Få opslag som dette inden alle andre

Pædagoger søges til en fast stilling, samt 2 barselsvikariater, 30-37 timer om ugen i Nyborg, Grejsdalen 16 hus 1.

Region Syddanmark


Da 1 god kolleger har valgt at søge nye udfordringer, og 2 andre går på barsel, søger vi i Grejsdalen 16 hus 1, nye kolleger der brænder for målgruppen og opgaven.

Grejsdalen 16 hus 1 er et §108 botilbud for 8 voksne borgere i alderen 30-83 år. Vores borgere har betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, autismespektrum forstyrrelser og nogle har også psykiatriske diagnoser.

Vi yder en højkompleks tværfaglig indsats, hvor støtten varierer fra let fysisk og verbal guidning i dagligdags gøremål, til 1:1 skærmning og støtte i alle døgnets vågne timer. Personlig pleje er en naturlig del af vores praksis. Flere af vores borgere kan have udad reagerende og selvskadende adfærd.

Du bliver en del af et team som sammen finder de gode veje i en kompleks hverdag, og hvor alle tager ansvar for at løse opgaverne. Fleksibilitet, konfliktnedtrapning, positiv kommunikation og overblik, er centrale kompetencer i det daglige arbejde.

Hvem er vi?
Vi lægger i vores praksis stor vægt på følgende værdier: Anerkendelse, rummelighed, respekt og ligeværdighed. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang for at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så trygt og selvstændigt liv som muligt.

Vi arbejder ud fra KRAP modellen, og der er en proces i gang med at alle medarbejdere får KRAP uddannelsen. Ligeledes har vi supervision med KRAP supervisor 3-4 gange årligt.

Vi er en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, SSA’er, omsorgsmedhjælpere og sygeplejerske.

Vi tilbyder dig:

 • Et stærkt fagligt miljø i udvikling med en høj grad af specialisering
 • Arbejde i et Center, hvor der er fokus på faglig udvikling og fast teamsupervision
 • Faglige temadage, møder, supervision og sparring
 • Introdage, hvor du får grundig introduktion til arbejdet
 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling med engagerede kollegaer
 • At du bliver en del af en personalegruppe, der samtidigt er en del af en stor organisation, hvorfor vidensdeling på tværs forventes, særligt har vi fokus på feedback, professionelt samarbejde og fælles refleksion.
 • En ledelse og omgangstone, der er præget af synlighed og anerkendelse
 • Arbejde dag/aften i tidsrummet 6.00-22.00, weekend arbejde må påregnes.
 • Høj grad af indflydelse på din egen arbejdsplan.
 • Løn efter overenskomst
 • En hverdag, der ALDRIG bliver ensformig.

Vi forventer meget af dig, men mest af alt at du:

 • Har erfaring med eller lyst til at arbejde med borgere med særlige udfordringer
 • Formår at navigere i kompleksitet, er omstillingsparat og kan se muligheder
 • Er i stand til at bevare roen i tilspidsede situationer
 • Arbejder anerkendende og konfliktnedtrappende
 • Er tydelig og klar i din kommunikation, både verbalt og nonverbalt
 • Er mødestabil og har mod på opgaven
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering
 • Er åben, fagligt nysgerrig og engagerer dig i den faglige udvikling
 • Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform
 • Hviler i dig selv og er tryg ved at bede om hjælp når behovet opstår
 • Opfatter personlig pleje og omsorg som en naturlig del af arbejdet
 • Har lyst til at være en del af et tværfagligt team samt dele dine observationer fra dagligdagen
 • Befinder dig godt i at arbejde struktureret og systematisk

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Hans J. Jessing på tlf. 2374 4282 eller faglig leder Sandra T. Hansen på tlf. 2917 0680

Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Yderligere information findes på: http://handicapcenterfyn.dk

Send din ansøgning senest d. 21. juni 2024. Samtaler afholdes løbende eller senest i uge 26.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Socialpædagog

Arbejdstid: Arbejde dag/aften i tidsrummet 6.00-22.00, weekend arbejde må påregnes.

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 17 Jun 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 1 dag (17.06.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2576495//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.