Få opslag som dette inden alle andre

Vi søger en frisk læge til en introduktionsstilling i klinisk farmakologi på OUH

Region Syddanmark


Vi har i afdelingen Farmakologi, Odense Universitetshospital, er en 1-årig introduktionsstilling i klinisk farmakologi (stillingsnummer: 4202-48-67-I-04) ledig til besættelse fra den 1.9.2024 eller efter aftale.

Til stillingen hører et godkendt uddannelsesprogram som opfylder målbeskrivelsen for introduktionsstillingen i klinisk farmakologi. Målbeskrivelsen

Det tilhørende uddannelsesprogram i Region Syddanmark kan tilgås på videreuddannelsens hjemmeside. Link: Uddannelsesprogram

Stillingen er en fuldtidsstilling med en arbejdstid på 37 timer per uge. Arbejdstiden er 8:00-15:24. Der er ikke aften/nat- eller weekendarbejde.

Om afdelingen
Afdelingens funktionsområde

Klinisk farmakologi er et regionalt speciale. I overensstemmelse med specialeplanen løser vi sammen opgaver relateret til rationel anvendelse af lægemidler på regionalt niveau. Disse omfatter i væsentlige træk:

 • Lægemiddelinformation med patientnær rådgivning
 • Kliniske fortolkninger af lægemiddelanalyser
 • Monitorering af lægemiddelforbrugsmønstre
 • Udarbejdelse og implementering af strategier til at sikre en rationel anvendelse af lægemidler
 • Faglig understøttelse af myndigheder og regionale beslutningstagere på lægemiddelområdet
 • Undervisning og forskning

Afdelingens organisation

Specialet klinisk farmakologi er i Region Syddanmark forankret på OUH i afdelingen Farmakologi. Flere af afdelingens medarbejdere har udetjeneste som en fast del af deres arbejdstid på regionens øvrige matrikler. Den opslåede stilling er ikke omfattet udefunktion.

Hvem er vi?

I afdelingen er der ansat speciallæger i klinisk farmakologi, uddannelseslæger i klinisk farmakologi, farmaceuter samt i perioder akademisk personale og projektmedarbejdere. Afdelingens administrative opgave varetages primært af medarbejdere ansat i staben.

Afdelingens forskning

Afdelingen er meget forskningsaktiv med mange samarbejdspartnere såvel i kliniske som prækliniske og epidemiologisk baserede miljøer.

Afdelingens undervisnings- og uddannelsesforpligtigelser

Afdelingen lægger stor vægt på et givende og aktivt uddannelsesmiljø. Afdelingen har ansvaret for den lægelige videreuddannelse i klinisk farmakologi i Region Syddanmark og modtager studerende fra den lægelige kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet på klinikophold.

Afdelingens aktuelle fokusområder omfatter at sikre:

 • at regionens udgifter på medicinområdet er transparente og at en uhensigtsmæssig udvikling kan adresseres rettidigt af beslutningstagerne
 • rationel overordnet og patientnær anvendelse af lægemidler i primær- og sekundærsektoren samt psykiatrien
 • rationel anvendelse af lægemidler med hensyn til implementering og monitorering af guidelines, behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer
 • Evidensbaseret og national ensartethed ved ibrugtagning af nye lægemidler, som ikke er behandlet i Medicinrådet
 • repræsentation og systematisk understøttelse af Region Syddanmarks interessenter i Medicinrådet samt øvrige relevante udvalg
 • efteruddannelse af sundhedspersonale og koordination af sparring med kommercielle interessenter på lægemiddelområdet
 • bæredygtig medicin i Region Syddanmark

Opgavebeskrivelse
Introduktionslægen indgår fra dag et i afdelingens team af uddannelseslæger og farmaceuter. Gruppen er fælles om at hjælpe afdelingen med at løfte de daglige drifts- uddannelses og forskningsopgaver.

Dine opgaver omfatter:

 • At være forvagt i Lægemiddelinformationen. Det betyder at du hjælper med besvarelse af patientrelaterede lægemiddelforespørgsler fra sundhedspersoner i Region Syddanmark. Spørgsmålene omhandler ofte sikkerheden af lægemidler under graviditet om amning, lægemiddelinteraktioner, bivirkninger og terapivalg.
 • At afgive svar på lægemiddelanalyser. De fleste analyser omhandler lægemidler som bruges i psykiatrien.
 • Deltager i afdelingens MDT arbejde.
 • Underviser i afdelingens journal club.
 • Hjælper med at udarbejde beslutningsstøtte inden for afdelingens funktionsområde.
 • Biddrager efter evne til forskningsaktiviteterne og forskningsmiljøet i afdelingen

Kvalifikationskrav
Uddannelse

Vi søger en yngre læge med nysgerrighed på specialet klinisk farmakologi.

Erfaring

Du skal have gennemført KBU for at komme i betragtning til introduktionsstillingen

Du må gerne du have klinisk erfaring, kendskab til det regulatoriske område omhandlende lægemidler, opbygningen af det danske sundhedssystem, ph.d.-grad etc. men det er absolut ingen forudsætning for at komme i betragtning til en introduktionsstilling.

Personlige egenskaber

 • Du har lyst til at arbejde i et team af uddannelseslæger og farmaceuter

Du lever op til Region Syddanmarks tre overordnede værdier:

 • Ordentlighed i det vi siger og gør
 • Vækst i fagligheden
 • Rum til fornyelse og begejstring

Du efterlever OUHs ambition:

 • Patienten først
 • Højeste faglighed
 • Helhed og ansvar

Arbejdssted
Farmakologi - Odense Universitetshospital

Campusvej 55, 5230 Odense M

Bygning 45.3, 2 sal, kontor V 15-803 a-2

Find vej til Farmakologi, OUH (Ny adresse)

Fra Letbanen tag indgang Tveden – Fra Fioniavej tag indgang 42.

Ansøgningen
Stillingen søges elektronisk via HR-Manager.

Ansøgning, løn- og ansættelsesforhold
Ansøgningsfristen er 29.05.2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 11.06.2024.

Tiltrædelse den 1.9.2024 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Yngre Læger og er omfattet af Ny Løn.

Ansøger skal være indstillet på, at vi indhenter referencer efter aftale.

Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte:

Ledende og uddannelesansvarlig overlæge Zandra Nymand Ennis på mail: eller telefon +45 40321561.

Afdeling: Farmakologi

Stillingsbetegnelse: Introduktionsstilling

Arbejdstid: 8:00-15:24

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 29 May 2024gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 29.05.2024
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.Øg dine chancer for at blive set - angiv i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Se jobkategorier i opslaget Se flere lignende opslag
Få opslag som dette inden alle andre


Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Vi accepterer IKKE uopfordrede jobansøgninger.
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Virksomhedsprofil Talentefterspørgsel Alle aktuelle job


https://nyuddannet.dk/job/2560467//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.