Få opslag som dette inden alle andre

Klinisk sygeplejespecialist til Ortopædkirurgisk senge- og ambulantfunktion, Odense

Region Syddanmark


Vil du være med i vores fremtidige team af kliniske specialister og arbejde med udvikling i en dynamisk og ambitiøs afdeling.

Vil udvikler sygeplejen ved at sætte særligt fokus på:

 • Udvikling af sygeplejen i specialerne
 • Udvikling af sygeplejepersonalet og terapeuter i en fælles teamfunktion
 • En ny struktur for oplæring af nyt som erfarent personale
 • Oplæring af plejepersonalet med udgangspunkt i generiske kompetencekort

Om afdelingen
Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH er en stor afdeling, hvor alle ortopædkirurgiske specialer er repræsenteret. Afdelingen er delt på 2 matrikler i Odense og Svendborg.

Vi varetager højt specialiseret pleje og behandling og har et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter og læger om udvikling af specialerne. Vi arbejder løbende med optimering af patientforløbene og har sideløbende tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger.

Vi er en organisation med bred faglig viden og en ambition om hele tiden at udvikle os og forandre, til det bedste for vores patienter.

Sengeafsnittet er et storafsnit med 34 senge, der rummer 3 teams:

 • Traumeteam – mono- og multitraumatiserede patienter
 • Elektivt team – alle patienter, der har planlagte forløb, der ikke kan håndteres i dagkirurgisk funktion
 • ITAR team (Infektioner, tumorer, amputationer og rekonstruktion)

Personalet har teamtilknytning, men skal også evne at gå på tværs mellem teams. Samtidig deltager udvalgt personale i den ambulante funktion, og ambulant personale arbejder i forskellig grad i sengefunktionen.

Den rehabiliterende tankegang er styrende for samarbejdet med og omkring patienterne. Terapeuter og sygeplejepersonale har derfor fælles mødetid, og samarbejder om patientpleje og rehabilitering.

Om stillingen
Vores kliniske sygeplejespecialister samarbejder om udvikling af specialerne, oplæring og udvikling af personalet. Evidens og udvikling af ny viden foregår i vore sygeplejeakademi i samarbejde med afdelingens udviklingssygeplejerske, PhD studerende og kliniks forskningssygeplejerske. Sammen med vores funktionsledere, specialeansvarlige sygeplejersker og udviklingsterapeuter sætter du retning for udviklingen og aftaler strukturen for oplæring af personalet.

Vi har forstærket vores indsats, struktureret og målrettet fokus på introduktion, oplæring, tilknytning og udvikling af vores nyansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter gennem MySkills. Indsats og fokus knyttes derfor naturligt sammen med udviklingsopgaven, der overordnet varetages af vores kliniske sygeplejespecialister på tværs af sengefunktion og ambulatorium. Generiske kompetencekort for sygeplejersker vil fremadrettet være styrende for oplæring i sengefunktionen i forskellig grad. Oplæring via generiske kompetencekort for sygeplejersker vil kræve struktur, systematik og et kontinuerligt fokus på den individuelles læring. Den kliniske faglige udvikling af afdelingens sygeplejersker fordrer et tæt samarbejde på tværs af afsnittene.

Stillingen tager udgangspunkt i den kliniske praksis, og er derfor en kombinationsstilling mellem klinisk udviklingstid og klinisk arbejde. Oplæring foregår i alle vagtlag, så stillingen indeholder også et antal vagter og weekender.

Hos os kan du få

 • Et spændende job, hvor du kan være med til at sætte dit præg på udviklingen af sygeplejen i en højt specialiseret afdeling
 • En klinisk praksis med fokus på oplæring og kompetenceudvikling af den enkelte kollega og den samlede kliniske praksis
 • Et tæt samarbejde mellem sygeplejepersonale i et fagligt fællesskab på tværs af senge- og ambulantfunktion
 • Et tæt samarbejde med øvrige specialister, specialeansvarlige sygeplejersker/terapeuter og funktionsledere
 • En tæt tilknytning til vores forskningsenhed ved deltagelse i afdeling O´s sygeplejeakademi
 • En individuel karriereplan, der også støtter din udvikling

Du har

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Relevant master eller kandidatuddannelse
 • Klinisk erfaring – gerne indenfor kirurgisk sygepleje
 • Pædagogiske kompetencer, hvor du kan formidle og supervisere kollegerne
 • Lyst til, i samarbejde med de øvrige kliniske sygeplejespecialister, at udvikle den faglige viden i ortopædkirurgisk sygepleje
 • Evnen til at tænke nyt og innovativt med oplærings- og udviklingsopgaver
 • Lyst til at sætte dig selv i front for forbedringsarbejde og kan optræde som rollemodel for kollegerne.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til af kontakte Oversygeplejerskerne Anne Madsen (21 33 91 03) eller Jesper Krog (29 16 07 70) eller Klinisk forskningssygeplejerske Charlotte Myhre Jensen (24 75 12 93)

Du er meget velkommen til at komme på besøg i vores afdeling for at høre mere om stillingen. Du kan aftale besøg med oversygeplejerskerne.

Instagram, Afdeling O
OUH, Afdeling O

Ansøgningsfrist: 24. maj 2024

Ansættelsessamtaler planlægges i uge 22.

Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske med specialuddannelse

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 24 May 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (24.05.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2555652//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.