Få opslag som dette inden alle andre

Er du sygeplejerske og går du efter hele pakken – dvs. 1 patient ad gangen, et struktureret og individuelt oplæringsforløb samt indflydelse på egen ar

Region Syddanmark


Sygeplejerske til operationsafsnit AO, Kirurgisk Afdeling A
Operationssygeplejen på A Operation
Når du er trukket i operationstøjet, er det korttidskontakt, lejring og tryksårsforebyggelse, teamsamarbejde samt den tekniske/instrumentelle del, der er omdrejningspunktet for operationssygeplejen.

Vi modtager både elektive og akutte voksne samt børn med benigne og maligne kirurgiske mave-tarmsygdomme. Vi har til tider en uforudsigelig arbejdsdag med såvel laparoskopi, robotassisterede operationer, åben kirurgi, dagkirurgi og endoskopiske undersøgelser.

Hver uge deltager du i en skemalagt time til mono- eller tværfaglig undervisning, ligesom vi har teammøder og 1 årlig temadag. Aktuelle emner er fx simulationstræning, teamsamarbejde, lejring, sikker kommunikation og ”Sikker Kirurgi”. Vi er optaget af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives.

Se mere om din kommende arbejdsdag her.

Arbejdsplanlægning
I AO anvender vi ønskeplan. Vi tilstræber at imødekomme særlige ønsker til vagtsammensætning og, at du har kendskab til din vagtplan 12 uger ad gangen. Mulige vagter er: Dagvagt kl 7.30-15.30, senvagt kl. 7.30-17.00 (ca. 3 på 12 uger), aftenvagt kl 15.15-23.15, aften-rådighedsvagt 15.15-07.30 (23.15-07.30 er rådighedsvagt fra vagtværelse. Du kan forvente 6-7 aftenvagter eller aften/-nattevagter på 12 uger, weekendvagt er ca. hver 3. uge og et helligdagsrul for 2 år.

Vi tilbyder

  • En praktikdag, hvis du har behov
  • Et individuelt og struktureret oplæringsforløb tilpasset dine kompetencer, hvor vi inddrager kompetencekort og SPLINTS/ikke-tekniske færdigheder (kommunikation, teamwork, opgaveløsning og situationsbevidsthed), og hvor du kontinuerligt i forløbet er koblet sammen med dine to mentorer
  • Tilbud om refleksion og sygeplejefaglig vejledning ved udviklingssygeplejerske
  • Kollegaer og ledere, der er imødekommende og parate til faglig sparring og dialog
  • Et tæt tværfagligt samarbejde med kirurger, anæstesi og servicemedarbejdere
  • Stor indflydelse på egen vagtplan.

Du:

  • Har lyst til at udforske operationssygeplejens mange facetter
  • Har flair for at arbejde med teknisk udstyr
  • Tager ansvar for egen læring
  • Vil bidrage til det gode arbejdsmiljø med faglighed, ordentlighed samt lyst og vilje til samarbejde.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse.

Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.

Der indhentes børneattest, idet der som i led i ansættelsen, vil være direkte kontakt med børn under 15 år. Vi indhenter desuden referencer inden ansættelse efter aftale med dig.

Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks jobportal.

Ansøgning:
Timetal: 37 timer/ugen eller efter aftale

Tiltrædelse: 1. august – eller efter aftale

Ansøgningsfrist: Opslaget fjernes, når den rette kandidat er fundet

Ansættelsessamtaler: Afholdes løbende

Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Har du spørgsmål eller vil du gerne komme på besøg:
Kontakt oversygeplejerske Marlene Henriksen, tlf.: 24 67 03 72 og mail:

OUH´s internetside, Instagram(ao_ouh), Facebook og Linked-in kan du læse mere om afdelingen.

Afdeling: Kirurgisk Afdeling A Odense-Svendborg

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 31 Jul 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.07.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2587065//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.