Topchefernes krav

Hvad kræver topcheferne af kandidaterne i dag? Bliv klogere her.

2018-11-15 14:25:00
Move On

Hvad skal en nyuddannet kandidat kunne for at gøre karriere hos jer i dag?

Mads Nipper, Adm. direktør, Grundfos
Vi går selvfølgelig efter kandidater, der har et højt fagligt niveau. Men det er også vigtigt for os, at kandidaterne viser, hvem de er, og hvad der driver dem. For at komme i spil til et job hos os skal vi kunne se, at kandidaterne har gjort en stor indsats for at sætte sig ind i vores forretning og de værdier, der er rygraden i Grundfos. Vi værdsætter en indsats, og at det skal kunne mærkes, at der er et brændende ønske om at blive en del af virksomheden.

Pernille Erenbjerg, Koncernchef og Adm. direktør, TDC Group
Mere end 8.500 kompetente og engagerede kolleger arbejder dagligt for at skabe de bedste oplevelser og løsninger til vores kunder, og vi er altid på udkig efter dygtige kandidater, der brænder for deres fag og for at gøre en forskel. Ønsker du som ny kandidat at gøre karriere i TDC Group, har du bl.a. mulighed for at søge vores graduate-stillinger. I 2016 udbyder vi et TDC Erhverv Graduate-program. Programmet henvender sig til talentfulde kandidater, der tilhører eliten inden for salg af fremtidens kommunikationsløsninger. Vi anser det generelt som et plus, hvis du har kendskab til eller opnået erfaring med it, tele eller tech fra opgaver eller et speciale på en videregående uddannelse. Som ny kollega hos os vil du få muligheden for at forvandle dit engagement og dine kompetencer til en lang og lovende karriere på tværs af mange stærke brands – men også en virksomhed og kunder, der kræver noget. Telebranchen er en hurtig omskiftelig branche med en stærk konkurrence, så du skal være åben og parat til forandring.Eva Rindom, Adm. direktør, Atkins Danmark

Atkins er en rådgivende ingeniørvirksomhed, det vil sige, at vi er rådgivere, specialister og projektledere, og derfor er vores karriereveje målrettet det, vi laver, og den faglighed som vi har. Vi har tre officielle karriereveje: specialist-, projekt- og linjeledervejen. Hvis du for eksempel gerne vil gå specialistvejen, får du mulighed for at fordybe dig i din faglighed, og hvis du vælger projektvejen, får du mulighed for at udvikle dig inden for styring af vores projekter. De fleste vi ansætter er ingeniører. Man lærer på ingeniørstudiet at sætte sig ind i ny viden og omdanne den til en konkret problemstilling. Det er vigtigt for os, at man har en åben tilgang til ny viden. Så selvom man ikke har lavet præcis det, vi laver, på studiet, så kan man bruge sin eksisterende viden i en ny kontekst, når man starter hos os. Vi arbejder med komplekse infrastrukturprojekter, og de fleste nyuddannede, som starter hos os, har brug for en oplæringsperiode, hvor man er tilknyttet en erfaren kollega. Vi har fuld forståelse for, at man ikke kan være specialist i alting, men det er vigtigt, at vi får en dialog om det, så vi sammen kan udvikle os. 

Jesper Rønnow Simonsen, Direktør, SKAT
Som færdiguddannet kandidat og potentiel ansøger til en stilling hos os skal man først og fremmest have lyst til at blive en del af SKAT. Det er ofte det, jeg selv kigger efter hos potentielle nye medarbejdere og ledere: Hvad er deres motivation og engagement i forhold til den opgave, vi løser? Der er mulighed for at arbejde i SKAT i hele landet, og vi kommer til at skulle finde mange nye medarbejdere i de kommende år. Så et godt råd kunne være: Søg evt. flere stillinger og vær fleksibel på geografi. Mange af vores arbejdssteder ligger i nærheden af en station, så det er nemt at komme til og fra arbejde. Og skriv en god motiveret ansøgning. Den er det første indtryk, vi får af dig – og det er netop det indtryk, der kan bringe dig videre til en samtale. 

Hvad betyder eksamensbeviset i forhold til kompetencer opnået via eksempelvis udlandsophold eller studiejob?

Mads Nipper, Adm. direktør, Grundfos
Eksamensbeviset er adgangsbilletten til at få et job hos os, men vi ser det kun som en del af fortællingen om kandidaten. Vi skal først og fremmest kunne se, at kandidaten anvender sin teori i praksis og omsætter viden til handling. Det kan både være kompetencer, som tager afsæt i et udlandsophold eller i alternative sammenhænge som frivilligt arbejde. Hvis et studiejob er fagrelevant kan det have værdi, men det kræver, at man viser, hvordan det giver ens faglighed et løft.
Pernille Erenbjerg, Koncernchef og Adm. direktør, TDC Group
Når vi ansætter nye kandidater som for eksempel graduates, kigger vi på eksamensbeviset, og på hvad du har opnået af erfaring fra for eksempel studiejob og udlandserfaring. Vi anser det som et plus, hvis du har afprøvet teoretiske færdigheder i praksis og fået både faglig og personlig erfaring med at begå dig i en anden kultur end den danske. Alle vores stillinger bliver slået op med kompetencekrav. Det vigtigste er, at man som ansøger beskriver, hvordan man kan bidrage med sine kompetencer i forhold til den konkrete stilling.

Eva Rindom, Adm. direktør, Atkins Danmark
Vi er en fagligt teknisk stærk organisation, så det er vigtigt, du kan dit fag. Din personlighed og gode samarbejdsevner er også vigtige, men hvor du har lært de ting, du kan, er ikke så relevant. Vi er en international virksomhed, og derfor er det en fordel, man kan vise, at man har indgået i et internationalt team ved for eksempel at have været i udlandet. Det kan være svært at mønstre som nyuddannet, men der er også andre ting, der kan give erfaring, eksempelvis de ting man laver i sin fritid. 

Jesper Rønnow Simonsen, Tidl. direktør, SKAT
De formelle uddannelsesmæssige kompetencer skal naturligvis matche det job, man søger, men når det er sagt, er vi interesserede i at have så stor diversitet som muligt i vores organisation, både hvad angår uddannelse og mere personlige kompetencer. De sidste kan være oparbejdet gennem både studiejob, frivilligt arbejde, udlandsophold og andre aktiviteter, der også er med til at udvikle dig som person. Vi tror på, at jo større forskellighed der er i vores personlige og uddannelsesmæssige afsæt, jo bedre løsninger kan vi finde frem til i vores daglige samarbejde.
Lars Fruergaard Jørgensen, Koncerndirektør, Novo Nordisk
Vi vægter højt, at man har haft relevante studiejobs, så man har været ude at prøve kræfter med det, man kan i teorien. International erfaring er absolut et plus - at man har prøvet at studere uden for sit eget hjemland. Det viser, at man er nysgerrig, modig og omstillingsparat. Det er alle sammen personlige træk, som Novo Nordisk sætter stor pris på.

Hvilke visioner, værdier og personlige træk ser I efter, når I ansætter kandidater?

Mads Nipper, Adm. direktør, Grundfos
Vi kigger især på robusthed, ansvarlig handlekraft og åbenhed. I vanskelige situationer skal kandidaten være robust, så der er overskud til at se optimistisk på nye udfordringer. I forhold til ansvarlig handlekraft skal der være en forståelse for helheden og respekt for alle interesser, så der er mod til at træffe beslutninger og sige sin mening for at kunne nå ambitiøse mål i fællesskab.
Derudover er åbenhed over for forandring og samarbejde vigtige parametre, så der er forståelse for at bruge forskellighed som en styrke. 

Pernille Erenbjerg, Koncernchef og Adm. direktør, TDC Group
De personlige kompetencer har stor betydning. Det er vigtigt, at man er forandringsparat og kan tilpasse sig et omskifteligt marked som det, vi befinder os på. Det er en klar fordel, at man har gode samarbejds- og kommunikationsevner og et stort drive og kan begå sig i en matrixorganisation, hvor mange processer går på tværs af organisationen. Ordene engageret, kompetent, nærværende og nysgerrig beskriver kerneværdierne i TDC Group. Vi ansætter medarbejdere, som har en nysgerrig og proaktiv tilgang til at løse opgaver. Som medarbejder får man ansvar og handlefrihed, og der skal være plads til at skabe. Vi deler viden, drømme og ambitioner. Vi vil nemlig ikke bare løse problemer, vi vil skabe de helt rigtige løsninger til vores kunder.
Jesper Rønnow Simonsen, Direktør, SKAT
Altid det personlige engagement først og lysten til at være en del af noget større. Vores formål er at sikre, at der er en finansiering af vores samfundsmodel gennem opkrævning af skatter, afgifter, told og inddrivelse af gæld til det offentlige. Dernæst kigger vi efter, om kandidaten er klar til det ansvar, vi giver dem i jobbet, at de har forståelse for helheder i processer og strukturer, om de er gode til at føre en samtale, og om deres personlighed og kemi både kan passe med og udvikle vores organisation. 

Lars Fruergaard Jørgensen, Koncerndirektør, Novo Nordisk
Selvom man netop er færdig med sit studie, bør man udvise passion for det, man gerne vil arbejde med. Vi skal kunne mærke det på den anden side af bordet, når vi taler med vedkommende. Vi ansætter dygtige folk, der ved, hvad de kan og er – og som er gode holdspillere. Folk der hviler godt i sig selv og tager professionelt samt menneskeligt ansvar. Mennesker der gerne vil være med til at skabe stærke resultater, og som samtidig formår at udvise hensyn og inkludere andre i processen.

Skal man som studerende specialisere sig snævert eller snarere opnå brede kompetencer inden for sit fagområde?


Mads Nipper, Adm. direktør, Grundfos
Det er både og - ikke enten eller. Vores organisation er bygget på generalister og specialister som er afhængige af hinanden. Karrierevejen kan starte begge steder og kan udvikle sig i samme spor hele vejen, men kan også skifte spor undervejs. Det drejer sig om at vælge den vej, der passer bedst til ens personlighed. Min erfaring er, at jobbet som oftest kommer i hus, hvis man viser hvor reflekteret og troværdig man er. Troværdigheden kommer af at være på sit rette spor og dermed have overskud. Reflektionen kommer ofte ved at have afprøvet sin viden i flere sammenhænge og kunne spille på flere strenge. 

Pernille Erenbjerg, Koncernchef og Adm. direktør, TDC Group
Det afhænger helt af den enkelte stilling – både snævre og brede kompetencer har sine fordele. I TDC Group vil en løsningsarkitekt for eksempel have meget specialiserede opgaver inden for sit fagområde, mens eksempelvis en sælger skal kunne besidde en rådgiverfunktion med en bred profil. Der er stor bredde i jobtyper og profiler hos os. 

Eva Rindom, Adm. direktør, Atkins Danmark
Det er vigtigt, man har en stærk faglig base, når man skal arbejde hos os. I Atkins taler vi om dybde og bredde i vores ydelser, og det gælder også for vores faglighed. Vi arbejder med mange fagspecifikke fag, og min erfaring er, at det er godt at starte med at fordybe sig i sit fagområde og derfra brede sine kompetencer ud på flere fag.

Jesper Rønnow Simonsen, Direktør, SKAT
I SKAT er begge profiler attraktive. Vi har mange fagområder, der er meget specialiserede, og hvor det kan være attraktivt at få en ny medarbejder ind med præcis denne specialiserede viden. Men vi har også mange opgaver af mere generel karakter, hvor opgaven kan løses med forskellige baggrunde. For begge profiler er det dog vigtigt, at de med deres faglighed er i stand til at samarbejde, og de kan formidle den faglighed, de tager med sig ind i organisationen. 

Lars Fruergaard Jørgensen, Koncerndirektør, Novo Nordisk
Vi ansætter medarbejdere til rigtig mange forskellige typer jobs, så det kan vi ikke svare enslydende på. Til vores forskning skal vi i højere grad bruge specialister, der kender til specifikke metoder og vores særlige behandlingsområder. Hvorimod vores økonomi- eller IT-funktioner søger nyuddannede, der har et bredere og mere generisk sæt kompetencer.


Move On redaktion
202.613 læsere
Opdateret d. 15.11.2018

Læs også...


HR-cheferne om sociale medier og netværk
Hvordan bruges netværket eller sociale medier i jobsøgningen? HR-chefer giver et par gode råd til din jobsøgning.
Redaktionen, Move On Career
HR-cheferne om arbejdsliv
HR-chefer fra nogle af landets største virksomheder giver et bud på, hvordan man kan få arbejdslivet og hverdagen til at passe sammen.
Redaktionen, Move On Career
HR-cheferne om CV
HR-cheferne giver deres bedste råd til din CV-skrivning, så det supplerer din ansøgning og du får mest muligt ud af jobsøgningen.
Move On Career
HR-cheferne om jobsamtalen
Hvordan forbereder du dig bedst til en jobsamtale? HR-chefer fra nogle af Danmarks største virksomheder giver et bud.
Move On Career
HR-cheferne om opfordret ansøgning
Hvad skal en god ansøgning indeholde og hvilke fejl bør man holde ekstra øje med? HR-chefer fra nogle af Danmarks største virksomheder giver et bud.
Redaktionen, Move On Career
HR-cheferne om uopfordret ansøgning
Hvad er vigtigt at huske, når man skriver en uopfordret ansøgning? HR-chefer fra nogle af landets største virksomheder giver et bud!
Redaktionen, Move On Career
HR-cheferne: 7 fejl du skal undgå i dit CV
Erfarne HR-medarbejdere læser hundredevis af CV’er igennem hver måned. Desværre støder de ofte på de samme ærgerlige fejl. Det er ofte store fejl, som får dig til at virke useriøs eller sjusket – heldigvis er de fleste af dem lette at løse.
Move On Career
HPT