I disse år etableres flere og flere hjemmearbejdspladser. Tillige køber virksomhederne i stigende grad bærbare pc'ere til deres medarbejdere, så de kan arbejde når som helst og hvor som helst. Umiddelbart virker dette som et fleksibelt tilbud til medarbejderne om, at 8-16 arbejdsdage ikke længere er et krav - men at de stort set selv kan vælge, hvor og hvornår de vil arbejde....over!

Grænsen udviskes

Ovenstående giver et ganske klart billede af et arbejdsliv, hvor grænserne mellem arbejde og fritid med tiden udviskes. Det er ikke længere unormalt at sætte sig foran computeren og færdiggøre dagens arbejdsopgaver, når børnene er lagt i seng.

Undersøgelser har dog vist, at denne livsstil fører til stress for mange mennesker, der som følge af en lang periode med denne arbejdsfleksibilitet melder sig langtidssyge. Virksomhedens gode vilje ved at tilbyde hjemmearbejdsplads, flekstid og bærbare computere kan vise sig at være en bjørnetjeneste, der giver et mærkbart bagslag.

Work-life-balance - en hel strategi

Derfor er balance mellem arbejde og fritid - eller med andre ord work-life-balance - en vigtig strategi at have for øje, når diskussionen om fastholdelse af medarbejdere er på dagsordnen. Det er nemlig en hel virksomhedsstrategi og ikke bare den enkelte medarbejders individuelle ansvar. For nogle virksomheder er det med tiden blevet en indgroet del af personalepolitikken at sikre, at deres medarbejdere har en god balance, hvor de på den ene side yder en habil arbejdsindsats på jobbet samtidig med, at de har tid til familien og deres andre fritidsaktiviteter.

Prioritér og del ud

Vigtige parametre i work-life-balance strategien kan være, at prioritere arbejdsopgaver og dele dem med kolleger. Det kan være at blive bedre til at udnytte tiden og ikke gøre arbejdsopgaverne mere indviklede, end de er. Og det kan også handle om at blive bedre til at holde fri og koble fra jobopgaverne, når man er sammen med familien.

Mærkbart på bundlinien

Strategien kan synes banal for nogle, men kan være et afgørende redskab for andre - både for medarbejderen, der opnår bedre balance i livet og undgår stress, men også for virksomheden, som vil nyde gavn af en tilfreds og velafbalanceret medarbejder, der måske yder marginalt mere på job, fordi der er mere overskud.