Hvad er en fagforening?

Fagforeningens hovedformål er at tage sig af løn- og ansættelsesvilkår, så de bliver mest gunstige for medlemmerne. Fagforeningerne sørger blandt andet for, at lønmodtagere har ferie og mulighed for at gå på barsel. Desuden arbejder fagforeningerne for, at den politik der føres på især beskæftigelsesområdet er så gunstig som muligt for den faggruppe, de repræsenterer. Du behøver ikke melde dig ind i en fagforening, hvis du ikke mener, at det kan blive gavnligt for dig, at en organisation repræsenterer dine interesser.

Hvad koster det at være medlem af en fagforening?

Kontingentet varierer en del fra fagforening til fagforening. Hos de fleste akademiske fagforeninger ligger kontingentet på under 1.000 kroner i kvartalet.

Kan kontingentet til fagforeningen trækkes fra i skat?

Kontingentet til fagforeningen er fradragsberettiget op til 6.000 kr. om året.

Hvad kan en fagforening tilbyde?

  • Råd og vejledning når du søger job
  • Gennemgang af din ansættelseskontrakt når du får nyt job
  • Vejledning om lønniveau
  • Kurser der er målrettet din faglighed
  • Et fagligt netværk
  • Individuel rådgivning ved eksempelvis fyring eller opsigelse samt juridisk støtte
  • Råd om karriere- og kompetenceudvikling
  • Adgang til faglige foreninger og netværk
  • Kontante medlemsfordele som f.eks. forsikringer, rabatordninger til diverse arrangementer m.m.

Hvad betyder en overenskomst for mig som medarbejder?

Hvis du er offentligt ansat, fastsætter en overenskomst overordnet set de lønkroner, der viser sig på din konto hver måned, antallet af ferieuger, din barselsret og øvrige ansættelsesvilkår som om du f.eks. har betalt frokostpause. Visse større virksomheder har også aftalt overenskomster med deres akademiske medarbejderes fagforeninger.

Hvordan kan jeg bruge en fagforening, hvis jeg er eller forventer at blive ansat på individuelle vilkår?

I det private er du som akademiker ofte ansat på individuelle vilkår, men du kan i stedet bruge fagforeningen til at sikre, at disse vilkår er gode nok – f.eks. ved lønforhandlinger. Desuden arbejder fagforeningerne politisk og gennem medierne for, at de faggrupper de repræsenterer, uanset ansættelsesforhold, f.eks. ved politiske ændringer af beskæftigelsen, har en stemme.

Hvordan kan jeg bruge fagforeningen ved lønforhandlinger?

Mange fagforeninger udarbejder en årlig lønstatistik, så du kan se, hvad du som nyuddannet kan forvente at få i løn pr. måned. På samme måde kender fagforeningen også til lønforhold for medarbejdere, der har været ansat i længere perioder og kan således assistere dig ved senere lønforhandlinger, og hvis du skal skifte job, når du ikke længere er helt nyuddannet.

Hvordan kan fagforeningen hjælpe mig i tilfælde af opsigelse?

Bliver du opsagt, kan fagforeningen hjælpe dig med at undersøge, om de gældende love og eventuelle overenskomster er overholdt. Nogle fagforeninger fører også sager for deres medlemmer. Hvis din arbejdsgiver går konkurs, kan din fagforening tage hånd om det praktiske og juridiske.

Hvilken fagforening skal jeg vælge?

Der vil være en fagforening, der specifikt optager den faggruppe, du tilhører som studerende eller medarbejder. Andre fagforeninger optager alle uanset faglig baggrund. Du skal være opmærksom på, at hvis din arbejdsfunktion ikke lægger sig helt i forlængelse af din uddannelse, så kan det være nyttigt at vælge fagforening efter din stilling og arbejdsfunktion snarere end efter uddannelse.


Guiden til fagforeninger er lavet i samarbejde med Christian Lyhne Ibsen, der forsker i organisering på arbejdsmarkedet på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.

 


 

Hvilke fagforeninger er populære blandt de højtuddannede?

 

Business Danmark

Business Danmark er målrettet salg, marketing og rådgivning. Business Danmark tilbyder medlemmerne juridisk rådgivning, coaching, selvudvikling, kontante fordele og a-kasse.

Besøg fagforeningen

 

FRIE Fagforening

FRIE er fagforeningen for alle lønmodtagere uanset uddannelse.

Besøg fagforeningen

 

Det Faglige Hus fagforening

Det Faglige Hus er både en a-kasse og en fagforening, og de er for alle lønmodtagere og selvstændige.

Besøg fagforeningen

 

Ase Fagforening

Ase er en uafhængig fagforening og a-kasse, der er ejet af deres medlemmer. Ase er åben for alle uanset om man er lønmodtager, selvstændig eller under uddannelse. Ase tilbyder bl.a. billige forsikringer til deres medlemmer.

Besøg fagforeningen