Når du skriver en uopfordret ansøgning, så er modtageren ofte ikke bevidst om nødvendigheden af at ansætte en med dine kompetencer. Derfor skal du hurtigt sørge for, at modtageren bliver interesseret i din profil. AIDA er en kommunikationsmodel, som let og flydende kan få skabt opmærksomhed – og forhåbentlig føre til en ansættelse.

Hvad betyder AIDA?

Helt simpelt består AIDA-modellen af fire elementer:

  1. Attention = Opmærksomhed 
  2. Interest = Interesse 
  3. Desire = Købelyst
  4. Action = Handling

Oprindeligt er modellen brugt til markedsføring og kommunikation, men tankegangen bag kan også bruges til at styrke din ansøgning eller ”pitch” til en potentiel arbejdsgiver.

Sådan bruger du AIDA:

Ansøgningen inddeles i fire forskellige indbyrdes afhængige afsnit. Du kan med fordel starte med at gøre inddelingen tydelig imens du skriver, og senere lade afsnittene flyde mere sammen.

Attention

Overskriften er det første, modtageren ser på din ansøgning - og den skal fange modtagerens opmærksomhed og give appetit på mere!

Overskriften må meget gerne referere til det job, du søger, eller den funktion du vil besætte.

Overskriften viser, om du forstår kulturen i virksomheden – Er den f.eks. seriøs, frisk eller provokerende? Du skal – i én sætning – vise hvad du kan bidrage med. En overskrift kan for eksempel se således ud: ”Jeg kan øge salget med 20%”, ”Jeg giver jeres ord magten på sociale medier” eller ”Ny medarbejder – nye muligheder”.

Interest

Du har nu fanget modtagerens opmærksomhed og skal i gang med at skabe interessen for dig og din profil. Som udgangspunkt har modtageren på dette tidspunkt primært interesse for virksomheden og dennes kommercielle behov.

Din udfordring er derfor at få forklaret, hvilke egenskaber du har, og hvordan disse kan styrke virksomheden. Her kan du med fordel bruge de værdier, som virksomheden selv indeholder og efterspørger.

Desire

Nu har du henledt virksomhedens opmærksomhed på hvem du er og hvilke kompetencer du har. Nu skal du have fortalt, hvad det er du har tænkt dig at gøre i forhold til de opgaver, som virksomheden konkret har – hvis du tager udgangspunkt i en jobannonce, så brug endelig virksomhedens egne ord. Fortæl også hvordan du i praksis har tænkt dig at løfte opgaven.

En god grundmodel at arbejde med kan være: [X + Y = Z]

X = Uddannelse Y = Erfaring Z = Resultat

Eks.: ”Med uddannelse som cand.ling.merc. har jeg erfaring med at skabe kontakt med henblik på salg [X], og kan med min erfaring som sælger i Supersalg A/S [Y] øge omsætningen med forventede 20% [Z]”

Action

Denne del af ansøgningen kan foregå på to måder:

  • Den afventende: Du skriver dine kontaktoplysninger på, og opfordrer virksomheden til at kontakte dig med henblik på en snak.
  • Den opsøgende: Du skriver dine kontaktoplysninger på ansøgning, men gør opmærksom på, at du vil tage (telefonisk/personlig) kontakt til virksomheden.