HR-cheferne om CV

HR-cheferne giver deres bedste råd til din CV-skrivning, så det supplerer din ansøgning og du får mest muligt ud af jobsøgningen.

2021-10-05 09:36:00
Move On

Hvordan bygger man bedst et godt CV op?


Det er vigtigt, at du skræddersyer dit CV til det job, du søger. Sørg for at fremhæve den erfaring, du har, som er relevant for det aktuelle job for at nedtone eller udelade den erfaring, der ikke er relevant. Husk at du også kan skaffe dig relevant erfaring igennem frivilligt arbejde og fritidsprojekter. På den måde kan du styrke dit CV, hvis du ikke har arbejdet så meget ved siden af studiet.
Lars Ulslev Johannesen, HR Director, Netcompany A/S
Lars Ulslev Johannesen, HR Director, Netcompany A/S

Anders R. Andersen, HR-chef, HR-partnere og Rekruttering, SKAT
Der findes mange opskrifter på et godt CV, og som nyuddannet kan man med fordel starte med et par linjer, der karakteriserer en som person, hvad man kan tilbyde, og hvad man ønsker at bruge sine egenskaber til. Det er oplagt at afsnittet om ens uddannelse tildeles det største fokus - beskriv hvad du har læst, og hvordan det kan bruges i SKAT. Vi tror på, at nyuddannede har meget at byde på, så hvordan du opbygger dit CV bør hænge sammen med dit budskab. Vil du eksempelvis fortælle os, at du har et højt energiniveau og motiveres af at gøre en forskel, kan du nævne dine frivillige aktiviteter, og hvordan du dyrker forskellige interesser i din fritid.
Anders R. Andersen, HR-chef, HR-partnere og Rekruttering, SKAT

Vores erfaring er, at det sværeste er at finde balancen mellem det detaljerede og det generelle. Vi anbefaler ikke at nævne sommerjobs, medmindre det har givet ansøgeren nogle specifikke, relevante kompetencer. På den anden side kan det også være svært at se, hvad der gør ansøgeren til noget særligt, hvis CV’et er meget kort eller for overordnet. En ansøger der beskriver sig selv som meget struktureret, detaljeorienteret med gode kommunikationsevner skal være sikker på, at sproget og udformningen af CV’et også reflekterer dette.
Pernille Ormholt Vang, Head of HQ, HR & HR Legal, Maersk Group
Pernille Ormholt Vang, Head of HQ, HR & HR Legal, Maersk Group

Hanne Taarup, HR Director Denmark, Schneider Electric
Det er er en god ide at gøre CV’et kort og skarpt. Der er ingen grund til at prøve at opfinde erfaring, der ikke er der. Vær ærlig og så er det selvfølgelig en god ide at have haft arbejdsrelevant erfaring, men det er ikke et must!
Hanne Taarup, HR Director Denmark, Schneider Electric

Et godt CV er bygget overskueligt og kronologisk op, og det er let at læse og forstå. Det indeholder faktuelle data omkring kandidatens uddannelse og joberfaring – herunder studenterjob, foreningsarbejde osv. Når man ikke har så meget joberfaring, kan man fremhæve de erfaringer og kompetencer, man har erhvervet sig gennem fx foreningsarbejde, frivilligt arbejde eller andre fritidsaktiviteter, som er relevante for jobbet.
Annika Jacobsen, Personaleudviklingschef, DSB
Annika Jacobsen, Personaleudviklingschef, DSB

Michael Fagernæs Knudtzen, HR-chef, HOFOR
Selvom man ikke nødvendigvis kan præsentere den store erhvervserfaring, når man er nyuddannet, skal man ikke undervurdere den erfaring, man har fået i andre sammenhænge. Fremhæv for eksempel dine tilvalgsfag, projekter som du har arbejdet med, udvalg du har siddet i og relevante studiejobs. Måske har du været frivillig i en velgørende organisation. Dette siger også noget om din karakter. Byg dit CV op så du præsenterer den erfaring, du har, på en måde, der underbygger de ting, vi efterspørger i stillingsannoncen.
Michael Fagernæs Knudtzen, HR-chef, HOFOR

Om man er nyuddannet eller ej, skal et godt CV altid være overskueligt. Personligt synes jeg, at et CV, der er sat op kronologisk med årstal og måneder, er den bedste måde at gøre det på. For nyuddannede er vi interesserede i en god oversigt over uddannelsesforløb og -retning, fritidsaktiviteter eller -interesser. Har man haft et relevant studiejob, skal det naturligvis nævnes. Det er dog lige så vigtigt at nævne andre erfaringer, som tillidshverv, længerevarende udlandsrejse, eller om man har deltaget i foreningsliv. Samtidig er det vigtigt at reflektere over, hvilke personlige egenskaber disse erfaringer har styrket. Et godt CV giver dermed et godt helhedsbillede af, hvem kandidaten er som person.
Heidi Hammerlund, Country HR Lead, Accenture
Heidi Hammerlund, Country HR Lead, Accenture

Niels Gregers Hansen, Head of HR, Nordea
My advice is that you adjust your application so it is relevant for each position and company you apply for. This includes highlighting skills, competencies, experiences and personality trades that are of particular interest for the job. It is also good to show examples if you have practical experience like e.g. ‘I have experience from working with customers from my years as a sales person at ….’
Niels Gregers Hansen, Head of HR, Nordea

 

Hvilke fejl begår kandidater ofte i et CV?


Der er mange måder at lave et CV på, og for os er det vigtigt, at vi kan koble kompetencer med erfaring. Mange kandidater gør det, at de lister deres kompetencer i starten af CV’et og herefter kort nævner beskæftigelsen. På denne måde skal vi selv gætte, hvor man har lært hvad, og i hvilket omfang man har de relevante kvalifikationer. Vi foretrækker, at argument hænger sammen med udsagn.
Anders R. Andersen, HR-chef, HR-partnere og Rekruttering, SKAT
Anders R. Andersen, HR-chef, HR-partnere og Rekruttering, SKAT

Heidi Hammerlund, Country HR Lead, Accenture
Jeg synes ikke, vi ser det ofte, men et CV, der ikke er kronologisk eller indeholder for mange detaljer og fyldord, kommer til at virke uoverskueligt.
Heidi Hammerlund, Country HR Lead, Accenture

Det er vigtigt, at man tilpasser sit CV til det job, man søger, og dermed fremhæver den erfaring og de kompetencer, der bliver efterspurgt – man skal ikke sende et standard-CV. Et CV skal heller ikke være for langt, da det dermed bliver mindre overskueligt.
Annika Jacobsen, Personaleudviklingschef, DSB
Annika Jacobsen, Personaleudviklingschef, DSB

Hanne Taarup, HR Director Denmark, Schneider Electric
Der er ofte for mange fejl og for mange sætninger, der beskriver kandidaten i alt for overdrevne positive vendinger. Det er vigtigt at være objektiv og ærlig i sin beskrivelse af sin erfaring om sig selv. Hvis du er nyuddannet så lad være med at prøve at lave et unaturligt længere CV. Du har den erfaring, du har. Lad dine referencer være den subjektive del.
Hanne Taarup, HR Director Denmark, Schneider Electric

Det, vi nogle gange ser, er, at ansøgere ikke får lavet en kobling mellem deres erfaringer og deres evne til at skabe resultater og fremdrift. Det er vigtigt at synliggøre, at man i forbindelse med sine ansvarsområder også har formået at levere noget, der har rykket ved status quo. I ansøgningen kan man tydeliggøre, hvordan ens erfaring kan bringes i spil hos os og bidrage til udviklingen af vores forretning.
Pernille Ormholt Vang, Head of HQ, HR & HR Legal, Maersk Group
Pernille Ormholt Vang, Head of HQ, HR & HR Legal, Maersk Group

Michael Fagernæs Knudtzen, HR-chef, HOFOR
Et godt CV understøtter det, der er beskrevet i ansøgningen og beskriver på en enkel og overskuelig måde den relevante erfaring i forhold til den stilling, som man søger. Ofte ser vi meget lange beskrivelser med mange informationer, som er irrelevante for den ansøgte stilling, eller meget korte CV’er, hvor vi kan have svært ved at vurdere, hvad vedkommendes erfaring omfatter og hvilke kompetencer, kandidaten kan tilføre den pågældende stilling.
Michael Fagernæs Knudtzen, HR-chef, HOFOR

If you don’t adjust your application so it is targeted for the job at hand, it can be hard to see what and how your profile matches the job.
Niels Gregers Hansen, Head of HR, Nordea
Niels Gregers Hansen, Head of HR, Nordea

Lars Ulslev Johannesen, HR Director, Netcompany A/S
Det er alfa og omega, at et CV er overskueligt. Det er vigtigt, at dine kontaktoplysninger, uddannelse, kompetencer og erhvervserfaring fremgår af dit CV. Sørg for at holde beskrivelsen af din erfaring kort men præcis. Det er også en god idé kun at inkludere erhvervserfaring, der er relevant for dét job, du søger. Frem for alt må ansøgning og CV ikke være en gentagelse af hinanden, men skal derimod fungere som et supplement.
Lars Ulslev Johannesen, HR Director, Netcompany A/S

 

Hvordan tackler man bedst et hul i sit CV?


Ærlighed. Skriv hvad du har lavet i perioden. Måske har du været ude at rejse, lavet velgørende arbejde, passet er sygt familiemedlem eller været arbejdsløs. Det kan adresseres enten i ansøgningen eller CV’et, hvorfor du traf de valg, du gjorde, og hvilke kompetencer og erfaringer du har opnået, som du kan anvende fremadrettet både fagligt og personligt.

Michael Fagernæs Knudtzen, HR-chef, HOFOR
Michael Fagernæs Knudtzen, HR-chef, HOFOR

Niels Gregers Hansen, Head of HR, Nordea
The headline is: By being honest. It is not something that we necessarily pay attention to because it happens during a career that people now and then are in a transition due to different reasons.
Niels Gregers Hansen, Head of HR, Nordea

Lad være med at forsøge at skjule et ”hul”, men benyt det i stedet proaktivt. Hvis der eksempelvis har været perioder, hvor du har været mellem job eller studie, er det vigtigt at beskrive, hvad du så har lavet og ikke mindst, hvilke kompetencer det har givet.
Lars Ulslev Johannesen, HR Director, Netcompany A/S
Lars Ulslev Johannesen, HR Director, Netcompany A/S

Hanne Taarup, HR Director Denmark, Schneider Electric
Sig sandheden og fortæl hvorfor der er et hul. Det gavner og hjælper alle parter i processen. Hvis en kandidat først har givet forkerte oplysninger eller ”glemt at fortælle” hele sandheden, bliver det sværere at forstå og opbygge en tillid bagefter.
Hanne Taarup, HR Director Denmark, Schneider Electric

Der er jo ikke "huller" i ens liv. Man må have foretaget sig et eller andet i den aktuelle periode, og det bedste er at være ærlig og vise, hvordan disse "huller" har fået én dertil, hvor man er i dag.
Pernille Ormholt Vang, Head of HQ, HR & HR Legal, Maersk Group
Pernille Ormholt Vang, Head of HQ, HR & HR Legal, Maersk Group

Heidi Hammerlund, Country HR Lead, Accenture
Et hul i CV'et har en grund, og den er det vigtigt at være helt ærlig omkring. Dog er det ikke noget, vi ser ofte hos nyuddannede.
Heidi Hammerlund, Country HR Lead, Accenture

Man skal gerne undgå huller i CV'et og hellere skrive, hvis man for eksempel har været ude at rejse, eller har valgt at arbejde et år. Vær så ærlig som mulig, da det skaber størst troværdighed.
Annika Jacobsen, Personaleudviklingschef, DSB
Annika Jacobsen, Personaleudviklingschef, DSB

Anders R. Andersen, HR-chef, HR-partnere og Rekruttering, SKAT
Vær ærlig! Et hul i CV'et vurderes af øjnene, der ser. Er det for eksempel et hul i CV'et, hvis man har taget et sabbatår som volontør i Asien, eller er det lige nøjagtig, hvad en arbejdsgiver forventer af en alsidig kandidat? For at undgå at et såkaldt hul får unødigt meget fokus i CV'et, bør man forholde sig faktuelt til det. Beskriv hvor og hvornår - og så kan du altid komme flere ord på, hvis det er relevant til jobinterviewet.
Anders R. Andersen, HR-chef, HR-partnere og Rekruttering, SKAT

 

Besøg virksomhederne i denne artikel


Move On redaktion
472.372 læsere
Opdateret d. 05.10.2021

Læs også...


HR-cheferne om sociale medier og netværk
Hvordan bruges netværket eller sociale medier i jobsøgningen? HR-chefer giver et par gode råd til din jobsøgning.
Redaktionen, Move On Career
HR-cheferne om arbejdsliv
HR-chefer fra nogle af landets største virksomheder giver et bud på, hvordan man kan få arbejdslivet og hverdagen til at passe sammen.
Redaktionen, Move On Career
HR-cheferne om jobsamtalen
Hvordan forbereder du dig bedst til en jobsamtale? HR-chefer fra nogle af Danmarks største virksomheder giver et bud.
Move On Career
HR-cheferne om opfordret ansøgning
Hvad skal en god ansøgning indeholde og hvilke fejl bør man holde ekstra øje med? HR-chefer fra nogle af Danmarks største virksomheder giver et bud.
Redaktionen, Move On Career
HR-cheferne om uopfordret ansøgning
Hvad er vigtigt at huske, når man skriver en uopfordret ansøgning? HR-chefer fra nogle af landets største virksomheder giver et bud!
Redaktionen, Move On Career
HR-cheferne: 7 fejl du skal undgå i dit CV
Erfarne HR-medarbejdere læser hundredevis af CV’er igennem hver måned. Desværre støder de ofte på de samme ærgerlige fejl. Det er ofte store fejl, som får dig til at virke useriøs eller sjusket – heldigvis er de fleste af dem lette at løse.
Move On Career
HPT