


Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2437373//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.