Få opslag som dette inden alle andre

Pædagog søges 32-37t/u Grejsdalen hus 25. Bliv en del af et inddragende og stærkt arbejdsfællesskab hvor vi hylder arbejdsglæde og høj faglighed.

Region Syddanmark


Velkommen til et anderledes stillingsopslag.
Vi ved at der er rift om dig. Vi ved at du er selektiv og har masser af muligheder foran dig når du søger efter drømmejobbet. Vi ved at noget at det, der giver dig arbejdsglæde er indflydelse, inddragelse, tydelig og transparent ledelse, frihed og ansvar og vi ved også at et godt arbejdsmiljø betyder en verden. Vi er meget bevidste om at psykologisk tryghed og kompetenceudvikling er et vilkår for at vi lykkes med at fastholde dig på sigt, og vi ved at vi kan give dig alt dette og mere til. Lad os tage dig med på en lille tur i vores verden og rundt om de grundsten som udgør vores indsats og sætter rammen om vores hus.

Kerneværdier:
Vi arbejder målrettet mod at borgerne i vores hus hver eneste dag oplever at følgende kerneværdier er en naturlig og integreret del af vores tilgang: ’Jeg er tryg’ og ’Jeg kan kommunikere’. Disse to kerneværdier er helt basale forudsætninger for al pædagogisk og sundhedsfaglig praksis. Bag den konkrete indsats ligger der et indgående, grundigt og langvarigt relationsarbejde, som kræver tålmodighed, indre balance og viden om eget nervesystems bidrag i relation til borgere med et kognitivt funktionsniveau på 2 mdr.- 1 år. Flere af vores borgere har ikke verbalt sprog, men de har et tårnhøjt funktionsniveau når det kommer til aflæsning af andres signaler og kropssprog. Kommunikationen varierer i en sådan grad at du vil skulle tilpasse din egen kommunikationstilgang hver gang du går til en ny borger. Hvis borgerne ikke bliver hørt, hvis vi ikke formår at forstå dem og hvis verden bliver for forudsigelig, så kan udad reagerende adfærd forekomme, men der er ALTID en årsag til den.

Arbejdstruktur:
Du vil blive en del af et højt specialiseret team, med bred viden om mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelser, hvor et godt arbejdsmiljø er højt prioriteret. Vi har modulskift hos de borgere som stiller de højeste følelsesmæssige krav, dvs. at du kun er sammen med disse borgere i max 4 timer i træk i løbet af din vagt, så skifter du med en kollega. Vi arbejder målrettet og konsekvent med borgernes dagsstrukturer og dertilhørende risikoprofiler. Der er personlig pleje hele vejen rundt og en enkelt kørestolsbruger. Pårørendesamarbejde er en stor og vigtig del af vores daglige arbejde og de er en vigtig kilde til viden om borgerne. Du vil blive primær kontaktperson på en eller to borgere og du vil blive en del af et tværfagligt team om centrerer deres indsats omkring 4 af borgerne. Din faglige viden vil blive dyrket og du vil opleve opsøgende kolleger og ledere som vil sætte dig og dine ressourcer bedst muligt i spil til gavn for borgerne. Du vil skulle løse sundhedsfaglige opgaver – den sundhedsfaglige indsats er lige så stor en del som den socialfaglige.

KRAP:
Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkende, praksis. Vi arbejder systematisk med skemaerne og vigtigst af alt, så arbejder vi målrettet og kompromisløst med at sætte borgernes ressourcer i spil. Du vil opleve det samme i forhold til dig som medarbejder - ledelsen har en struktureret og gennemsigtig tilgang til ledelse og du vil opleve en høj grad af tillid. Vi sætter dine ressourcer i spil, således at de gavner borgerne mest muligt og bedst muligt. Alles input er lige vigtige og alle er lige meget værd, uanset om vi er ufaglærte eller har årevis af lange uddannelser. Det er ikke alt man kan læse sig til, og vi har alle noget som vi er gode til. KRAP har lært os at vi skal huske at afdække problemets natur grundigt, inden vi går i gang med at løse det. KRAP har styrket os i at handle på baggrund af data og ikke på baggrund af synsninger og personlige holdninger. KRAP har styrket vores professionelle samarbejde. Vi har KRAP-baseret borgerrettet supervision.

Kerneopgaven:
Vi har en medarbejderformuleret kerneopgave der lyder som følger:

’Vi lykkes, når borgerne i hus 25, oplever at vi sammen i fælles faglighed med borgernes ressourcer i fokus, giver og skaber trygge rammer for et respektfuldt, værdifuldt og indholdsrigt liv’

Helt fra vores pedeller, vores rengøringspersonale, vores administration og til os som er tættest på borgerne i deres dagligdag, så byder vi alle ind med løsning af vigtige opgaver som alle bidrager ind i vores kerneopgave i huset. Kerneopgaven hænger på væggen når du kommer ind ad døren og den er omdrejningspunkt på alt vi gør. Borgerne er og skal altid være det vi har fokus på. Al vores tid og energi skal udelukkende bruges på at løfte kvaliteten i indsatsen og give dem det bedste liv.

Psykologisk tryghed:
Vi scorer højt på psykologisk tryghed i vores seneste MTU. Psykologisk tryghed er noget man altid skal arbejde på ikke forsvinder. Det kræver en ledelse som arbejder bevidst, tydeligt og transparent, både ift. krav til indhold i arbejdsopgaven, men også til forventninger om målopfyldelse. Du er tryg hvis du ved hvad der forventes af dig når du går på arbejde. Du er tryg når du ved at fejl ikke er en skam, men et fælles læringspotentiale. Du er tryg hvis du ved at din kollega og din leder har din ryg i svære situationer. Du er tryg når der er åben dialog også om de svære ting.

Hvornår kan jeg starte?
Vi fastsætter dit timetal sammen og du starter så hurtigt som muligt. Sammen får vi planlagt ferien og du skal være indforstået med at arbejde i blandede vagter med arbejde hver anden weekend. Når det så er sagt, så er vi meget fleksible og lydhøre over for dine ønsker og behov for frihed. Lad os tage en snak om arbejdstiderne inden du afviser jobbet på baggrund heraf. Du vil få mulighed for at komme med i vores personaleforening og vi har sundhedsordning for alle medarbejdere i Handicapcenter Fyn som Grejsdalen hus 25 er en del af. Vi har en madordning som du kan blive medlem af – vi giver kaffen. Du skal have sendt din ansøgning senest den 22. maj 2024. Hvis du sidder tilbage med spørgsmål så tøv ikke med at kontakte afdelingsleder Sandie Holmer på 24 64 96 48.

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Socialpædagog

Arbejdstid: Lad os tage en snak om arbejdstiderne

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 22 May 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (22.05.2024)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2543057//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.