Du kan sagtens søge job fra din trygge stue, men det er nemmest at få et fast arbejde i et andet land, hvis du opholder dig der. Og som ledig og dagpengeberettiget a-kassemedlem kan du få udbetalt dagpenge i op til tre måneder, mens du søger job i et andet EØS-land (Europæisk Økonomisk Samarbejdsaftale).

Jobjagt i udlandet – fra udlandet
Som EU-borger kan du frit opholde dig i et andet EØS-land i op til tre måneder uden opholds- og arbejdstilladelse. Længere ophold kræver et EU-opholdsbevis, som udstedes af de lokale myndigheder.

For at få det bevis skal du dokumentere, at du har arbejde i landet eller på anden måde kan forsørge dig selv. I Norden er det endnu lettere, da danske statsborgere frit kan opholde sig og studere eller tage arbejde i et andet nordisk land. Du skal blot melde din flytning til de lokale myndigheder.

Du kan godt have bopæl udenlands, men samtidig eje helårsbeboelse i Danmark (dobbeltdomicil). Dermed skal du dog oftest betale arbejdsmarkedsbidrag i Danmark. Hvis du derimod kun har helårsbolig i udlandet, har du ikke skattepligt i Danmark.