Få opslag som dette inden alle andre

Fysioterapeut, 37 timer til Grejsdalen 23 – vær med til at udvikle den faglige ramme på botilbud

Region Syddanmark


Kan du bringe din fysioterapifaglighed i spil i en tværfaglig ramme?

Vil du arbejde på et botilbud, hvor der er brug for dig i dag, aften og i weekend og hvor opgaverne er støtte, pleje og omsorg?

Kan du trives i en prøvehandling med ergoterapeut og fysioterapeut som en ny faggruppe ansat på botilbuddet med nær snitflade til centrets fysioterapeutiske konsulent.

Vil du være med til at være merværdiskabende for opgaveløsningen og i sidste ende beboerne i Grejsdalen 23?

Så er du måske vores nye fysioterapeut i fast stilling.

Velkommen til din nye arbejdsplads
Grejsdalen 23 er et af flere botilbud i Handicapcenter Fyn målrettet mennesker med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Beboerne på vores 8 pladser har i stigende grad sammensatte problemstillinger fysisk, psykisk og kognitivt, og dermed er der stigende kompleksitet i deres støttebehov. Flere af beboerne er impuls- og behovstyret og kan, som sidste udvej, have selvskadende eller udad reagerende adfærd. Vi ønsker derfor en bred tværfaglig sammensætning for at bringe mest mulig viden og faglighed ind i den daglige opgaveløsning.

Vi tror på, at når forskellige fagfolk arbejder tæt sammen i hverdagen, kan de i højere grad kombinere deres viden og erfaringer til at finde innovative løsninger, der måske ikke ville være opstået i mere ensartede medarbejdergrupper. Med det for øje søger vi en fysioterapeut, som kan supplere den tværfaglige medarbejdergruppe, som allerede består af pædagoger, sygeplejerske, SSA, SSH, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælper og kommende ergoterapeut.

”Jeg drømmer om at finde en fysioterapeut der sætter en ære i at sætte sin faglighed i spil og skabe værdi og udvikling for borgerne i Grejsdalen i et respektfuldt samarbejde med andre fagligheder” siger afdelingsleder Sara Friis Neerfeldt

Sådan bliver din arbejdsdag og rolle i afdelingen
Du skal indgå på lige fod med afdelingens andre faggrupper i indsatserne i hverdagen. Dvs. varetage støtte-, pleje- og omsorgsopgaver og samtidig sætte din terapeutfaglighed i spil. Du vil med denne faste stilling få stor indflydelse på arbejdsplanen. Du skal have fremmøde dag, aften og hver anden eller tredje weekend. Du får tæt samarbejde og opgavekoordinering med afdelingens ergoterapeut, og ligeledes bliver du tæt samarbejdspart til fysioterapeutiske konsulent i centrets centrale sundhedsteam.

Af konkrete opgaver kan nævnes:

  • Bidrage til opsætning af delmål med fysioterapifagligt perspektiv
  • Støtte af borgeren til aktiv deltagelse i ADL situationer med særlig fokus på at fremme fysisk aktivitet. Herunder bidrage til indretning af borgerens lejlighed.
  • Bidrage til udarbejdelse af aktivitets- og borgerbeskrivelser.
  • Tilrettelægge aktiviteter i hverdagen som styrker borgerens fysiske færdigheder.
  • Fremme afdelingens fysiske rammer så de er understøttende for et aktiverende og sansestimulende miljø.
  • Bidrage sammen med det øvrige personale til tidlig opsporing af sygdom og sundhedsfremmende tiltag.

Det har vi brug for
Udover at være uddannet fysioterapeut er det en forudsætning at du har lyst til og brænder for socialområdet og kan se dig selv i at arbejde i et tværfagligt miljø. Hvor alle fagligheder har lige stor værdi.

Du skal trives med at blive en del af en prøvehandling, som betyder at vi sammen udvikler den faglige ramme for Handicapcenter Fyn. Du skal være forberedt på at alle svar ikke er givet på forhånd. Dem skal vi finde sammen på tværs af fagligheder og niveauer i organisationen.

Det får du hos os
I Grejsdalen 23 bliver du en del af en afdeling, hvor vi snakker om tingene som de er og hvor alles perspektiver bringes i spil. Der er stort fagligt engagement og høj arbejdsglæde og beboernes livskvalitet er centrum for alle faglige drøftelser.

Du bliver en del af både Region Syddanmark og Handicapcenter Fyn. Regionen tilbyder at du kan leje billige ferieboliger via Feriefonden. Handicapcenter Fyn har en aktiv personaleforening. Vi har abonnement ved Falck Healthcare hvor du har mulighed for at benytte dig af diverse sundhedsydelser.

Er du vores nye fysioterapeut
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Sara Friis Neerfeldt på telefon 3091 0296.

Ansøgningsfrist er d. 18 juni.

Samtalen finder sted i Nyborg og finder sted d. 26, 27 eller 28 juni.

Ansættelsesudvalget består af:
Afdelingsleder, Sara Friis Neerfeldt. Fagligleder, Heidi Rønnemose. Arbejdsmiljørepræsentant og omsorgsmedhjælper, Johanne Kirkhammer. Center fysioterapeut, Bodil Mindegaard. Center ergoterapeut, Pernille Bagner Carlsen

Vores nye fysioterapeut skal begynde den 1. september 2024. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

Vi glæder os til at høre fra dig

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Fysioterapeut

Arbejdstid: fremmøde dag, aften og i weekenden

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 18 Jun 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (18.06.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2576493//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.