Flere kender ham måske som forhenværende politisk leder i Alternativet. Andre, som energibomben fra Frie Grønne der helst undgår jakke og slips. Der er dog meget mere til Uffe Elbæk end dét. Uffe Elbæk er en mand af mange facetter med mange passioner og mindst lige så mange idéer. Politisk leder, kulturminister og rektor på uddannelsen Kaospiloterne er blot nogle af hans mange titler. Hans evner til at skabe mening omkring sig er ganske fortræffelig. Denne evne er ifølge ham selv årsagen til hans succesfulde karriereliv.  

Uffe Elbæk er officielt uddannet socialpædagog ved Peter Sabroe Seminaret i Aarhus. En uddannelse, som det dog skulle vise sig, at han aldrig kom til at bruge. Allerede under studietiden var der nemlig andre drømme og jobmuligheder, der trak. Så i stedet tog han en journalistisk tillægsuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole. Og sideløbende med studierne prøvede han både kræfter med at være freelancejournalist ved Dagbladet Information og udviklingsmedarbejder ved Aarhus kommune.

At ”skabe” et job 

Uffes karrieliv har særligt været centreret om én ting: Den skabende kraft. For ét er at ”få” et job. Noget andet er at skabe det selv, da dette til tider kræver sin mand. Efter en årrække med jobs, som han havde taget, begyndte han i stedet at skabe selv, hvilket resulterede i 9 år som chef for Frontløberne; en åben projektplatform af unge kulturskabere mellem 16 og 35 år. Derefter tog det for alvor fart med den skabende kraft. I 1991 skabte Uffe uddannelsen Kaospiloterne, hvor han var rektor i 15 år.

Fantasi for fuld udblæsning.  

Ifølge Uffe selv var det tiden som rektor på Kaospiloterne, som hidtil har givet ham mest med på vejen. Det er dén arbejdsplads, hvor der var højest til loftet. Det var desuden den arbejdsplads, hvor der var mest plads til kreativ udfoldelse. Uffe nævner i den forbindelse vigtigheden i at bibeholde sin fantasi – en egenskab, som mange børn besidder til perfektion, men som flere voksne glemmer med tiden. 

Han uddyber det med, at mange kun beskæftiger sig med det, de kender, og de tanker, som de er vant til at omgås. Hvis vi skal være i stand til at skabe bedre resultater, bliver vi nødt til at være mere åbne for nye tanker og idéer. ”Sørg for at verden ikke bliver for meget ekkokammer!”. 

 

Det meningsfulde har mange ansigter 

Foruden fantasi er der naturligvis også andre elementer, som Ifølge Uffe har været afgørende for hans succes. For Uffe er det essentielt at omgive sig med mennesker, der giver energi til arbejdsrummet. Gerne individer som er i stand til både at inspirere og give konstruktiv feedback. Det er arbejdsrummet, som er med til at forme udkommet af opgaver. Sammensætningen af et team er ifølge Uffe en af de vigtigste faktorer for at skabe det meningsfulde.

Det er ligesom et parforhold

Men hvad gør man så, hvis man ikke kan finde mening på sit arbejde? Ja, så skaber man den selv. Uffe Elbæk betragter en arbejdsplads på samme måde, som han betragter et parforhold. ”Hvis det ikke kan lade sig gøre at skabe [meningen selv], er det måske meget godt lige at tage en pause. Igen […] hvorfor landede jeg i denne her situation? Hvis det stadig ikke kan lade sig gøre at skabe [mening], så skal man skynde sig ud”.  

Det giver mening - at skabe mening  

”Hvis det giver mening for én, så er man også dybt motiveret”. Sådan lyder det fra Uffe Elbæk, der ikke synes, at man skal blive på en arbejdsplads, hvis man føler sig demotiveret. Af samme årsag giver det derfor mening at skabe værdi i hverdagen. Ved at lade os selv og vores kollegaer være mere kreative og åbne op for nye tanker og idéer, skaber vi ikke blot nye idéer; vi præsterer også bedre på arbejdspladsen.   

Ifølge Uffe Elbæk har han altid bestræbt sig på at gøre en forskel og skabe mening i hverdagen. Det har været essentielt for ham at arbejde sammen med nogen, der har gjort ham bedre, da præstationer på en arbejdsplads som regel ikke sker alene. Han har i kraft af sit arbejde og sine kollegaer været i stand til at skabe det meningsfulde.