Få opslag som dette inden alle andre

Ergoterapeuter med interesse for unge og voksne med autisme søges til nyt botilbud I Fredericia. Stillingerne er på 37 timer og opstart er 1. oktober

Region Syddanmark


Vil du være med til at hjælpe borgere med autisme på en måde, som styrker deres selvbestemmelse og livskvalitet. Så har vi helt sikkert drømmejobbet til dig. Og bare rolig – vi sørger for, at du bliver godt klædt til dine nye, spændende opgaver. Lyder det som noget for dig?

Autismecenter Syddanmark åbner et nyt botilbud på Nymarksvej i Fredericia d. 1. oktober 2024. I forbindelse hermed søger vi pædagoger indenfor §107 og §108, som er henholdsvis midlertidige og længerevarende botilbud

Det er ikke afgørende at du har erfaring i arbejdet med autisme. Vi klæder alle nyansatte på igennem vores interne autismeuddannelse. Der vil være særlig og fælles intro i de første 14 dage af ansættelsen, inden borgerne flytter ind, og efterfølgende en løbende færdiggørelse af den interne autismeuddannelse

Nymarksvej er en del af Autismecenter Syddanmark og ligger i naturskønne omgivelser ved siden af en boldbane og et skovområde. I naturen finder vi ro og velvære. Og når vi ved, at en autismediagnose ofte medfører forhøjet stressniveau, er farver og materialer nøje udvalgt med inspiration netop fra naturen. Af andre særlige tiltag kan nævnes nicher og overgangszoner, der giver tid til omstilling, og mulighed for at være på kanten af fællesskabet de dage, hvor deltagelse i fællesskab bliver for overvældende.

Kerneopgaven:
"Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenheden, for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv”

Nymarksvej er et højt specialisteret døgntilbud med 21 lejligheder, hvor 14 af de lejligheder er længerevarende botilbud og 7 er midlertidige Botilbud

Den pædagogiske opgave kræver, at du har en professionel tilgang og kan være nærværende i kontakten med den enkelte borger, dette for at skabe en god relation. Du vil blive en del af et mindre team med særligt ansvar omkring en mindre gruppe af borgere. Dette stiller til et krav til gode samarbejdsevner.

Den faglige indsats omkring borgeren bygger på autismefaglige metoder og tilgange, der er dokumenteret virksomme, såsom KRAP, TEACCH, LA2 og ADL. ADL får et særligt fokus i arbejdet med borgerne der i et midlertidigt Botilbud. Derudover arbejder vi med udviklingsbeskrivelser og sensoriske udredninger.

Vi leder efter ergoterapeuter, der vil bruge deres faglighed til at planlægge og gennemføre meningsfulde aktiviteter for borgere samt lave sanseprofiler på alle borgere

Særlige Opgaver i stillingen:

 • Planlægning og gennemførsel af aktiviteter, der forener din faglighed med borgernes ønsker og behov
 • Relevante screeninger af borgeren, sanseprofiler
 • Undervisning og oplæring af kollegaer
 • Medansvarlig for prioritering, tilrettelæggelse og udførsel af den ergoterapeutiske indsats

Din opgave er:

 • Skabe en tryg og forudsigelig hverdag, hvor borgerens egen indflydelse bliver tilgodeset
 • Indgå i et tæt, tværfagligt samarbejde med kollegaer og ledelse, omkring kerneopgaven
 • Være medansvarlig for den socialfaglige udvikling sammen med kollegaer og ledelse
 • Indgå samarbejde med pårørende og sagsbehandlere
 • Arbejde systematisk med god dokumentation

Vi ønsker et tæt samarbejde med borgernes pårørende og andre relevante samarbejdspartnere, dette for at skabe en rød tråd i arbejdet omkring den enkelte borger og indsatsen omkring denne.

Vi arbejder målrettet med udvikling af borgernes potentiale. Dette med henblik på at skabe de bedste rammer for borgernes mulighed for at leve et godt liv på egne betingelser. Vi arbejder konflikt nedtrappende – arbejdet kræver, at du har overblik og kan være i situationer med høje følelsesmæssige krav, hvor borgerne kan have udfordrende adfærd.

Din profil:

 • Uddannet ergoterapeut
 • Tage afsæt i ressourcer og udviklingsmuligheder
 • Fokusere på borgerens drømme og håb
 • Hjælpe borgeren med at træffe valg på egne præmisser
 • Spotte udviklingspotentiale, som giver mening og er motiverende for borgeren
 • Kan og vil arbejde for det gode arbejdsmiljø, med åbenhed og anerkendelse
 • Er fysisk og psykisk robust og kan bevare roen i arbejdet med borgerne
 • Ser dokumentation som en integreret del af det pædagogiske arbejde
 • Er i besiddelse af et gyldigt kørekort
 • Er indstillet på, at personlig pleje kan være en del af opgaven
 • Kan og tør reflektere over egen og andres praksis.
 • Kan modtage og give konstruktiv feedback med henblik på fælles mål og udvikling omkring kerneopgaven.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et stærkt tværfagligt miljø med en høj grad af specialisering
 • Kompetenceudviklingsforløb igennem ansættelsen, herunder særlig intro i de første 14 dage
 • Arbejde i et Center, hvor der er fokus på faglig kompetenceudvikling og mulighed for supervision
 • Faglige temadage, møder og sparring og supervision
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger, hvor alle er ligeværdige
 • Arbejde dag/aften og hver anden/tredje weekend i tidsrummet 6.00-23.00, mulighed for døgnvagter
 • Løn og ansættelse efter overenskomst

Se hjemmesiden: https://autismecentersyddanmark.dk/media/k0xdnmlv/pr%C3%A6sentationspjece-om-nymarksvej-ved-autismecenter-syddanmark.pdf

Nærmere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Henriette Lund på mobil 4019 7377 og afdelingsleder Maiken Bro 2113 1080

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV og relevante bilag.

Søg elektronisk via linket herunder

ansøgningsfrist er den 15. august 2024, samtaler forventes afholdt den 21. august 2024

Der er intro aften den 7. august 2024 kl. 17-18.30 på Nymarksvej 131, 7000 Fredericia

”Region Syddanmark har vedtaget en strategi om, at alle stillinger i regionen skal slås op som fuldtidsstillinger. Samtidig har Region Syddanmark en livsfasepolitik, der medfører, at der også skal være plads til medarbejdere, der i perioder af livet har behov for en mere fleksibel ansættelse, eksempelvis at være ansat på deltid. Hvis du vælger at søge stillingen, og du vurderer, at du er i en livsfase, hvor du har behov for en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning. Vurderingen af, om du kan ansættes i stillingen på deltid, vil blive foretaget individuelt og konkret.”

Afdeling: Autismecenter Syddanmark, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Ergoterapeut

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Fredericia

Ansøgningsfrist: 15 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 15.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2599271//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.