Få opslag som dette inden alle andre

Team HR Jura ved Esbjerg og Grindsted Sygehus søger en jurist eller administrativ medarbejder med erfaring inden for personalehåndtering i et barselsv

Region Syddanmark


Er du skarp på personalejura og/eller har du erfaring inden for området? Finder du det spændende i en alsidig hverdag at bestride opgaver inden for personalehåndtering, at yde direkte rådgivning herom til Sygehusets ledelser, samt indgå i et dynamisk HR med teamwork som kerneværdi? Så kan det være dig, der skal være med til at styrke vores HR i en tidsbegrænset periode.
Stillingen er en fuldtidsstilling i et barselsvikariat gerne fra den 1. september 2024. Det er ikke krav, såfremt du ønsker en anden arbejdstid end 37 timer.

Om afdelingen
Du vil indgå i Team HR Jura ud af et samlet HR bestående af i alt 16 personer, som beskæftiger sig med personaleadministration. HR afdelingen består af medarbejdere med en bred vifte af HR-opgaver. Vores vigtigste opgave er at understøtte Sygehusets udvikling og virke og HR en central opgave i tiltrække, udvikle og fastholde kompetente medarbejdere og ledere – og her vil du komme til at spille en vigtig rolle.

Vi er en afdeling bestående af 4 forskellige teams med kompetente medarbejdere inden for drift, arbejdsmiljø, forhandling og jura. Team Jura består af 2 personalejurister - hvoraf den enen går på barsel. Den tilbageværende personalejurist, har alt efter din profil brug for en samarbejdspartner i forhold til en bred vifte af personalemæssige spørgsmål, såsom personalejuridiske problemstillinger, herunder bl.a.

 • Ansættelsesretlige lov- og regelfortolkninger, herunder overenskomster
 • Ansættelsesformer
 • Graviditet og barsel
 • Forskelsbehandling og ligebehandling
 • Krænkende handlinger
 • Kontrolforanstaltninger
 • Ferie

Vurdering og håndtering af:

 • Sygefravær
 • Fravær i øvrigt
 • Adfærd
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Stillingsændringer
 • Omstrukturering/organisationsændringer
 • Overholdelse af offentligret, regionale retningslinjer, herunder MED proces
 • Opsigelse
 • Bortvisning
 • Aktindsigt i personalesager

Du skal løfte en bred vifte af personalejuridiske opgaver i samarbejde med sygehusets ledere, og du skal derfor være stærk i sagsbehandling og en velfunderet sparringspartner og ledelsesrådgiver inden for personalehåndtering.

Din baggrund og kompetencer
Du kan være uddannet cand.jur, cand.merc.jur eller have en anden relevant kontoruddannelsesbaggrund. Det altafgørende er, at du har erfaring inden for personalehåndtering.

Du skal kunne svare ja til følgende:

 • Du trives med at arbejde selvstændig og er opsøgende på sparring, når du har brug for det
 • Du tør træffe beslutninger og rådgive selvstændigt i samråd med kolleger og HR-chefen
 • Du har gennemslagskraft og agerer konstruktivt med forskellige perspektiver og løsninger for øje
 • Du er er tillidsfuld og god til at opbygge relationer på tværs af organisationen
 • Du er yderst serviceminded og en holdspiller
 • Du agerer pragmatisk i øjenhøjde med andre og forstår at bibringe forskellige perspektiver
 • Du har fokus på at sikre en god proces og et godt resultat

Erfaring med Acadre og kendskab til Silkeborg Data er en fordel, men ikke et krav.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den relevante overenskomst. Dit primære arbejdssted er Esbjerg Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg. Der kan være mødeaktivitet i Regionshuset i Vejle og på sygehusets matrikler. Derfor er kørekort et krav.

Ansøgningsfrist og samtale
Ansøgningsfrist er søndag den 4. august 2024. Der afholdes samtaler i august.

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-chef John Willemoes Ladefoged på tlf. nr. 2023 1522.

Esbjerg Sygehus, Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital:
Et akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Esbjerg Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

 • Patient og kundefokus
 • Det hele sygehus
 • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Med kandidatuddannelsen i medicin, bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk.

Afdeling: HR afdelingen

Stillingsbetegnelse: Jurist

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Esbjerg

Ansøgningsfrist: 04 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 04.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2606909//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.