Profil #90537

Ambitiøs, dreven, modig og troværdig. Undersøgende, nysgerrig, vedholdende. Kreativ problemløsning. Spidskompetencer indenfor procesledelse, procesdesign- og konsultation. Inddragende facilitering der flytter mennesker. Half Double, (agil) projektledelse og teamsamarbejde. Strategisk kommunikation og forandringsledelse

Kreativ problemløsning procesledelse procesdesign proceskonsultation involverende teknikker inddragende facilitering workshops forandringsledelse half double teamsamarbejde agil coach  

Opdateret 12. december 2021
Min uddannelse
11
2015 - 2018

Cand.mag. i Tværkulturelle Studier

Københavns Universitet

Min tværkulturelle profil beror på en tværfaglighed, der anvender en række forskelligartede analysemetoder. Gennem det tværfaglige fundament har jeg en bred vifte af analytiske kompetencer, hvormed jeg effektivt kan identificere udviklingstendenser og problemfelter i forandring, samt skabe konkrete løsningsmuligheder. Min profil adskiller sig fra flere af de samfundsvidenskabelige discipliner, der ofte arbejder i et bestemt felt med en bestemt metode. Jeg er herved vant til at arbejde team-orienteret på tværs af forskellige faglige til-gange.
Uddannelsesområde: Sprog, Media & Kommunikation
Periode: september 2015 - januar 2018
Min erhvervserfaring
2018 - 2021

Team facilitator / proceskonsulent

Forretningsudvikling af bæredygtig Teamfacilitering af tværfaglige kontrakt teams i forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse
Arbejdsområde: Indkøb
Periode: august 2018 - december 2021
2016 - 2020

Lægdommer

Frederiksberg Byret

Som lægdommer har jeg indtil videre dømt i 6 straffesager og har fået en grundig indsigt i det danske straffesystem
Arbejdsområde: Jura
Periode: januar 2016 - januar 2020
2016 - 2017

Forskningsassistent

Projektet, Escalations, Københavns Universitet

Ansat som facilitator og samtalepartner ift. forskningsformidling- og præsentationer af egne
undersøgelser og resultater, samt kvalitative bidrag til projektets hovedkonceptualisering. Med hjælp fra forskningsgruppen arbejder vi p.t. på at publicere mine forskningsresultater
Arbejdsområde: Forskning & Udvikling
Periode: september 2016 - juni 2017
Mine kompetencer
Evner
analyse antropolog behovsanalyse dreven engageret hengiven informationssøgning integration interkultur interkulturel kommunikation konsulent korrekturlæsning kulturanalyse kvalitativ metode kvantitativ metode lingvistik loyal metode oversættelse projekt rådgivning sprog tekstanalyse
Sprog på arbejdsniveau
central khmer dansk engelsk fransk tysk
Mine præferencer
Jobtype
Deltidsjob Fuldtidsjob Ph.d. & forskning Vikariat
Arbejdsområde
Administration Data & analyse Forskning & Udvikling Human Resources Kommunikation & Media Kunst & Kultur Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Politik & Samfund Projektledelse Rådgivning & Support Undervisning
Geografi
Storkøbenhavn
Kontakt mig!