Camp Future har siden 2012 haft mere end 1.000 ledige akademikere igennem et erhvervsrettet uddannelsesforløb. Her får du et unikt indblik i, hvad der igennem tiden har kendetegnet de ansøgninger, som har givet jobsøgerne fra Camp Future de eftertragtede invitationer til en jobsamtale. Se evt. også denne artikel: Her er den hyppigste fejl i jobansøgningen.

Hvad får arbejdsgiveren ud af at ansætte dig?

Når en arbejdsgiver ansætter nye medarbejdere, er det for at styrke arbejdspladsen og i sidste ende øge bundlinjen. Det er (yderst sjældent) af filantropiske årsager eller for at gøre de nye medarbejdere en tjeneste; det er for at gavne arbejdspladsen.

Når du søger job, er det derfor vigtigt, at du allerede i ansøgningen forklarer, hvad arbejdsgiveren får ud af at ansætte dig. Alt for ofte er jobansøgninger vinklet fra ansøgerens perspektiv og handler mest om ansøgeren selv med formuleringer såsom “jeg motiveres af…”, “jeg er interesseret i…”, og “jeg finder jeres virksomhed spændende, fordi…”. Vender du derimod din ansøgning om og vinkler den fra arbejdsgiverens perspektiv, så får du langt flere jobsamtaler.

Hvis du vinkler ansøgningen fra arbejdsgiverens perspektiv, får du langt flere jobsamtaler.

 

1. Fokusér på arbejdspladsen (ikke dig selv)

Hvis du aldrig eller kun sjældent nævner arbejdspladsen i din jobansøgning, så tyder det på, at dit fokus ligger på dig selv og ikke på arbejdspladsen. Sæt dig derfor i deres sted – hvilke udfordringer har de, både i og uden for jobopslaget? Hvad præger deres hverdag? Hvad er formålet med deres arbejde? Og hvad gør lignende arbejdspladser, som de med fordel kan lade sig inspirere af?

Lav research og forsøg at forstå arbejdspladsens hverdag, og ikke mindst hvordan din hverdag vil se ud, hvis du får jobbet. Beskriv nu hvordan dine kompetencer helt konkret kan skabe værdi ved at sætte din faglighed i spil til de opgaver, du skal løse.

 ET EKSEMPEL

Før:
Jeg er uddannet cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation fra Aarhus Universitet.

Efter:
Med mine kompetencer inden for kommunikation vil jeg lægge en marketingstrategi på tværs af jeres kanaler for at opnå en tydelig kommunikation til målgruppen og udnytte de forskellige platformes forcer i jeres markedsføring. Jeg anvender værktøjer som Google Analytics, Morningscore og Hotjar til at sikre samspillet mellem alle kanaler og vores hjemmeside ud fra en databaseret tilgang. I arbejdet vil jeg være særligt opmærksom på... [indsæt fokusområder, du vil være særligt opmærksom på].

 

2. Skriv dig ind i arbejdspladsens hverdag

Når du har fokus på arbejdspladsen og dens udfordringer, kan du nemmere skrive dig ind i deres hverdag, som også kan blive din hverdag. Du kan beskrive, hvordan du vil arbejde med opgaverne i stillingsopslaget i praksis, hvilke udfordringer du er opmærksom på, og hvordan du vil håndtere dem.

Søger du en stilling, hvor det forventes, at du dagligt kan blive afbrudt for at løse ad-hoc opgaver, så er det en god idé at vise, hvordan du vil håndtere disse afbrydelser og hyppige skift mellem arbejdsopgaverne.

 ET EKSEMPEL

Før:
Jeg er omstillingsparat og kan have mange bolde i luften.

Efter:
Jeg kan hurtigt omstille mig til at løse en anden opgave, end den jeg er i gang med. I får dermed en medarbejder, der kan eksekvere spontant opståede idéer og udnytte værdifulde øjeblikke med skarpe deadlines sideløbende med mit langstrakte, strategiske arbejde. Jeg bruger projektstyringsværktøjet Monday til at holde styr på idéer, udviklingsprocesser og opfølgning. Det gør, at jeg altid har overblikket over igangværende opgaver. Og det medvirker til en skarp prioritering af min og andres tid, så vi ikke misser afgørende muligheder.

 

3. Oversæt færdigheder til kompetencer

For arbejdsgivere er det mere interessant at læse, hvordan du konkret vil arbejde systematisk og kvalitetsbevidst hos dem, frem for at du fortæller, at du er god til organisering og arbejder struktureret. Det samme gælder for alle dine kompetencer.

Sætningen ”Jeg er analytisk funderet, arbejder struktureret og er god til projektledelse” er hyppigt brugt i indledningen til mange jobansøgninger. Det er en indholdsmæssig tom sætning, der intet siger om, hvordan du kan hjælpe arbejdspladsen. Supplér derfor gerne med hvilket udbytte arbejdsgiveren vil opnå ved at have en person (dig) med disse kompetencer i det pågældende job.

I mange jobs er det fx fordelagtigt at vise, hvordan du vil måle og dokumentere din succes i jobbet. Det er afgørende for, at du ved, hvornår det går godt, samt hvornår det går mindre godt, så du måske skal ændre strategi. Uddyb gerne ved også at forklare, hvordan du når frem til din strategi og konkrete handlingsforslag. Hvordan bygger du en strategi op, og hvilke KPI’er vil du måle på?

 ET EKSEMPEL

Før:
Jeg er organiseret og struktureret.

Efter:
Jeg har et struktureret arbejds-flow, hvor jeg opdaterer kundedatabasen straks efter hver interaktion med kunderne. Jeg følger systematisk op på leads, der har vist interesse, så potentielle kunder føler sig taget hånd om både før, under og efter et eventuelt køb. Derved sikrer jeg, at alle potentielle kunder bliver mødt på deres individuelle stadie i kunderejsen, og at en potentiel kunde aldrig bliver tabt mellem to stole.