Få opslag som dette inden alle andre

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark søger en ny kvalitetskoordinator med lyst og kompetencer til at være med til at sikre en fortsat god kvalitet og

Region Syddanmark


Afdelingen har det sidste år været gennem en større organisatorisk ændring, og har på den baggrund arbejdet målrettet med at sikre patienterne den bedst mulige udredning, pleje og behandling i alle afsnit og teams, på tværs af vores fire matrikler. Vi er rigtig godt på vej, men har brug for dig til at understøtte, fastholde og udvikle de faglige indsatser i et tæt og tværfagligt samarbejde med dine kollegaer.

Afdelingen har en god struktur i arbejdet med data - og forbedringstavler jf. Den Syddanske Forbedringsmodel. Du vil blive en del afdelingens stabsfunktion, med gode muligheder for faglig sparring, samt mulighed for at præge og videreudvikle en afdeling med engagerede og kompetente medarbejdere, der vægter tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
Du har i høj grad indflydelse på planlægning af dine opgaver og fleksibilitet i din arbejdsdag, ligesom der er gode muligheder for relevant efter- og videreuddannelse.

Vi søger dig, som har følgende kvalifikationer

 • sundhedsfaglig uddannelse suppleret med relevant videreuddannelse og/eller Advanced Lean Training (ALT-uddannelse)
 • viden om og erfaring med kerneopgaven i en psykiatrisk afdeling
 • erfaring med kvalitets- og forbedringsarbejde
 • gode samarbejds- kommunikations- og formidlingsevner
 • du kan motivere, engagere samt sikre følgeskab i opgaverne
 • du arbejder proaktivt og systematisk
 • møder dine kolleger på en anerkendende måde
 • har fokus på medarbejderudvikling og motivation og fungerer som sparringspartner og vejleder
 • har mod på udfordringen med en hverdag i konstant forandring
 • har eller er indstillet på at tage uddannelsen som forbedringskonsulent (ALT-uddannelse)

Kvalitetskoordinatorens ansvarsområde
I samarbejde med afdelingsledelsen, den øvrige stab samt mono- og tværfaglige og tværsektorielle grupper, er du ansvarlig for at sikre, forbedre og følge op på kvaliteten i afdelingen i relation til overordnede målsætninger for Psykiatrisygehuset og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Syddanmark..

Dine arbejdsopgaver vil derfor (bl.a.) være at:

 • medvirke til at udvikle og implementere retningslinjer og instrukser
 • understøtte datadrevet ledelse, herunder tavledrift, tavlecoaching
 • facilitere og/eller afvikle interne og eksterne audits. I forbindelse med akkreditering og tilsynsbesøg vil du have en central rolle
 • patientsikkerhedsansvarlig, herunder håndtering af utilsigtede hændelser med evt. tilhørende analyser
 • databaseansvarlig og afdelingens bindeled mellem administrationen og medarbejderne i de enkelte afsnit
 • patienttilfredshedsundersøgelser (LUP), herunder medvirke til opfølgning
 • hygiejneansvarlig, herunder afvikle hygiejneaudits og arbejdet med afledte tiltag
 • deltagelse i introduktion af nye medarbejdere ift. patientsikkerhed og kvalitet-/forbedringsarbejdet i afdelingen
 • deltagelse i forum for kvalitetskoordinatorer
 • facilitere workshops i forbedringsspor eller andre afdelingsbestemte initiativer
 • ledelsesfacilitering; bidrage til kobling mellem Den Syddanske Forbedringsmodel og ledelsesdelen
 • ressourceperson på kvalitet- og patientsikkerhedsområdet
 • bindeled mellem teamet for Kvalitet og Sikkerhed i Psykiatrisygehuset og afdelingen
 • planlægge, koordinere, implementere, fastholde og monitorere afledte og iværksatte kvalitets- og forbedringstiltag
 • harmonisering af kvalitetsinitiativer på tværs af afdelings matrikler

Om Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Syddanmark
Afdelingen varetager udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser i alderen 0-17 år. Afdelingens hovedsæde er geografisk placeret i Odense og har to børne- og ungdomspsykiatriske sengeafsnit i Aabenraa og Odense, fire ambulante funktioner i henholdsvis Esbjerg, Vejle, Aabenraa og Odense samt en døgnåben akutmodtagelse i Odense og en åben akutmodtagelse i Aabenraa i tidsrummet 8-18.

Yderligere information
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Udviklings- og forbedringskonsulent Caroline B Pedersen, tlf.: 23489719, e-mail: eller Chefsygeplejerske Trine Zier Bro, tlf.: 24946801, e-mail:

Praktiske oplysninger
Ansøgningsfrist: Mandag d. 17 juni 2024
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 20 juni 2024.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Kvalitetskoordinator

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 17 Jun 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 1 dag (17.06.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2581070//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.