Få opslag som dette inden alle andre

Sygeplejerske til Center for faldudredning og Geriatrisk Klinik, Svendborg

Region Syddanmark


Vil du være en del af Center for Faldudrending og Geriatrisk klinik i et stærkt tværfagligt team?
Vi søger sygeplejerske til fast ansættelse i en kombineret stilling mellem Center for faldudredning (CFU), Geriatrisk klinik og Geriatrisk sengeafsnit.

Stillingen er til besættelse pr. 01.09.24 eller snarest muligt.

Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Weekendvagt hver 4. weekend i Geriatrisk sengeafsnit.

Man vil være ½ i CFU/GK og ½ på Geriatrisk sengeafsnit.

Sygeplejersken refererer til oversygeplejersken i CFU/GK.

Geriatrisk afdeling består af:

 • Center for faldudredning Fyn som åbner 1/9-24
 • Geriatrisk klinik
 • Geriatri i døren
 • Demensteam OUH
 • Geriatrisk sengeafsnit
 • Fysioterapeuter og ergoterapeuter i G-ophæng

Der er bl.a. ansat sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, læger, lægesekretærer, diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter i afdelingen.

Center for faldudredning Fyn / Geriatrisk Klinik foretager ambulant udredning, undersøgelse, behandling og opfølgning af geriatriske patienter på sygehuset og i patientens eget hjem.

Patienten bliver undersøgt tværfagligt af forskellige faggrupper.

Så vidt det er muligt har patienten den samme kontaktperson (sygeplejerske), uanset om undersøgelsen foregår på sygehuset eller i patientens hjem.

Formålet er at tilbyde ældre borgere med geriatriske problemstillinger tværfaglig undersøgelse og behandling, samt at forebygge unødige hospitalsindlæggelser af ældre borgere.

Sengeafsnittet foretager undersøgelse, pleje og behandling af geriatriske patienter i tværfagligt samarbejde.

Afdelingen har fast tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætist.

Plejepersonalet er specialuddannede i bl.a. demens, sårpleje, ernæringsterapi, inkontinens m.m.

Afdelingen har et tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje og patienternes praktiserende læge.

Sygeplejerskens ansvarsområde i CFU og GK
Sygeplejersken har ansvar for;

 • den kliniske sygepleje til de patienter hun er kontaktperson for.
 • patientforløbet under hensyntagen til den lægeligt udarbejdede udredningsplan, afsnittets instrukser og har kompetence til koordinering og integrering af sygeplejen i patientforløbet. Dette med henblik på at sikre optimale patient og omkostningseffektive forløb.
 • information til patienten og koordinering af indsatsen i forhold til ordinerede undersøgelser og behandlinger, hjemmepleje, demenskoordinator og andre offentlige instanser.
 • udførelse og dokumentation af sygeplejen i de forskellige sygeplejesituationer med udgangspunkt i patientens individuelle behov samt afsnittets værdigrundlag.

Sygeplejerskens ansvarsområde i sengeafdelingen:
Sygeplejersken har ansvar for;

 • klinisk sygepleje i relation til de tildelte patienter og har kompetence til klinisk beslutningstagen, udførelse og dokumentation af sygeplejen i de forskellige sygeplejesituationer. Dette med udgangspunkt i patientens individuelle behov samt afsnittets værdigrundlag.
 • selvstændig i forhold til patientforløbet under hensyntagen til den lægeligt udarbejdede udredningsplan og den tværfagligt udarbejdede behandlingsplan, og har kompetence til koordinering og integrering af sygeplejen i patientens forløb. Dette mhp. sikring af optimale patientresultater og et omkostningseffektivt forløb.
 • selvstændighed i forhold til information til patienten og koordinering af indsatsen i forhold til ordinerede undersøgelser og behandlinger samt kontakten til rehabiliteringsafdeling, sociale myndigheder, hjemmepleje m.v.
 • medvirken til at skabe og videreudvikle et læringsmiljø i afsnittet.
 • deltage i det kliniske udviklingsarbejde i afsnittet, henholdsvis mhp. udvikling af afsnittets kvalitetsmål og mhp. at grænserne for aktuel sygeplejepraksis rykkes, så patienterne kan modtage evidensbaseret sygepleje.

Du får:

 • Grundig introduktion til vores CFU/GK og sengeafsnittet, samt til det geriatriske speciale.
 • En velfungerende arbejdsplads, hvor kvalitet og menneskelige værdier går hånd i hånd.
 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
 • Engagerede kollegaer, som brænder for arbejdet med den geriatriske patient.
 • En veluddannet og kompetent kollegagruppe der sætter patienten først, og som har et stærkt fagligt sammenhold.
 • Muligheden for at arbejde med komplekse sygeplejemæssige problemstillinger i et miljø, hvor der dagligt er muligt for mono- og tværfaglige sparring
 • En arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse, medinddragelse og med et højt informationsniveau
 • Du referer til oversygeplejersken i CFU/GK/GID.

Vi søger sygeplejerske, som:

 • Har minimum 2 års geriatrisk erfaring, fra sygehusregi eller fra primærsektor
 • Har gode samarbejds- og kommunikationskompetencer
 • Har gode selvledelseskompetencer
 • Besidder høj sygeplejefaglig kompetence
 • Arbejder inkluderende og sætter en ære i at arbejde med de geriatriske patienter, og formår at tilrettelægge sygeplejen i samspil med patienter og pårørende med respekt for patienternes ønsker og behov
 • Har evner og mod til at tænke innovativt og formår at bruge dette til gavn for de geriatriske patienter

Om os
Du vil blive en del af en gruppe, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement i form af udvikling og sparring, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene. Geriatrisk afdeling er præget af god kommunikation og godt samarbejde.

Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team, hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på patienten og opgaveløsningen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønning sker i henhold til overenskomst med DSR, og stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Derfor er et fyldestgørende CV vigtigt.

Yderligere oplysninger:
Du er også meget velkommen til at kontakte;

Oversygeplejerske Stine Ishøj 6320 1207

Oversygeplejerske Bente Vind 2046 0430.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 21.08.24.
Ansøgningsfristen er den 18.08.24
Vi håber du vil være en del af vores fantastiske afdeling og glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Geriatrisk Afdeling G Svendborg

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: Halvt dagtid og halvt skiftende vagter

Arbejdssted: Svendborg

Ansøgningsfrist: 18 Aug 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 18.08.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2608498//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.