Få opslag som dette inden alle andre

Introduktionsstilling i intern medicin, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Region Syddanmark


Introduktionsstillinger i intern medicin ved Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, i specialerne endokrinologi, nefrologi og lungemedicin.
Tiltrædelse 1. april 2024 eller efter aftale.

Arbejdssted: Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland er en stor intern medicinsk afdeling fordelt på 3 matrikler; Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Introduktionsstilling på Sønderborg-matriklen giver mulighed for fordybelse i et eller flere af vores tre intern medicinske specialer. Såfremt du har interesse i et af specialerne på afdelingens matrikel i Aabenraa, geriatri og gastroenterologi, er kombination også en mulighed.

Vi arbejder målrettet på at skabe et dynamisk og innovativt fagligt miljø, hvor patienten er i centrum. Vi tror på, at et højt niveau af engagement, faglighed og professionalisme er til gavn for vores patienter og deres pårørende. Det understøtter vi blandt andet ved at prioritere det tværfaglige uddannelsesmiljø og forskning højt i afdelingen. Samtidig sætter vi fokus på sammenhængende patientforløb, patient- og pårørendeinddragelse.

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg varetager følgende funktioner:

 • Endokrinologi
 • Nefrologi inkl. hæmodialyse
 • Lungemedicin
 • Onkologi
 • Palliation (med selvstændigt sengeafsnit)
 • Medicinsk Modtagelse med døgndækket akutfunktion

Du indgår som forvagt i døgndækket tilstedeværelsesvagt i Medicinsk Modtagelse, der er dobbeltbemandet til klokken 23, samt efter individuel vurdering i bagvagt 2 i dagtiden. Der er bagvagt i tilstedeværelsesvagt hele døgnet.

Derudover vil du varetage funktioner såsom ambulatorie, stuegang på sengeafsnit og eventuelt i hæmodialysen.

Vores tilbud

 • Bred intern medicinsk uddannelse
 • Du tilknyttes op til to forskellige afsnit, med 6 måneder i hvert – så vidt muligt efter eget ønske
 • Rig lejlighed til at afprøve dine interesser inden for de intern medicinske grenspecialer. Afdelingen har i øjeblikket hoveduddannelsesforløb i nefrologi, lungemedicin, endokrinologi, geriatri, almen medicin samt dele af hoveduddannelsen i reumatologi og kardiologi
 • Mulighed for deltidsansættelse efter aftale

Vi forventer, at du

 • er energisk, engageret og fleksibel
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram til stillingen. I tillæg til gennemførelse af individuelle uddannelsesplaner til opnåelse af de generelle intern medicinske kompetencer, vil der som følge af grenspecialetilknytning være mulighed for supplerende uddannelse, blandt andet med henblik på kvalificering til senere hoveduddannelsesforløb.

Der vil være mulighed for at deltage i forskningsaktivitet, såfremt det har din interesse.

Ansøgningsfrist er den 29. februar 2024.

Yderligere oplysninger fås hos:

 • Cheflæge, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, 7997 3010,
 • Uddannelsesansvarlig overlæge Maria Ralli, 7997 3102,

Afdeling: Medicinske Sygdomme

Stillingsbetegnelse: Introduktionsstilling

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Sønderborg

Ansøgningsfrist: 29-02-2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (29.02.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2501344//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.