Hvad er en a-kasse?
En a-kasse er en privat forening af lønmodtagere og/eller selvstændige, som du frivilligt kan være medlem af. Bliver du ledig, har du mulighed for at få dagpenge fra a-kassen, ligesom den bidrager til, at du hurtigst muligt kommer retur til arbejdsmarkedet.

Hvad kan en a-kasse tilbyde?

  • Rådgivning om jobsøgningen
  • Råd om karriere- og kompetenceudvikling
  • Målrettede kurser og mulighed for personlig coaching
  • Frivillige jobtilbud der matcher dine faglige kompetencer
  • Dagpenge i et andet EØS-land i op til tre måneder, hvis du opholder dig der, mens du søger job.

Hvilken a-kasse kan/skal jeg være medlem af?
Valget af a-kasse kan afpasses, så det matcher dine personlige behov, herunder medlemskreds, kontingent og servicetilbud. Der er visse a-kasser, som primært har højtuddannede som medlemmer - fx disse:

  • Magistrenes a-kasse (MA a-kasse), der især henvender sig til humanister og scient'er
  • Akademikernes a-kasse, for jura, økonomi, samfundsfag, psykologi, og teknisk-, eller naturvidenskabelig baggrund som fx ingeniører og maskinmestre. 
  • CA a-kasse, for kommunikation, IT, HR, økonomi og marketing

Se evt. hele vores liste med a-kasser, der er udbredte blandt højtuddannede.

Hvad koster det at være medlem af en a-kasse?
Medlemskab af en a-kasse koster 400-500 kr. om måneden, men tjek markedet, for prisen og medlemstilbud varierer fra a-kasse til a-kasse. Medlemsskab er desuden ofte gratis, mens du er studerende.

Kan jeg trække kontingentet fra i skat?
Ja, a-kassekontingent er fradragsberettiget. Og der er ikke noget loft på fradraget.

Hvordan får jeg dagpenge?
Som nyuddannet skal du først og fremmest melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse. Du skal udfylde og sende en ledighedserklæring fra din a-kasses hjemmeside. Desuden skal du på første ledigdag melde dig ledig hos jobcenteret på jobnet.dk. Her skal du også udfylde dit CV senest to uger efter, du bliver ledig.

Læs mere i vores artikel om indmeldelse i en a-kasse.

Hvornår kan jeg få dagpenge?
Som nyuddannet kan du ikke få dagpenge den første måned, efter du er færdig med din uddannelse – med mindre du har været medlem af en a-kasse i mindst et år under studiet, hvilket i mange tilfælde er gratis. I så fald kan du få dagpenge fra din første dag som ledig. Selvom du har været studiemedlem, skal du dog huske at melde dig ind i din a-kasse igen som nyuddannet senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen. Læs flere detaljer om dette i vores artikel om indmeldelse i en a-kasse.

Hvis du bliver opsagt fra et job senere, hjælper a-kassen dig igen økonomisk i form af dagpenge og med at komme i arbejde igen.

Hvad er dagpengesatsen p.t.?
Dagpengesatsen for dimittender er omkring 14.000 kr. per måned for ikke-forsørgere - og omkring 16.000 kr. hvis man er forsørger.

Hvad sker der, hvis jeg bliver arbejdsløs uden at være i en a-kasse?
Hvis du bliver arbejdsløs uden at være medlem af en a-kasse, er der ikke mulighed for at få dagpenge. Hvis du ikke kan forsørge dig selv, kan du søge kontanthjælp på social- og sundhedsforvaltningen i din bopælskommune.

Dagpengesatsen er dog væsentlig højere end kontanthjælpen, og dine dagpenge bliver heller ikke justeret ned pga. din eventuelle formue på samme vis, som kontanthjælpen gør. Du kan derfor opnå en stor økonomisk fordel ved at modtage dagpenge frem for kontanthjælp.

Hvor får jeg vejledning om jobsøgning?
Ud over individuel sparring arrangerer mange fagforeninger og a-kasser jobsøgningskurser, workshops, temamøder, erhvervsintroducerende kurser og lignende.