Som nyuddannet maskinmester ledte Kasper Hovmand Malskær efter et job, hvor han kunne kombinere sin viden om tekniske anlæg med sine evner til at lede projekter godt i mål og sin lyst til at have et arbejde, der gjorde en forskel. Det job fandt han i HOFOR.

Lige siden han var dreng, har Kasper fundet glæde ved at skille ting ad og finde ud af, hvordan de virker. I dag kombinerer han sin tekniske viden med rollen som projektleder og er med til at gøre fjernvarmen CO2-neutral.

”Det betyder rigtigt meget for mig at arbejde i en virksomhed, hvor fokus er på at skabe en bæredygtig forsyning – også i fremtiden,” siger Kasper Hovmand Malskær.

Da han blev færdig som maskinmester i 2014 ledte han efter et job, hvor han kunne kombinere sin viden om tekniske anlæg med sine evner til at lede projekter godt i mål og sin lyst til at have et arbejde, der gjorde en forskel. Det job fandt han i HOFOR.

Kombination af projektledelse og teknik
HOFOR er ved at skifte dampen i det Københavnske fjernvarmenet ud med varmt vand, som et vigtigt led i at gøre vores hovedstad CO2-neutral. Derfor skal mange varmecentraler rundt omkring i de københavnske kældre skiftes ud med nye anlæg, der passer til den nye teknologi.

”Min primære opgave er, i samarbejde med mine dygtige og engagerede kolleger, at sørge for, at de mange varmeanlæg i de københavnske ejendomme bliver skiftet, i takt med, at dampen udfases i fjernvarmenettet,” siger han og fortsætter:

”Det indebærer både at planlægge og koordinere det overordnede arbejde, tale med bestyrelser og administratorer og efterse de gamle anlæg. Og så handler det især om at dimensionere de nye anlæg, så de passer til ejendommenes varmebehov, spiller sammen med varmeanlæggets øvrige tekniske installationer og kan være i det pågældende kælderrum.”

Ikke to dage er ens
Der er hverken mange kældre eller varmeanlæg i København, der er ens. Nogle varmecentraler er kæmpestore og sørger for varme til for eksempel en masse studerende på Københavns Universitet, andre til natklubber og cafeer og nogle blot til en enkelt opgang med få lejligheder. Derfor er det en krævende og alsidig opgave for HOFOR og Kasper at få skiftet varmecentralerne.

Det kræver både gode kompetencer inden for projektledelse, teknisk kunnen, kreativitet og diplomatiske evner.

”Jeg kommer ud i alle mulige ejendomme og får set steder, hvor man ikke normalt ville komme. Der er næsten heller ikke den type, jeg ikke møder og skal kunne snakke med, når jeg skal projektere deres varmecentral. Den variation i arbejdet værdsætter jeg,” fortæller Kasper.